Läkemedel och kosmetika

Den här sidan fungerar som referensdokument endast för EU-täckande produktkrav. Ytterligare krav kan gälla beroende på vilket EU-land som är bestämmelseland. Läs mer i Min handelsassistent.

På denna sida finns en allmän beskrivning av varje rubrik på alla EU-språk. Uppgifterna finns dock bara på engelska.

Import- och saluföringskrav för humanläkemedel

Läkemedel måste uppfylla de obligatoriska villkoren för godkännande för import och försäljning, märkning och säkerhetsövervakning.

 

Import- och saluföringskrav för veterinärmedicinska läkemedel

Veterinärmedicinska läkemedel måste uppfylla vissa villkor i fråga om godkännande för import och försäljning, märkning och säkerhetsövervakning.

 

Importkrav för aktiva substanser i läkemedel

Aktiva substanser som är avsedda att användas som råmaterial vid tillverkning av läkemedel får endast importeras av registrerade godkända aktörer i den importerande medlemsstaten.

 

Import- och marknadsföringskrav för kosmetiska produkter

Kosmetiska produkter omfattas av krav på sammansättning, förpackning, märkning och information för att få släppas ut på marknaden.

 
Dela sidan:

Genvägar