Léčivé a kosmetické přípravky

Tato stránka slouží jako referenční dokument pouze pro požadavky na výrobky platné v celé EU. V závislosti na cílové zemi EU mohou platit zvláštní požadavky. Podrobné informace naleznete na adrese Můj obchodní asistent.

Vezměte prosím na vědomí, že na této stránce je obecný popis každé položky uveden ve všech jazycích EU. Podrobnosti jsou však k dispozici pouze v angličtině.

Požadavky na dovoz a uvádění humánních léčivých přípravků na trh

Léčivé přípravky musí splňovat povinné podmínky týkající se registrace a registrace, označování a farmakovigilance.

 

Požadavky na dovoz a uvádění veterinárních léčivých přípravků na trh

Veterinární léčivé přípravky musí splňovat určité podmínky týkající se registrace a registrace, označování a farmakovigilance.

 

Požadavky na dovoz léčivých účinných látek

Účinné látky určené k použití jako suroviny při výrobě léčivých přípravků mohou být dováženy pouze registrovanými schválenými hospodářskými subjekty v dovážejícím členském státě.

 

Požadavky na dovoz a uvádění kosmetických přípravků na trh

Kosmetické přípravky podléhají požadavkům na složení, balení, označování a informace, aby mohly být uvedeny na trh.

 
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy