Klasifikace dřeva

Tato příručka vám pomůže pochopit klasifikaci dřeva a dřevěných výrobků za účelem stanovení platných celních sazeb a nesazebních opatření vztahujících se na vaše výrobky.

Dřevo a dřevěné výrobky se zařazují do Evropské klasifikace zboží, KN podle

 • kolik pracovali
 • jejich povaha a účel
 • druh dřeva, které je vyrobeno z

Některé výrobky - i když ne všechny - musí splňovat zvláštní požadavky na velikost, aby mohly být zařazeny do určitých kódů čísel.

Pro popis procesů zpracování dřeva a výrobků ze dřeva se často používají specializované termíny. Dřevo a dřevěné předměty mohou být klasifikovány podle toho, zda jsou jehličnaté, listnaté nebo tropické.

Palivové dřevo, dřevěné štěpky, odpadní dřevo a dřevěné uhlí

Palivové dřevo se zařazuje do podpoložky 4401 11 (jehličnaté) nebo 4401 12 (jiné než jehličnaté). Velikost palivového dřeva není omezena, ale obvykle se jedná o krátké kousky kulatiny, štípanou kulatinu nebo špalky. Palivové dřevo může mít rovněž formu

 • větve
 • faggoty
 • surové tyčinky
 • stonky révy vinné
 • pařezy a kořeny stromů

Kulatina používaná k rozvlákňování nebo výrobě kompaktních holí není klasifikována jako palivové dřevo. Je tomu tak proto, že - na rozdíl od palivových klád - jsou pečlivě tříděny, mohou být loupané a zpravidla se nerozdrcují, neštípají, zakřivují, knotují nebo krmí. Tyto kulatiny se zařazují pod kód 4403.

Dřevěné štěpky nebo třísky se zařazují do kódů položek 4401 21 a 4401 22. Do těchto podpoložek se však nezařazují tyto druhy dřeva:

 • dřevěné štěpky, které se používají k pletení nebo výrobě síta, čipy, krabičky na tablety atd. - to se zařazuje do kódu 4404.
 • dřevěné hobliny, které se používají při výrobě octa nebo při čištění tekutin - ty se rovněž zařazují do kódu 4404.
 • dřevěná vlna a dřevná moučka - ty se zařazují do kódu 4405.

Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad se zařazují do podpoložky 4401 31 (dřevěné pelety) a 4401 39 (Ostatní). Sestávají ze dřeva, které není použitelné jako dřevo, a zahrnují:

 • výřezy pilařského nebo hoblářského závodu
 • odpad z výroby
 • rozbité houby
 • staré přepravky
 • kůra a hobliny
 • odpad a šrot z truhlářství a tesařství
 • upotřebená barva dřeva a tříselná kůra dřeva

Odpadní a odpadní dřevo se používá zejména při výrobě papíru, výroby dřevotřískových desek a dřevovláknitých desek, jakož i při výrobě paliv. Veškeré dřevo z odpadu a zbytků, které je určeno k použití jako palivo - bez ohledu na to, zda bylo vytvořeno do běžných druhů paliv, jako jsou poleny, brikety nebo pelety - se vždy zařazuje jako odpadové dřevo do podpoložky 4401 31 a nikdy jako palivové dřevo.

Celulózové dřevo ve tvaru kulatiny nebo štípané čtvrtě není klasifikováno jako odpad nebo dřevní štěpka. Místo toho se zařazuje do kódu 4403.

Dřevěné uhlí, které je získáno karbonizací dřeva mimo styk se vzduchem, se zařazuje do čísla 4402. Do tohoto čísla patří rovněž dřevěné uhlí získané karbonizací kokosových skořápek, ostatních skořápek a ořechů. Dřevěné uhlí může mít formu

 • bloky
 • tyčinky
 • granule
 • prášek
 • brikety
 • tablety
 • kuličky

Dřevěné uhlí, které je aglomerované dehetem, se rovněž zařazuje do kódu 4402.

Surové dřevo a nahrubo opracované dřevo

Surové dřevo je surové dřevo ve svém přirozeném loupaném stavu, obvykle s odstraňovanými větvemi, které může být odříznuto od vnější a vnitřní kůry a může být odstraněno hrubé výčnělky, aby se usnadnila přeprava a zabránilo se rozpadu. Surové dřevo je zařazeno do čísla 4403 a může zahrnovat

 • funkce plotu - pouze v primární formě
 • řezivo
 • telefonní, telegrafní a podobné sloupy
 • necílené a neštípané piloty
 • koláče, kůly, sloupy a podpěry
 • kulaté otvory
 • kulatina pro rozvlákňování, která může, ale nemusí být rozdělena čtvrtě
 • kulaté kulatiny pro výrobu dýh atd.
 • kulatina pro výrobu párků, dřevěného softwaru apod.
 • pařezy a kořeny speciálního dřeva a určité růstové plochy, např. ty, které se používají k výrobě dýh nebo dýmek

Nahrubo opracované dřevo používané k výrobě vycházkových holí, deštníků, násad nástrojů a podobných výrobků není zařazeno do kódu 4403. Místo toho se zařazuje do čísla 4404.

Surové dřevo natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky se zařazuje do kódu podpoložky 4403 10. Dřevo může být vstřikováno nebo impregnováno za účelem jeho uchování, zajištění jeho trvanlivosti, jeho odolnosti proti ohnivzdornosti a jeho ochrany před smršťováním. Při tomto procesu může být dřevo napuštěno do otevřených nádob horké kapaliny po dlouhou dobu a poté ponecháno v kapalině, dokud se nechladí. Případně může být dřevo ošetřeno v autoklávu, ve vakuu nebo pod tlakem. Mezi léčebné prostředky patří kreosot, dinitrofenoly a dinitrokresoly.

Tyče vyrobené z jehličnatého dřeva se často tímto způsobem upravují a k zařazení do podpoložky 4403 10 musí být dlouhé nejméně 6 metrů, avšak nejvýše 18 metrů. Jejich obvod na okraji musí být alespoň 45 centimetrů, ale nesmí být větší než 90 centimetrů.

Nahrubo opracované dřevo je kmen stromů - nebo část stromového kmenu - který měl svůj oblý povrch zmenšený na rovné plochy osou, adze nebo hrubým řezem, aby se vytvořilo dřevo s přibližně pravoúhlým - včetně čtvercového - příčného průřezu. Nahrubo opracované dřevo se zařazuje do kódu 4403.

Kód čísla 4403 zahrnuje rovněž

 • půlkyřované dřevo - jedná se o dřevo, které bylo připraveno pouze na dvou protilehlých plochách a je připraveno k řezání pilou pro další použití jako střešní dřevo
 • některé dřevo (např. teak), které bylo rozštěpeno klíny nebo slepicemi na těstoviny podél zrna

Dřevo rozřezané do tvaru železničních nebo tramvajových pražců - příčné pražce - však není zařazeno do kódu 4403. Místo toho se zařazuje do kódu 4406. Dřevo rozřezané do rovin, nosníků apod. se nezařazuje ani do kódu 4403. Místo toho je zařazen do kódů čísel 4407 a 4418.

Klasifikace lehce opracovaného dřeva, dřevěné vlny a dřevěné mouky

Lehce opracované dřevo je dřevo, které bylo opracováno o něco více než surové dřevo. Zařazuje se do čísla 4404 a zahrnuje

 • délky hoopwoodu jsou štípané tyče z vrbového, lískového, březového, atd., které mohou mít kůru ještě na sobě nebo mohou být zhruba holeny. Dřevo na obruče se používá k výrobě předmětů, jako jsou sudové špičky a záchody, a je obvykle svařeno nebo svitkem
 • dělená stožáry jsou stonky nebo větve stromů, které se dělí podél své délky. Obvykle se používají jako podpěry v zahradnictví a zemědělství, pro oplocení nebo v některých případech pro stropní nebo střešní lavice.
 • Špičaté kůly, kolíky a kůly jsou kruhové nebo štípané tyče, které jsou špičaté na koncích a mohou, ale nemusí být vyloupané nebo impregnované konzervačním prostředkem. Nejsou podélně rozřezávány. Tato kategorie zahrnuje oplocení.
 • Dřevěné tyče jsou dlouhé a tloušťky, které jsou jednoznačně vhodné pro výrobu výrobků, jako jsou vycházkové hole, biče, golfové hole, rukojeti pro nářadí, deštníky, besomy apod.
 • Dřevěné loubky se obvykle vyrábějí z jednoho z běžných měkčích dřevin a používají se k výrobě listů a desek
 • Dřevěné hobliny jsou obvykle bukové nebo lískové a vypadají jako svitkové dřevěné štěpky. Používají se hlavně při výrobě octa nebo při čištění tekutin. Rozdíl mezi dřevěnými hoblinami zařazenými do kódu 4404 a odpadními hoblinami zařazenými do čísla 4401 spočívá v tom, že dřevěné hobliny mají stejnoměrnou tloušťku, šířku a délku a jsou rovnoměrně svitné.

Polotovary pro kartáče a košťata nebo košťata se nezařazují do čísla 4404. Místo toho jsou zařazeny do kódu čísla 4417.

Dřevná vlna se vyrábí z jemných plátků dřeva, které jsou nasycené nebo kroucené tak, aby tvořily zformovanou hmotu. Sliznice mají pravidelnou velikost a tloušťku a jsou značně dlouhé. Dřevná vlna se vyrábí z jehličnatého dřeva a je předkládána ve lisovaných balíčcích. Je zařazen do kódu 4405.

Dřevná moučka je prášek, který se vyrábí mletím pilin, hoblinami nebo jiným dřevěným odpadem. Lze jej rovněž získat proséváním pilin, z nichž 8 % nebo méně jeho hmotnosti je uchováváno sítem o velikosti ok 0,63 milimetru. Dřevná moučka se zařazuje do čísla 4405 a používá se hlavně při výrobě třískových desek a linoleu.

Pražce a řezivo nebo štípané dřevo

Železniční a tramvajové pražce — neboli příčné pražce - jsou délky neplánovaného dřeva běžně používané na podporu železničních a tramvajových tratí. „Zařazuje se do kódu 4406. Tento kód rovněž zahrnuje spínací vazy, které jsou delší, širší a silnější než pražce.

Okraje pražců a závěsů mohou být zhruba zkoseny a mohou mít otvory nebo sedadla pro upevnění kolejnic nebo židlí. Pražce a spínací vazy mohou být na koncích rovněž zpevněny svorkami, hřebíky, šrouby nebo ocelovými pásy, aby se zabránilo jejich rozdrcení.

Pražce a spínací vazy, které byly impregnovány kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, se zařazují do podpoložky 4406 91 (jehličnaté) nebo 4406 92 (jiné než jehličnaté). Pro účely klasifikace se výrazem „impregnované“ rozumí pouze to, že byly ošetřeny kreosotem nebo jinými konzervačními prostředky pro jejich dlouhodobou konzervaci. Nezahrnuje pražce a spínací vazby, které byly ošetřeny fungicidem nebo insekticidem za účelem jejich ochrany před houbami nebo parazity během přepravy nebo skladování. Považují se za „neimpregnované“ a zařazují se do kódu podpoložky 4406 11 (jehličnaté) nebo 4406 12 (jiné než jehličnaté).

Řezivo nebo štípané dřevo je jednoduše připravené dřevo rozřezané nebo štípané podél zrna nebo řezané krájením nebo loupáním. Může být libovolná, ale musí být silnější než 6 milimetrů. Může, ale nemusí být hoblované, broušené pískem nebo spojované klínovým ozubem. Řezivo nebo štípané dřevo se zařazuje do čísla 4407. K příkladům tohoto druhu dřeva patří:

 • délka řezů různých velikostí
 • nosníky
 • houby
 • fitches
 • desky
 • laty

Zahrnuty jsou rovněž listy z krájeného nebo loupaného - rotačního řezaného dřeva.

Všimněte si, že pro účely klasifikace pojem "plánované nezahrnuje obvazové dřevo, které bylo zmapováno tak, aby se odstranily nárazníky, a některé z hrubých pilových značek - někdy označované jako „záznam nebo nezdanění“. Dřevo takto upravené by mělo být zařazeno do správného kódu podpoložky nad rámec „Plánováno“ jako „ostatní“.

Kompletní soupravy desek, které jsou určeny k balení beden nebo beden - též s příslušenstvím, jako jsou rohy nebo nohy — se nezařazují do kódu položky 4407. Místo toho jsou zařazeny do kódu 4415.

Dřevěné listy pro dýhování a překližované desky, desky a pásy

Dřevěné listy používané k dýhování a výrobě překližky nebo podobného vrstveného dřeva se zařazují do čísla 4408. Aby mohly být tyto listy zařazeny do tohoto čísla, nesmějí být silnější než 6 milimetrů. Lze je však splétat, zužitkovat, sešit nebo lepit na hranu tak, aby se vytvořily větší listy pro použití v překližovaných deskách a podobném vrstveném dřevě. Listy mohou být rovněž

 • hoblované
 • broušené
 • spojené na koncích
 • spojované klínovým ozubem, případně ve zig-zágovém vzoru

Listy na dýhování mohou být rovněž vyrobeny krájením bloků vrstveného dřeva jako náhrada dýh vyrobených tradiční metodou.

Klasifikace listů překližovaných desek není dotčena, pokud byla vada zakryta papírem, plastem nebo dřevem.

Tabule a roviny a jiné dřevo, které má souvislý tvar podél některého z jeho okrajů nebo ploch - buď pro usnadnění montáže, nebo pro vytvoření obrysů - se zařazuje do čísla 4409. „Souvisle tvarované“ dřevo může být drážkované a drážkované, odřezané, zkosené, spojované v. rýhou, lebované, tvarované, zaoblené a podobně tvarované. Může být též hoblována, broušena pískem nebo spojována klínovým ozubem a zahrnuje

 • dřevo a zakulacené dřevo pro koláče
 • lebky a lišty, včetně tvarovaných sukní a jiných tvarovaných desek
 • pásky a vlysy pro parketové podlahy, které jsou souvisle tvarovány

Tvarované dřevo vytvořené přenesením formy na jiný kus tvarovaného nebo nezvlněného dřeva se nezařazuje do čísla 4409. Místo toho se zařazuje do kódů čísel 4418 nebo 4421.

Pruhy a vlysy, které nebyly zpracovány pouze hoblováním, broušením pískem nebo spojováním na koncích, se nezařazují ani do čísla 4409. Místo toho jsou zařazeny do kódů čísel 4407 a 4408.

Do kódu 4409 se rovněž nezařazuje:

 • překližované nebo dýhované pásy a vlysy. Ty se zařazují do kódu čísla 4412.
 • pásky z překližky nebo dýhovaného dřeva pro parketové podlahy. Ty se zařazují do kódu čísla 4412.
 • hoblované nebo jiné opracované desky předkládané v soupravách jako skříňové desky. Ty se zařazují do kódu 4415.
 • dřevo, které bylo na koncích mortizováno, napájeno, ocasováno nebo podobně opracováno. Dřevo smontované do desek, jako jsou tesařství, truhlářství a parketové podlahové desky. Všechny jsou zařazeny do kódu čísla 4418.
 • desky tvořené laty z hrubě řezaného dřeva, spojené s lepidlem pro dopravu nebo pro pozdější zpracování. Ty se zařazují do čísla 4421.
 • dřevo, které bylo rozdrceno nebo bylo přidáno kovový list. Ta se obvykle zařazuje do kódu čísla 4421.

Třískové desky, desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ a podobné desky, dřevovláknité desky

Třískové desky, desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ (OSB) a podobné desky, jako jsou třískové desky, desky s orientovanými třískami tzv. „waferboard“, se zařazují do čísla 4410.

Třískové desky, běžně známé jako třískové desky, jsou plochým výrobkem, který je vyráběn v různých velikostech lisováním nebo protlačováním. Je zařazen do kódu podpoložky 4410 11 a je obecně vyroben z

 • dřevěné štěpky nebo třísky vzniklé redukcí kulatiny
 • zbytky ze dřeva
 • úlomky dřeva nebo jiných dřevnatých materiálů, jako je bagasa, bambus, obilná sláma a lnu

Tyto materiály jsou aglomerovány pryskyřicí nebo jiným organickým pojidlem, které tvoří třískové desky.

Dřevotřískové desky jsou obvykle broušené pískem a mohou být impregnovány jednou nebo více látkami, aby se zajistila vodotěsnost, odolnost proti hnilobě, napadení hmyzem, ohně nebo šíření plamene, chemikálie atd. Protlačované třískové desky mohou mít vnitřní otvory od konce do konce.

Dýhované třískové desky - též s otvory probíhajícími interně od konce do konce — se nezařazuje do kódu čísla 4410. Místo toho se zařazuje do čísla 4412.

OSB desky se vyvinou z destičky. OSB desky se liší od třískových desek v tom, že dřevěné pramence jsou orientované a nenahodilé. Oba jsou vyrobeny ze pramenů, vloček nebo destiček na plátky z malých průměrů, kulatiny a jsou spojeny za tepla a tlakem s vnějšími pojivy. OSB desky se zařazují do kódu položky 4410 12.

Destička je desková deska vyrobená z velkých tenkých destiček ze dřeva nebo jiného dřevitého materiálu. Destičky vypadají jako dýhy a jsou potaženy vodotěsným lepidlem a spojovány za tepla a tlaku. Destičky se zařazují do kódu podpoložky 4410 90.

Kód čísla 4410 zahrnuje rovněž

 • třískové desky a podobné dřevěné desky potažené plasty, barvou, papírem, textilními materiály nebo kovem
 • dřevotřískové desky a laminované desky sestávající z několika dřevotřískových desek potažených na jedné nebo obou stranách dřevovláknitými deskami
 • laminované panely sestávající z několika dřevotřískových desek a z několika dřevovláknitých desek sestavených v libovolném pořadí

Dřevěné voštinové desky, které mají třískové desky na obou stranách, nejsou zařazeny do kódu 4410. Místo toho jsou zařazeny do kódu 4418.

Dřevovláknité desky a podobné desky jsou vyrobeny ze dřeva a jiných dřevitých materiálů a mohou, ale nemusí být pojeny pryskyřicí nebo jinou organickou látkou. Dřevovláknité desky mohou mít tvar - například zakřivené, vlnité nebo perforované - a řezané nebo tvarované do jiných než čtvercových nebo obdélníkových tvarů. Může se jednat rovněž o

 • povrchová
 • opracovaná hrana
 • potažené nebo potažené textilem, plasty, barvou, papírem nebo kovem

Pro účely klasifikace se pískování nepovažuje za mechanické zpracování.

Dřevovláknité desky se zařazují do čísla 4411 a mohou mít vysokou, střední nebo nízkou hustotu.

Dřevovláknité desky získané y „suchý výrobní proces“ inlkudují zejména polotvrdé dřevovláknité desky (MDF), které se vyrábějí postupem, při kterém se do sušených dřevěných vláken přidávají další termosetické pryskyřice, aby se usnadnil proces spojování v lisu. Hustota se obvykle pohybuje od 0,45 g/cm³ do 1 g/cm³. V nezpracovaném stavu má dvě hladké povrchy. Středně husté dřevovláknité desky o hustotě vyšší než 0,8 g/cm³ jsou v obchodě někdy označovány také jako "vysoce tvrdédřevovláknité desky (HDF)“.

MDF se v závislosti na tloušťce zařazuje do kódu 441112 až 4411 14.

Do tohoto čísla patří rovněž dřevovláknité desky vyrobené „mokrým výrobním procesem“ (tvrdé desky, polotovary nebo měkké desky) (podpoložky 4411 92 až 4411 94 v závislosti na hustotě).

V nezpracovaných pevných deskách má jeden hladký a drsný povrch. Může však mít dva hladké povrchy vytvořené speciálním povrchovým ošetřením.

Kód 4411 rovněž zahrnuje dveřní obklady vyrobené z dřevovláknitých desek o hustotě převyšující 0,8 g/cm³, které jsou rákosem a tvarovány do tvaru a stylu tradičních panelových dveří.

Překližované desky, dýhované desky a zhutněné dřevo

Překližované desky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevěné výrobky se zařazují do čísla 4412. Tyto výrobky mohou být opracovány tak, aby vytvářely tvary - například zakřivené, vlnité nebo perforované - a řezané nebo tvarované do jiných než čtvercových nebo obdélníkových tvarů. Mohou být také

 • povrchová
 • opracovaná hrana
 • potažené nebo potažené textilem, plasty, barvou, papírem nebo kovem

Překližka, která je vyrobena z jehličnatých druhů, má často vady (nebo duté) na vnější podložce, které byly během výrobního procesu opraveny dřevěnými vločkami nebo plastovými plnivy. Tyto materiály nejsou považovány za další látky a nemají vliv na zařazení překližky do čísla 4412.

Překližované desky mohou být broušené pískem nebo jinak upravené pískem. Výraz „nemáčený“ zahrnuje „dotyk broušené“, což je proces vyhlazování nepravidelností na vnější straně způsobených náplastí, zábrusem nebo náplní.

Typy produktů, které jsou zařazeny do čísla 4412, zahrnují:

 • laťovky
 • vrstvené desky
 • podlahové laťovky

Patří mezi ně rovněž:

 • překližky nebo dýhované desky používané jako podlahové desky a někdy označované jako „parquet flooring“ - tyto desky mají tenký dýh dřeva připevněný k povrchu tak, aby vypadaly jako podlahové desky vyrobené z parketových pásů
 • vrstvené dřevěné desky pro dveře - známé jako „dveřní polotovary“, které mají blokové jádro. Exponované okraje jádra mohou být tvořeny kousky dřeva nazývanými „odlesky“ a okraje mohou být také dýhovány. Tyto panely mohly být dále zpracovány, například přidáním závěsů nebo jiného dveřního nábytku.

Zhutněné dřevo se zařazuje do čísla 4413. Může mít podobu bloků, desek, pruhů a profilů a nejčastěji se jedná o bukové, hornární, robinie a topol.

Zhutňování lze provést současně s impregnací, a to lepením velmi tenkých dřevěných listů - obvykle bukového - termosetovými plasty za vysokého tlaku, takže dřevo je hluboce impregnováno, stlačeno, jakož i vázáno.

Rámy, nářadí a kuchyňské nádobí a náčiní

Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla a podobné předměty se zařazují do čísla 4414. Mohou mít jakýkoli tvar nebo velikost a buď seříznou do jednoho kusu z pevného dřevěného bloku, nebo jsou zhotoveny z lebek nebo tvarovek. Rámy mohou být rovněž vyrobeny z intarzovaného dřeva nebo marketerování a opatřeny hřbety, podpěry a obyčejným sklem.

Dřevěné nástroje, násady nástrojů, násady nástrojů, kartáče a štětce, košťata a štětce, kopyta a napínáky obuvi se zařazují do kódu 4417. Do tohoto čísla patří také štětce na barvy, rukojeti pro holení a podobně.

Následující výrobky ze dřeva se nezařazují do čísla 4417

 • dřevo, které je pouze hrubě opracované nebo zaoblené pro výrobu nástrojových rukojetí - zařazují se do kódu 4404
 • dřevo, které bylo rozřezáno pouze do bloků nebo forem připravených k výrobě do výrobků zařazených do čísla 4417, avšak dosud netvořených do stadia polotovarů - ty se zařazují do kódu 4407
 • dřevěné rukojeti pro stolní nože, lžíce a vidličky - zařazují se do kódu 4421

Kuchyňské a stolní nádobí a náčiní ze dřeva se zařazuje do čísla 4419 a zahrnuje pouze funkční prvky, jako je

 • lžíce
 • vidlice
 • salátové servery
 • misky, misky a pokrmy
 • válcovací kolíky
 • motýlky
 • špičkovití
 • podnosy
 • pekařské desky
 • držák na talíře

Okrasné předměty a nábytek nejsou zahrnuty. Ani dřevěné části stolního a kuchyňského nádobí a náčiní, které nejsou vyrobeny výhradně ze dřeva, nejsou zařazeny do čísla 4412. Místo toho jsou zařazeny do kódu 4421.

Pouzdra, sudy, skříňky a dřevěné ozdoby

Dřevěné bedny, krabice, přepravky, bubny a podobné nádoby se zařazují do čísla 4415. Tyto předměty mohou být jednoduše spojeny, opoutány nebo spojeny nějakým jiným způsobem. Mohou být vybaveny závěsy, rukojetí, spojovacími prostředky, nohama nebo rohovými díly a opatřeny materiálem, jako je kov nebo papír. Dříve použité kontejnery, které lze znovu použít, se zařazují také do čísla 4415.

Do čísla 4415 se rovněž zařazují tyto položky:

 • Kabelové bubny — jedná se o velké prázdné bubny používané k uložení a přepravě elektrických, telefonních a podobných kabelů a často o průměru větším než 1 metr
 • Nakládací plošiny — jedná se o přenosné plošiny, na které lze nakládat řadu zboží, jako jsou plošiny, poštovní plošiny, plošiny typu límec, postranní železniční plošiny a koncová kolejová plošina
 • Palety — jedná se buď o nákladní plošiny se dvěma palubami, které jsou odděleny nositeli, nebo s jednou palubou, s níž je manipulováno vysokozdvižným vozíkem nebo paletovým vozíkem
 • Skříňové palety — mají alespoň tři svislé strany, které jsou upevněné, odnímatelné nebo stlačitelné a jsou konstruovány tak, aby byly opatřeny dvoupodlažní paletou nebo jinou skříňovou paletou

Kompletní sady dřevěných desek, které jsou nesmontovány a jsou určeny k výrobě do beden, přepravek a jiných obalů, se zařazují do kódu 4415 10. Tyto desky mohou být rozřezány, krájeny nebo loupané a mohou být předkládány v jedné zásilce. Dna, strany, víčka a uzávěry mohou, ale nemusí být uspořádány v sérii.

Neúplné soupravy dřevěných desek, které jsou určeny k výrobě do beden, přepravek a jiných obalů, se nezařazují do čísla 4415. Místo toho jsou zařazeny do čísla 4421.

Dřevěné sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a části a součásti - včetně dužinek - se zařazují do kódu 4416. To zahrnuje sudy a sudy, které mají tělo, které uprostřed a dvou uzavřených konců vybouří. Kádě a větrovky mají obvykle jeden uzavřený konec a mohou mít odnímatelné víčko.

Dužiny jsou hoblované, ohnuté nebo zkosené na jednom nebo obou koncích. Mají drážku nazývanou „croze“, která má pomoci se shromažďováním. Stavy mohou být

 • rozřezaný pouze na jednom z hlavních povrchů a dále neupravený
 • cylindricky rozřezaná alespoň na jednom z hlavních povrchů a dále neupravená

Nové sudy nebo sudy, které jsou dováženy pro použití v obchodu s whisky, se někdy připravují k použití přidáním několika galonů sladké směsi se sušičkou. Sudy se pak nechávají několik měsíců a pravidelně se obnovují. Zbytek směsi sherry se odstraní před odesláním.

Okrasné dřevo a dřevěné ozdobné předměty se zařazují do čísla 4420. Zahrnují

 • marketerované a intarzované dřevo
 • skříňky a pouzdra na šperky, příbory a podobné výrobky
 • šňupací krabice, malé krabice, které lze přepravovat v kapse, kabelce nebo na osobu, papírenské potřeby, jehličkové krabice, láhve na tabák a krabice na sladké maso
 • sošky a jiné ozdobné předměty
 • dřevěný nábytek, který není zahrnut v kapitole 94, jako jsou kabáty nebo klobouky, věšáky na kartáče, popelníky, dopisní tácky pro kancelářské potřeby, závěsy na pera a inkoustové stojany

Desky z marketerované a intarzované dřevo se zařazují do kódu podpoložky 4420 90. Marquetrie se obvykle skládá z tenkých kusů dřeva - a případně z jiných materiálů, jako je základní kov, skořápka a slonovina - které jsou přilepeny na dřevěné zadní desky jako výzdoba.

Výrobky stavebního truhlářství a tesařství a různé výrobky ze dřeva

Výrobky stavebního truhlářství a tesařství se zařazují do čísla 4418. Patří mezi ně dřevěné voštinové desky, sestavené podlahové desky, šindele a šindele.

Truhlářstvím se rozumí zařízení stavitelů, jako jsou dveře, okna, schodiště, dveřní rámy a okenní rámy. Tesařstvím se rozumí dřevěné práce, jako jsou nosníky, boky a střešní stránky, které se používají pro konstrukční účely nebo pro lešení, podpěry oblouků atd. Zahrnuje rovněž sestavené bedny pro betonování a lepidlo vrstvené dřevo - nebo „glulam“.

Zázvorem je dřevo podélně rozřezané, které je silnější na jednom konci - na okraji - a na druhém konci je tenčí. Protřepáváním se rozumí dřevo, které je rozděleno tak, aby odhalilo přirozenou strukturu dřeva.

Pevné vrstvené dřevěné desky se silnými jádrami se zařazují do kódu podpoložky 4418 20 za předpokladu, že byly dále opracovány tak, že jsou jasně určeny pouze pro použití jako dveře a jejich rámy a prahy. Mohou mít například výklenky pro rukojeti, zámky a závěsy nařezané do nich. Neopracované panely - někdy označované jako polotovary pro pevné jádrové dveře - nejsou zařazeny do tohoto kódu podpoložky, a to ani v případě, že jsou jejich hrany dýhovány. Místo toho jsou zařazeny do kódu čísla 4412.

Sestavené podlahové desky se zařazují do podpoložky 4418 73 nebo 4418 79. Tyto panely se skládají z „opotřební vrstvy“ vyrobené z bloků, pásků, vlysů atd., které jsou spojeny na podložce z vhodného materiálu, jako je dřevo, třískové desky, papír, plasty a korku. Panely pro mozaikové podlahy jsou prefabrikované desky složené z několika samostatných čtvercových nebo obdélníkových prvků. Mohou sem patřit kabochony, které jsou neplátované, vysoce leštěné gemstony. Pruhy jsou položeny podle určitého vzoru, jako jsou šekované, košíkářské a sleděné.

Bednění se zařazuje do kódu podpoložky 4418 40. Používá se pro všechny typy betonových staveb, například u základů, stěn, podlah, sloupů, pilířů, podpěr a tunelových úseků. Obecně platí, že bednění je zhotoveno z pryskyřičných planů a nosníků. Překližky, které se používají pro bednění, nejsou zařazeny do tohoto kódu podpoložky, a to ani tehdy, když jsou potaženy na jedné nebo obou stranách a jsou jasně určeny k použití jako betonování. Místo toho jsou zařazeny do kódu čísla 4412.

Dřevěné voštinové desky se rovněž zařazují do kódu podpoložky 4418 90.

Různé předměty ze dřeva se zařazují do čísla 4421 a zahrnují:

 • dřevěné výrobky vyrobené soustružením nebo jinou metodou
 • ustájení zvířat, např. králičí hřebíky, slepice, včelí úly a špendlíky
 • žlaby, divadelní scény, stožáry, žebříky, schody, závěsy, štítky pro zahradnictví, zubní zuby, oplocení, rolety, věšáky, ohrázky, rakve apod.
 • neúplné sady planek, které jsou pouze částmi dřevěných obalových pouzder, např. víčka
 • dřevěné stojany a police, které mohou být nebo nemusí být spojeny, za předpokladu, že je nelze identifikovat jako nábytek
 • zahradní oplocení z ozdobných hřebíků a poté natažené - známé jako oplocení „accordion system“
 • švýkačky a špičaté tyčinky používané pro obchodní úpravu některých potravin
 • dřevěné rukojeti pro stolní nože, lžíce a vidličky
 • pruhy ze dřeva, které jsou ozubeny nebo drážkovány na jedné hraně, aby mohly vytvářet knižní zápasy
 • rolety dovážené v soupravách, obvykle sestávající z dřevěného válce na jednom konci s kovovým víčkem a pružinami, kovovým uzávěrem pro druhý konec, dvěma konzoly, dřevěnou soustruh a kolejnicí a kolejnicí
 • toaletní sedadla z dřevovláknitých desek, která nemají viditelné zrno a jsou běžně potažena akrylovou barvou

Dřevěná podlahovina

Neexistuje žádný jediný zbožový kód, který by zahrnoval všechny druhy dřevěných podlahovin. Místo toho závisí zařazení na tom, z čeho se vyrábí, v některých případech na typu použitého dřeva - rostlého dřeva, dřeva z dřevěných vláken, tropických, plastových nebo dřevěných fólií atd.

Listy z plátků nebo loupaných - rozřezané rotační - dřevo a pásy a vlysy pro parketové podlahy se zařazují do kódu 4407. Tento druh dřeva není zcela připraven a nevytváří konečný vzhled parketové podlahy. Kromě hoblování, broušení pískem nebo spojování na koncích se nepracuje.

Dřevo, které má kontinuálně tvarované - například kroucené nebo drážkované - podél kteréhokoli z jeho hran nebo stran, se zařazuje do čísla 4409.

Podlahové krytiny s vložkou MDF (středně hustotě dřevovláknité desky), která je drážkovaná a drážkovaná („blokovací systém“), a povrch fotografického dřevěného obrázku na papíru simulujícím parketový panel, který má ochranný překryt melaminové pryskyřice (lak) a má základ z impregnovaného papíru, se zařazuje do položky 4411.

Pásky z překližky nebo dýhovaného dřeva pro parketové podlahy, které mohou, ale nemusí být souvisle profilované podél kteréhokoli z jejich okrajů nebo stran, se zařazují do čísla 4412. Do tohoto čísla patří rovněž překližkové desky nebo dýhované desky, které se používají jako podlahové desky a které mají tenký dýh dřeva připevněný k povrchu tak, aby vypadaly jako podlahové desky vyrobené z parketových pásů. Ty mohou, ale nemusí být souvisle tvarovány podél kteréhokoli z jejich hran nebo stran.

Parketové pásy, které jsou spojeny do panelů nebo obkládaček, se zařazují do kódu 4418.

Nesmontované pruhy a vlysy pro parketové podlahy - sestávající z úzkých částí desky, které jsou souvisle profilované podél kteréhokoli z jejich okrajů nebo stran - se zařazují do čísla 4409.

Dřevěné voštinové desky a sestavené parketové desky nebo dlaždice, včetně těch, které sestávají z parketových pásů sestavených na podložce z jedné nebo více vrstev dřeva, se zařazují do čísla 4418.

Vlastnosti dřevěné podlahoviny

Pevné a dýhované dřevo může být pískem a dozrává s věkem. Jakost se určuje počtem viditelných uzlů, barevných změn a jiných označení, která se nacházejí v dřevě. Třídy „Prime“, které mají malé nebo menší uzly a variace, jsou dražší a méně drahé než ty, které nemají jednotný vzhled.

Mnoho pevných dřevěných podlah je dodáváno do továrny, což znamená, že byly před dodávkou pískem a zapečetěny.

Dýhované podlahy jsou dokončeny v továrnách a - vzhledem k tomu, že jsou kombinací tvrdého dřeva a měkkého dřeva - jsou obecně stabilnější než rostlé dřevo a méně pravděpodobné, že se mezi deskami vytvoří mezery.

Desky a pásy ze dřevěných podlahových krytin mají konstrukci jazyka a drážka, aby se zabránilo ponorům. Díky tomu jsou na rozdíl od staršího stylu silnější a snadněji přizpůsobivé, na rozdíl od staršího stylu, kamínky nebo bloky čtverečních.

Původní tvrdé dřevo, jako je dub a elm, dávají cestu levnějším alternativám měkkých dřev, jako je borovice.

Glosář dřevěných podlahových výrazů

Níže jsou uvedeny a vysvětleny některé pojmy dřevěné podlahoviny použité v této příručce a v sazebníku.

 • Vzor koše — sestava prstenců, bloků nebo pásků umístěných na hranu za účelem vytvoření čtverce, jehož strana je stejná délka jako prst, blok nebo pásek
 • Cihlový vzor — parket zhotovený z kusů o stejné délce a šířce, kde se koncový kloub nachází ve středu prvku umístěného vedle sebe
 • Strojově upravené dřevo — vrstvy z tvrdého dřeva stlačeného dohromady, jako je rostlé dřevo. Po položení lze pískovat a renovovat
 • Francouzská podlahová krytina - podlahovina tvořená náhodnou délkou a řadou šířků, uspořádaná v paralelním směru
 • Sleďová kost - parket tvořený kousky stejné velikosti, se konci řezanými pravým úhlem, vzájemně kolmé, pod úhlem 45° ve vztahu ke směru stěn nebo útků
 • Maďarský vzor — parket tvořený kousky stejné velikosti, se konci řezu pod úhlem 45 a 60 stupňů, jejichž konec končí správným úhlem nebo pod úhlem 120 stupňů, a tvoří rovnoběžné vzory
 • Laminované dřevo by nemělo být zaměňováno s laminovaným plastem nebo papírem. Některé moderní vrstvené podlahoviny používají fotografické znázornění dřeva na plastu nebo papíru, které se aplikují na vysokohustotní dřevovláknité desky nebo podobné výrobky. Tento typ fólie nevěží a obvykle nemůže být pískem a renovován jako rostlé dřevo.
 • Vícevrstvé podlahové krytiny — dřevěné podlahoviny s tloušťkou horní vrstvy nejméně 2,5 milimetru před instalací
 • Parket — dřevěné podlahoviny o tloušťce horní vrstvy nejméně 2,5 milimetru před instalací
 • Parketová deska — předem sešitá pokládka zhotovená z parketových kusů
 • Hoblování — je k dispozici v různých šířkách, buď s jazykem a drážkami v délce, nebo jako planě hranolky, které se jednoduše vzájemně nerozvinou
 • Parket zrostlého dřeva — jednotné cihlové bloky - obvykle dubové - položené ve sledě, cihlu, žebříku nebo košíku
 • Parket zrostlého dřeva — zhotovení různých barevných částí tvrdého dřeva za účelem vytvoření dekorativního vzorkování. Tento typ podlahy se obvykle může aklimatizovat v budově, kde má být položena, neboť obsah vlhkosti dřeva se může lišit. To způsobuje expanze a zmenšování, takže dřevo potřebuje čas na stabilizaci.
 • Páskový vzor — parket tvořený sestavou o stejné šířce, ale náhodně dlouhých pásech
 • Dýhy — jemná nebo jemná vrstva dřeva, která byla přilepena na vyrobenou základnu. Podlahy dýhy jsou obvykle připevněny „plovoucí“ - to znamená, že nejsou připevněny k podlaží. Ležet na pěnové nebo korkové podložce a musí mít plochý, rovný povrch pod nimi.
 • Dřevěný blok — podlahy zhotovené z malých pásů nebo dřevěných špalků, o šířce přibližně tří palců a délce devíti palců, uspořádané do sledě, košíkové vody a dalších geometrických vzorů
 • Dřevěná fólie má tenké vrstvy dřeva, které jsou přilepeny na vyrobenou základnu
 • Dřevěné houby — mají dlouhé délky o šířce 10 centimetrů nebo větších
 • Dřevěné pásy — desky jsou užší a kratší než prkna a mají až tři pruhy ze dřeva na desku
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy