Léčivé a kosmetické přípravky

Tato stránka slouží jako referenční dokument pouze pro požadavky na výrobky platné v celé EU. V závislosti na cílové zemi EU mohou platit zvláštní požadavky. Veškeré podrobnosti naleznete v části Moje obchodní asistentka.

Vezměte prosím na vědomí, že na této stránce je obecný popis jednotlivých okruhů uveden ve všech jazycích EU. Podrobnosti jsou však k dispozici pouze v angličtině.

Požadavky na dovoz a uvádění na trh humánních léčivých přípravků

Léčivé přípravky musí splňovat povinné podmínky uvedené v dovozní a prodejní registraci, označování a farmakovigilanci.

 

Požadavky na dovoz a uvádění veterinárních léčivých přípravků na trh

Veterinární léčivé přípravky musí splňovat určité podmínky týkající se registrace a registrace, označování a farmakovigilanci.

 

Dovozní požadavky na léčivé účinné látky

Účinné látky určené k použití jako suroviny při výrobě léčivých přípravků mohou dovážet pouze registrovaní provozovatelé v dovážejícím členském státě.

 

Požadavky na dovoz a uvádění kosmetických přípravků na trh

Na kosmetické přípravky se vztahují požadavky na složení, balení, označování a informace, aby mohly být uvedeny na trh.

 
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy