Indeling van kunststoffen

Deze gids zal u helpen inzicht te krijgen in de indeling van plastic artikelen om de toepasselijke douanerechten en niet-tarifaire maatregelen die van toepassing zijn op uw producten te bepalen.

Deze gids geeft bovendien een overzicht van de fundamentele chemische eigenschappen met betrekking tot polymeren, een eenvoudige samenvatting van de fabricageprocessen en praktische tips voor het indelen van specifieke eindproducten of verwerkte producten.

 

Als u polymeren in primaire vormen invoert, is het van essentieel belang om de chemische samenstelling en het belangrijkste monomeer binnen het polymeer te kennen.

Voor verwerkte en afgewerkte producten is het nuttig om de gegevens over de samenstelling van het gebruikte polymeer en het fabricageprocédé te kennen. Als het kenmerkende kenmerk van het goed is dat het is vervaardigd van kunststof, zoals een plastic fles of een plastic slang, wordt het ingedeeld in hoofdstuk 39 van het tarief. Indien het artikel echter elders in het tarief wordt genoemd, zoals speelgoed vervaardigd van kunststof, moet het onder de desbetreffende post worden ingedeeld.

Polymeren in primaire vormen

De definitie van „primaire vormen” is

 • vloeistoffen en pasta’s, dispersies (emulsies en suspensies) en oplossingen daaronder begrepen
 • blokken of onregelmatige vorm, stukken, klonters, poeder (vormpoeder daaronder begrepen), korrels, vlokken e.d.

Polymeren zijn grote moleculen waaruit monomeren bestaan en de samenstellende delen daarvan worden monomeereenheden genoemd. Een monomeer is een molecuul of een verbinding, meestal koolstof bevattend, dat kan worden omgezet in polymeren, synthetisch harsen of elastomeren door een combinatie met zichzelf of andere soortgelijke moleculen of verbindingen.

Er zijn veel verschillende polymeren die verschillende kenmerken en eigenschappen vertonen en die voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld polyvinylchloride (pvc) in de bouwsector gewoonlijk voor gebruik in dubbele beglazing gebruikt. Polypropyleen en polyethyleentereftalaat (PET) worden gewoonlijk voor de vervaardiging van flessen gebruikt.

Om uw polymeren correct in primaire vormen aan te delen, moet u het belangrijkste monomeer identificeren

 • van polymeren van ethyleen (post 3901)
 • polymeren van propyleen (post 3902)
 • polymeren van styreen (post 3903)
 • polymeren van vinylchloride of van andere halogeenolefinen (post 3904)
 • polymeren van vinylacetaat of van andere vinylesters en andere vinylpolymeren (post 3905)
 • acrylpolymeren (post 3906)
 • polyacetalen, andere polyethers en epoxyharsen, polycarbonaten, alkydharsen, polyallylesters en andere polyesters (post 3907)
 • polyamiden (rubriek 3908)
 • aminoharsen, fenolharsen en polyurethanen (post 3909)
 • siliconen (post 3910)
 • Petroleumharsen, cumaronindeenharsen, polyterpenen, polysulfiden, polysulfonen (post 3911)

Copolymeren worden gevormd door de gelijktijdige polymerisatie van twee of meer niet-soortgelijke monomeren. Zij bevatten meer dan één type of een herhaling van de monomeereenheid. Het copolymeer van poly (vinylchloride) wordt bijvoorbeeld gecreëerd door de polymerisatie van een ethyleen en vinylchloride.

In de tariefindeling omvat de term „copolymeer” alle polymeren waarin geen enkel monomeer voor 95 % of meer weegt op het totale polymeergehalte.

Zij worden evenwel geproduceerd, copolymeren daaronder begrepen, copolycondensproducten, copolyadditieproducten, blokcopolymeren en geënte copolymeren, ingedeeld onder de code voor de comonomeercomonomeer. Indien geen comonomeer overheerst, moet u de goederen in de code van de code die voor elk van de comonomeren voor het laatst is geschreven, indelen.

Chemisch gewijzigde polymeren, waarbij alleen de aanhangsels van de hoofdketen door de chemische reactie zijn gewijzigd, worden ingedeeld onder de code voor het niet-gemodificeerde polymeer.

Verwerkte of afgewerkte producten

Bij de indeling van verwerkte of afgewerkte kunststofproducten is het nuttig om zo veel mogelijk over hen te weten te komen, met inbegrip van de

 • functie of rol van de goederen
 • polymeer gemaakt van
 • wijze van vervaardiging

De functie of rol van de goederen is essentieel om deze correct te kunnen indelen. De samenstelling en de wijze van bereiding kunnen ook nodig zijn om de goederen correct in te delen, hoewel dit niet altijd het geval is. Het is echter een zeer goed idee om al deze informatie ter hand te nemen, aangezien het de classificatie voor u zal versnellen.

Fabricagetechnieken

Polymeren in primaire vormen worden verwerkt met behulp van drie verschillende processen om eindproducten te vervaardigen

 • Spuitgieten wordt gebruikt om kunststoffen te vormen in holle vormen — bijvoorbeeld flessen, recipiënten, speelgoed of brandstoftanks
 • Comprimeringsvormen worden gebruikt om specifieke vormen te vormen waarbij gebruik wordt gemaakt van een mal, bijvoorbeeld bedieningsknoppen, strijkijzers, keukenfornuizen of elektrische hulpstukken (stekkers, stopcontacten en fittingen).
 • Extrusie geeft vorm aan door het materiaal te forceren door middel van een metaal dat is gestorven — bijvoorbeeld folie, staven, staven, profielstaven, buizen of pijpen.

Specifieke soorten eindproducten of verwerkte producten

Indien zij in primaire vorm zijn omgezet in resten en afval (post 3915), moeten zij als zodanig worden ingedeeld onder gebruikmaking van de passende code van de posten 3901 tot en met 3914.

Bij de indeling van buizen, pijpen en slangen (code 3917) mag niet uit het oog worden verloren dat de definitie betrekking heeft op alle holle producten, zowel halffabrikaten als afgewerkte producten, die worden gebruikt voor het vervoer van gassen of vloeistoffen, zoals geribde tuinslangen, geperforeerde buizen of platte buizen. Indien de goederen echter een inwendige dwarsdoorsnede hebben die niet rond, ovaal, rechthoekig of een andere regelmatige veelhoek is, moeten zij worden ingedeeld in de vorm van een profiel.

Om de wand- en plafondbekleding van kunststof (code 3918) in te delen, moeten zij groter zijn dan 54 cm en moeten zij op een andere drager dan papier permanent worden aangebracht. De kunststoflaag moet ook worden versierd, door middel van preegdruk, kleur, ontwerpbedrukking of graining. Dit om ze te onderscheiden van bepaalde wallpapers.

Er zijn zeer specifieke producten die vallen onder de artikelen van kunststof voor de bouw (post 3925).

Deze code heeft met name betrekking op:

 • reservoirs, tanks (septische daaronder begrepen), vaten en dergelijke bergingsmiddelen, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l
 • constructiedelen waarvan gebruik wordt gemaakt in vloeren, muren, wanden, plafonds of daken
 • dakgoten en bevestigingsmateriaal
 • deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels voor deuren
 • Balkons, balustrades, omheiningen, hekken en soortgelijke afsluitingen
 • blinden, jaloezieën en dergelijke artikelen, alsmede delen en toebehoren daarvan
 • grote rekken om te worden gemonteerd en permanent te worden bevestigd, bijvoorbeeld in winkels, werkplaatsen en pakhuizen
 • bouwkundige versieringsmotieven, bijvoorbeeld profielartikelen, cupols en dovecotes
 • garnituren en beslag om blijvend te worden bevestigd in of op deuren, vensters, trappen, muren of andere delen van gebouwen — bijvoorbeeld knoppen, handgrepen, haken, beugels, handdoestellingen, platen voor schakelaars en andere beschermende platen

In sommige gevallen mag textiel worden toegevoegd aan kunststofproducten voor versterking. Als de kunststof cellulair is en op één enkel gezicht bedekt is met de textielstof, moet deze worden ingedeeld onder de desbetreffende code van hoofdstuk 39. Indien de kunststof aan beide zijden wordt bedekt, moeten de goederen als textiel worden ingedeeld met behulp van de passende code in hoofdstuk 59.

Gemeenschappelijke afkortingen voor kunststoffen en polymeren

Afkorting

Post

ABS

Acrylonitril-butadieen-styreen

BDS

Butadieen-styreenblokcopolymeer

VK

Celluloseacetaat

CB

Cellulose-butyraat

CE

Cellulose/cellofaan

EVA

Ethyleen-vinylacetaat

GPPS

Polystyreen

GRP

Met glas versterkt polyester

HDPE

Hogedichtheidpolyethyleen

HEUPEN

Slag/slag in polystyreen (gehard polystyreen)

LDPE

Polyethyleen met lage dichtheid

LLDPE

Lineair polyethyleen

MF > 0

Melamineformaldehyde

OPP

Polypropyleen

BK

Polyamide (nylon)

BK 6

Nylon 6

BK 6 6

Nylon 6 6

BK 4 6

Nylon 4 6

BK 6 10

Nylon 6 10

BK 11

Nylon 11

BK 12

Nylon 12

PBT

Polybutyleentereftalaat

PC

Polycarbonaat

PE

Polyethyleen

PET

Polyethyleentereftalaat

Deze pagina delen:

Snelle links