Tullunionen mellan EU och San Marino

Är du intresserad av att importera produkter från San Marino? Det här avsnittet hjälper dig att förstå EU:s tullunion med San Marino.

I korthet

Avtalet mellan EU och San Marino om samarbete och tullunion (2002) har varit i kraft sedan 1991.

 • det avskaffar alla tullar och icke-tariffära åtgärder för nästan alla varor.
 • där föreskrivs fri omsättning för alla varor som tillverkas i EU eller San Marino, samt för varor som kommer från tredjeländer, om importformaliteterna har uppfyllts och alla tullar eller avgifter med motsvarande verkan som ska betalas har tagits ut, och det inte har förekommit någon fullständig eller partiell restitution av sådana tullar eller avgifter för dessa produkter.

Varuhandeln omfattar alla kategorier av varor, utom produkter som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen.

Tariffer

 • där föreskrivs nolltullar och inga kvoter för varor som omfattas.

Ursprungsregler

 • San Marino tillämpar, på samma sätt som gemenskapen, gemenskapens bestämmelser om ursprungsregler i handeln med länder som åtnjuter tullförmåner.

 

Kontrollera de ursprungsregler som gäller för din specifika produkt i min handelsassistent.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • lär dig mer om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i min handelsassistent. För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med namnet på din produkt i den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav SPS-system

 • lär dig mer om de hälso-, säkerhets-, sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till EU.
 • Sök efter de regler om hälsa, säkerhet och sanitära och fytosanitära åtgärder som gäller för din produkt och dess ursprungsland i Min handelsassistent. För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med namnet på din produkt i den inbyggda sökmotorn.

Dokument och förfaranden för tullklarering

 • läs mer om tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden som behövs för import till Europeiska unionen

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

 • läs mer om lagstiftningen om immateriella rättigheter och geografiska beteckningar i EU och EU:s politik för immateriella rättigheter på handelsområdet.

Handeln med tjänster

 • läs mer om regler, bestämmelser och faciliteter för handel med tjänster

Offentlig upphandling

 • hitta allmän information om lagstiftning, regler och tillträde för offentlig upphandling på olika marknader
 • hitta särskild information om EU:s marknad för offentlig upphandling

Investerings —

 • hitta allmän information för att göra det möjligt för dig att investera utomlands
 • hitta särskild information om du investerar från utlandet till EU

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar