Läkemedel och kosmetika

Denna sida fungerar som referensdokument endast för EU-omfattande produktkrav. Ytterligare krav kan gälla beroende på destinationsland. Mer information finns i Min handelsassistent.

På den här sidan finns en allmän beskrivning av varje rubrik på alla EU-språk. Uppgifterna finns dock bara på engelska.

Import- och saluföringskrav för humanläkemedel

Läkemedlen måste uppfylla de obligatoriska villkoren för importtillstånd och godkännande för försäljning, märkning och säkerhetsövervakning.

 

Import- och saluföringskrav för veterinärmedicinska läkemedel

Veterinärmedicinska läkemedel måste uppfylla vissa villkor i fråga om godkännande för import och försäljning, märkning och säkerhetsövervakning.

 

Importkrav för medicinskt verksamma substanser

Aktiva substanser som är avsedda att användas som råmaterial vid tillverkningen av läkemedel får endast importeras av registrerade godkända aktörer i den importerande medlemsstaten.

 

Import- och saluföringskrav för kosmetiska produkter

Kosmetiska produkter omfattas av krav på sammansättning, förpackning, märkning och information för att få släppas ut på marknaden.

 
Dela sidan:

Genvägar