Nápověda pro můj obchodní asistent

Co pokrývá?

 • vývoz zboží z EU
  • země z: Země EU
  • země do: třetí země
 • dovoz zboží do EU
  • země z: třetí země
  • země do: Země EU
 • obchod se zbožímuvnitř EU
  • země z: Země EU
  • země do: Země EU

Jak působí?

Informace o vašem výrobku najdete v několika jednoduchých krocích:

1

Fáze 1: Zadejte kritéria vyhledávání

 • název výrobku nebo kódHS – upravitelné pole; můžete
  • vyplňte přesnou hodnotu kódu produktu – většinou jde o číselný kód, neboť převážná většina vnitrostátních kódů produktů je založena na harmonizovaném systému (HS), nebo
  • napište text – pokud neznáte kód výrobku, můžete zadat jedno nebo více slov – a systém vám pomůže vyhledat správný kód, nebo
  • pole ponechte prázdné – chcete-li procházet schéma nomenklatury harmonizovaného systému pro váš výrobek
 • „země z“země, ze které je zboží vyváženo
 • „země do“země, do které bude výrobek prodáván
  • je-li „země z“ zemí EU, „země do“ může být buď
   • ze země, která není členem EU (vývoz z EU), nebo
   • jiná země EU (obchod uvnitř EU)
  • pokud jezeměmimo EU, musí býtzemí EU(do EU dovezena).

Vybrat „země od“ a „země do

 • projděte seznam a poté klikněte na název země pro výběr, nebo
 • začněte psát první písmena země pro rychlé vyhledávání a poté vyberte zemi.
2

Fáze 2: Spustit vyhledávání

Klikněte na tlačítkoVyhledat.

Pokud systém zjistí přesnou shodu pro vaše vyhledávací kritéria, zobrazí se „Výsledky vyhledávání“. Přejít přímo ke kroku 3.

Dále zpřesnit vyhledávání

Není-li nalezena přesná shoda, zobrazí se další pokyny pod názvem „Vyhledávání výrobků“. Chcete-li najít svůj kód výrobku, postupujte podle pokynů.

 

Jak procházet „Seznam goods“?

Seznam goods zobrazuje názvosloví výrobků pro zvolenouzemi. Chcete-li najít svůj výrobek, rozveďte po kliknutím na symbol, dokud se nedostavíte k produktu, který je předmětem zájmu. Volitelné kódy produktů jsou označeny žlutou barvou.

Pokud musíte procházet „Seznam goods“ po částečném porovnání výsledků vyhledávání, jsou větve, které obsahují částečně odpovídající hodnoty s vaším vyhledávaným produktem, vyznačeny tučně. Pokud jste provedli textové vyhledávání kódu výrobku a jedno ze slov, které jste použili, je obsaženo v názvu pobočky, je to rovněž zvýrazněno žlutě.

Kódy produktů jsou specifické pro každouzemi. Upozorňujeme, že systém se snaží srovnat hodnotu, kterou zadáte, s kódem výrobku pro uvedenou „země až“, počínaje nejdůležitějšími číslicemi, které identifikujíkapitolu r.

 

3

Fáze 3: Procházet výsledky

„Výsledky vyhledávání“ zobrazují přesné výsledky, které jsou k dispozici pro vaše vyhledávací kritéria.

 • hlavní oddíly přejděte pomocí nabídky vlevo
 • větší oddíly mohou mít pododdíly a/nebo doplňující obsahové tabulky vpravo.

Nejsou-li údaje pro konkrétní oddíl k dispozici, oddíl se nezobrazí (např. pokud nejsou k dispozici žádné informace o překážkách obchodu, v nabídce vlevo se neobjeví „Obchodní překážky“).

Výsledky se týkají

 • informace specifické pro „země do
  • přehled o zemi
 • informace specifické pro výrobek a „země do
  • nomenklaturní strom, pravidelné a preferenční tarifyf, případná opatření na ochranu obchodu, clafnotechn, daně a dodatečná cla, jako např. VAT, spotřební daně, dávky nebo poplatky, postupy a formality, obchodní překážky a statistika obchodních toků
 • Informace specifické pro obchodní dohodu/obchodní ujednání
  • vzájemně uznávaná zeměpisná označení
 • informace specifické pro produkt v souvislosti s obchodní dohodou/obchodní dohodou
  • harmonogramdemontáže Tarif fs o tom, jak se tariffs časem sníží, pravidla původu (v některých případech včetně nástroje sebehodnocení).

V závislosti na vašich vyhledávacích kritériích bude vyhledávání odpovídat jednomu ze tří scénářů.  Každý scénář má konkrétní údaje a vlastní vizuální identitu.

 • vývoz z EU: modré pozadí
 • dovoz do EU: žluté pozadí
 • obchod uvnitř EU: šedé pozadí

Viz také oddíl „Jak číst výsledky?“, který je k dispozici v levé nabídce výsledků vyhledávání.

 

Kdo má přístup k informacím

 • informace týkající se scénářů dovozu do EU a obchodu uvnitř EU jsou přístupné všem uživatelům
 • k informacím týkajícím se vývozu ze scénáře z EU mají přístup pouze společnosti se sídlem v EU.

Další informace o zdrojích údajů a autorských právech.

 

Jazyky

 • vývoz z EU: Výsledky vyhledávání produktů a vyhledávání jsou k dispozici v angličtině.
 • dovoz do EU a obchod uvnitř EU
  • vyhledávání produktů je k dispozici ve všech jazycích EU
  • výsledky vyhledávání jsou k dispozici v angličtině, španělštině, portugalštině a francouzštině
 • popisné informace na ostatních internetových stránkách jsou k dispozici ve všech jazycích EU prostřednictvím strojového překladu.
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy