Klasifikace plastů

Tato příručka Vám pomůže pochopit klasifikaci položek z plastu s cílem určit použitelné celní sazby a nesazební opatření vztahující se na vaše výrobky.

Kromě toho tento průvodce poskytuje nástin základní chemie související s polymery, jednoduchý souhrn výrobních postupů a praktické rady pro klasifikaci konkrétních hotových nebo zpracovaných výrobků.

 

Pokud dovážíte polymery v primárních formách, je nezbytné znát chemické složení a obsah monomerního monomeru v polymeru.

U zpracovaných a konečných položek je užitečné znát údaje o složení použitého polymeru a výrobního procesu. Pamatujte, že pokud je určující vlastností zboží jeho výroba z plastu, jako je plastová láhev nebo plastová hadice, bude zařazena do kapitoly 39 celního sazebníku. Je-li však tato položka uvedena na jiném místě celního sazebníku, jako je hračka vyrobená z plastu, měla by být zařazena do příslušného čísla.

Polymery v primárních formách

Definice „primárních forem“ je

 • kapaliny a pasty včetně disperzí (tj. emulzí a suspenzí) a roztoků
 • bloky nebo nepravidelný tvar, kusy, prášky (včetně lisovacích prášků), granule, vločky a podobné tvary

Polymery jsou velké molekuly z monomerů a jejich složky se nazývají monomerními jednotkami. Monomerem je molekula nebo sloučenina, obvykle obsahující uhlík, která je schopná konverze na polymery, syntetické pryskyřice nebo elastomery kombinací se samotným nebo jinými podobnými molekulami nebo sloučeninami.

Existuje mnoho různých polymerů vykazujících různé vlastnosti a vlastnosti a používají se pro různé účely. Například polypolyvinylchlorid (PVC) se běžně používá ve stavebnictví k použití ve dvojité zasklívací rámy. Polypropylen a polyethylentereftalát (PET) se běžně používá při výrobě lahví.

Abyste správně klasifikovali vaše polymery v primárních formách, musíte identifikovat převládající monomeru.

 • polymery ethylenu (headn 3901)
 • polymery propylenu (číslo 3902)
 • polymery styrenu (číslo 3903)
 • polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů (číslo 3904)
 • polymery vinylacetátu nebo jiných vinylesterů a ostatních vinylových polymerů (číslo 3905)
 • akrylové polymery (číslo 3906)
 • polyacetaly, ostatní polyethery a epoxidové pryskyřice, polykarbonáty, alkydové pryskyřice, polyallylestery a ostatní polyestery (číslo 3907)
 • polyamidy (číslo 3908)
 • aminové a fenolové pryskyřice a polyurethany (číslo 3909)
 • silikony (číslo 3910)
 • ropné pryskyřice, kumaron-indenové pryskyřice, polyterpeny, polysulfidy, polysulfony (číslo 3911)

Kopolymery se vyrábějí souběžnou polymerací dvou nebo více různých monomerů. Obsahují více než jeden typ nebo opakování monomerní jednotky. Například kopolymer poly (ethylenkochloridů) je vytvořen polymerací ethylenu a vinylchloridu.

V sazebním zařazení označuje výraz „kopolymer“ všechny polymery, ve kterých žádný monomonomer nepředstavuje obsah celkového polymeru 95 % hmotnostních nebo více.

Jsou však vyráběny, kopolymery – včetně kopolykondenzátů, kopolyadičních produktů, blokových kopolymerů a roubovaných kopolymerů – jsou však zařazeny pod číslo kódu, které se vztahuje na převládající komonomeru. Pokud žádný komonomerní materiál nepřevládá, měli byste zboží klasifikovat v číselném pořadí, které je pro každého z nich relevantní, a to v číselném pořadí.

Chemicky modifikované polymery, ve kterých byly chemické reakce změněny pouze u hlavního řetězového řetězce, jsou zařazeny pod kód pro nezměněný polymer.

Zpracované nebo hotové výrobky

Při klasifikaci zpracovaných nebo hotových plastových výrobků je užitečné co nejvíce o nich vědět, včetně

 • funkce nebo úloha zboží
 • polymer, ze kterého pocházejí
 • způsob výroby

Funkce nebo úloha zboží mají zásadní význam pro jejich správné zařazení. Rovněž může být požadováno složení a způsob výroby, aby bylo zboží správně označeno, i když tomu tak není vždy. Je však velmi dobré mít všechny tyto informace, protože to urychlí proces klasifikace pro vás.

Výrobní techniky

Polymery v primárních formách se zpracovávají pomocí tří různých procesů, aby se vytvořily hotové produkty.

 • Vstřikovací lisy se používají k vytváření plastů do dutých profilů, například lahví a nádob, hraček nebo benzinových nádrží.
 • Lisovací frézy se používají pro vytvoření zvláštních tvarů s použitím formy – například knoflíky a rukojeti pro kastroly, žehličky nebo vařiče a elektrická zařízení, jako jsou zástrčky, zásuvky a svítidla.
 • Extruze, které vzniká v důsledku lisování materiálu kovového tváření – například film, list, tyče, tvarované profily, trubky nebo potrubí

Zvláštní druhy hotových nebo zpracovaných výrobků

Pokud byly odpady, úlomky a odřezky (kód položky 3915) přeměněny na primární formu, měly by být jako takové klasifikovány pomocí příslušného kódu mezi 3901 a 3914.

Při klasifikaci trubek, potrubí a hadic (kód 3917) je třeba mít na paměti, že se definice vztahuje na všechny duté výrobky, ve formě polotovarů nebo hotových výrobků, které se používají pro přepravu plynů nebo kapalin, jako jsou žebrované zahradní hadice, děrované trubky nebo ploché trubky a hadice. Pokud však má zboží vnitřní příčný řez, který není kulatý, oválný, obdélníkový nebo jakýkoli jiný pravidelný mnohoúhelník, měly by být klasifikovány jako tvarované profily.

Pro klasifikaci obložení stěn nebo stropů z plastů (kód 3918) musí být tyto krytiny širší než 54 centimetry a zahrnovat plasty pevně uchycené na podložce jiné, než je papír. Plastická vrstva musí být rovněž zdobena vytlačením, vybarvení, potiskem nebo zrnitostí. Jedná se o to, aby se odlišily od některých wallboardů.

Existují velmi specifické výrobky, na něž se vztahují plastové výrobky pro stavebnictví (kód 3925).

Tento kód se konkrétně vztahuje na

 • nádrže, zásobníky (včetně septiků), kádě a podobné nádoby o obsahu převyšujícím 300 litrů
 • konstrukční prvky použité v podlahách, stěnách nebo příčkách a stropech nebo střechách
 • okapové žlaby
 • dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy
 • Balkóny, sloupkové zábradlí, oplocení, brány a podobné bariéry
 • okenice, rolety (včetně žaluzií) a podobné výrobky, jejich části, součásti a příslušenství
 • velkoplošné regály pro montáž a trvalé zařízení, například v obchodech, dílnách a skladech
 • dekorativní architektonické prvky, například kanelury, kopule a stavební prvky
 • součásti a kování určené k instalaci na dveřích, oknech, schodištích, stěnách nebo jiných částech budov – například otočné knoflíky, kliky, háky, konzoly, držáky na ručníky, kryty k vypínačům a jiné ochranné desky

V některých případech mohou být textilní výrobky přidávány do plastových výrobků, aby se zajistilo jejich posílení. Pokud je plast buněčný a je pokryt na jedné straně pouze s textilií, měli byste ji klasifikovat podle příslušného kódu v kapitole 39. Pokud jsou plastové výrobky pokryty oběma stranami, mělo by být toto zboží zařazeno jako textilní zboží pomocí odpovídajícího čísla kódu v kapitole 59.

Společné zkratky pro plasty a polymery

Zkratka

Položka

ABS

Akrylonitril-butadien-styren

BDS

Kopolymer butyl-styrenu

CA

Acetáty celulózy

CB

Butyrát celulosy

CE

Celulózová/celofánová

EVA

Ethylen-vinylacetát

GPPS

Polystyrenový polystyren

GRP

Polyesterový polyester

HDPE

Polyetylen vysokohustotní

POLYSTYREN HIPS

Polystyren (polystyren)

LDPE

Polyetylen s nízkou hustotou

LLDPE

Lineární polyetylen s nízkou hustotou

MF

Melaminformaldehyd

OPP

Mezinárodně orientovaný polypropylen

PP

Polyamid (nylon)

PP 6

Nylon 6

PP 6 6

Nylon 6 6

PP 4 6

Nylon 4 6

PP 6 10

Nylon 6 10

PP 11

Nylon 11

PP 12

Nylon 12

PBT

Polybutylentereftalátu

PC

Polykarbonát

PE

Polyethylen

BENZIN

Polyethylentereftalát

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy