Tullunionen mellan EU och San Marino

Är du intresserad av import från San Marino? Detta avsnitt hjälper dig att förstå EU:s tullunion med San Marino.

I korthet

Avtalet mellan EU och San Marino om samarbete och tullunion (2002) har varit i kraft sedan 1991.

 • det avskaffar alla tullar och icke-tariffära åtgärder för så gott som alla varor
 • att det föreskrivs att alla varor som har producerats i EU eller San Marino samt de varor som kommer från tredje land ska ha fri omsättning om importformaliteterna har uppfyllts och tillämpliga tullar eller avgifter med motsvarande verkan har tagits ut, och det inte har förekommit någon fullständig eller partiell restitution av sådana tullar eller avgifter för dessa produkter.

Varuhandel omfattar alla kategorier av varor, utom produkter som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen.

Tariffer

 • det omfattar nolltullsatser och inga kvoter för varor som omfattas.

Ursprungsregler

 • San Marino tillämpar, på samma sätt som gemenskapen, gemenskapens bestämmelser om ursprungsregler i handeln med länder som omfattas av tullförmåner.

 

Kontrollera de ursprungsregler som gäller för din särskilda produkt i min handelsassistent.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • information om tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen
 • Söka efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och ditt ursprungsland i min handelsassistent. För att se vilka krav som gäller för din produkt måste du först identifiera den. Om du inte känner till tullkodexen kan du söka på den i den inbyggda sökmotorn.

Sanitära och fytosanitära åtgärder

 • läs om de hälso-, säkerhets-, sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till EU.
 • Söka efter de hälso-, säkerhets- och sanitära och fytosanitära bestämmelser som gäller för din produkt och ursprungslandet i Min handelsassistent. För att se vilka krav som gäller för din produkt måste du först identifiera den. Om du inte känner till tullkodexen kan du söka på den i den inbyggda sökmotorn.

Tullklareringshandlingar och tullförfaranden

 • läs mer om tullklareringshandlingar och tullförfaranden som behövs för import till EU

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

 • läs mer om immaterialrätt och grön infrastruktur i EU och om EU:s politik för immateriella rättigheter i handeln

Handeln med tjänster

 • läs mer om regler, regler och möjligheter för tjänstehandel

Offentlig upphandling

 • hitta allmän information om lagstiftning, regler och tillträde på olika marknader
 • hitta specifik information om EU:s marknad för offentlig upphandling

Investeringar

 • hitta allmän information för att göra det möjligt för din investering utomlands
 • hitta specifik information om du investerar från ett annat EU-land

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar