Investeringen

De EU is de belangrijkste bron en belangrijkste bestemming van buitenlandse directe investeringen ter wereld. Inkomende en uitgaande BDI spelen een fundamentele rol bij het genereren van duurzame economische groei, zakelijke kansen, werkgelegenheid, technologische ontwikkeling en innovatie. Het aantrekken van meer BDI-stromen is ook van cruciaal belang voor de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), met name in ontwikkelingslanden. Voorts is het stimuleren van duurzame investeringen in Afrika een van de maatregelen die worden voorgesteld in de mededeling van de EU „Naar een alomvattende strategie met Afrika”.

De EU heeft een van de meest open en transparante regelingen voor buitenlandse directe investeringen ter wereld. De buitenlandse directe investeringen van investeerders uit derde landen in de EU bedragen ongeveer 6,295 miljard EUR. Bedrijven of particulieren investeren in een ander land om hun productie op kostenefficiënte of hooggekwalificeerde locaties te vestigen, onderdelen of grondstoffen te kopen of dichter bij hun klanten te komen. In het geval van de EU betekent dit dat 500 miljoen consumenten toegang hebben tot een sterk geïntegreerde interne markt.

De EU handhaaft hoge normen voor de bescherming van investeringen op haar grondgebied en streeft in ruil daarvoor naar een vergelijkbaar aantrekkelijk investeringsklimaat voor EU-investeringen en investeerders in het buitenland.

Investeren in de EU

Als u in de EU wilt investeren, vindt u hier de relevante links naar de websites van de investeringsbevorderingsbureaus van de EU-lidstaten met informatie over de investeringsmogelijkheden, de te nemen maatregelen en de toepasselijke regels.

Investeringen in het buitenland

Eind 2017 bedroegen de BDI-aandelen van in de EU gevestigde investeerders in de rest van de wereld 7,412 miljard EUR. Het investeringsbeleid van de EU wordt gevoerd via onderhandelingen (bv. Australië, China, Indonesië en Japan) en de uitvoering van bilaterale overeenkomsten of via samenwerking in internationale fora (bv. OESO, UNCTAD, Verdrag inzake het Energiehandvest en de WTO). In haar investeringsbeleid streeft de EU ernaar

  • zorgen voor een gelijk speelveld zodat EU-investeerders toegang hebben tot buitenlandse markten, niet worden gediscrimineerd of mishandeld
  • het gemakkelijker maken om te investeren zodat EU-investeerders in het buitenland kunnen profiteren van een voorspelbaarder en transparanter ondernemingsklimaat
  • bevordering van investeringen ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling, eerbiediging van de mensenrechten en strenge arbeids- en milieunormen
Deze pagina delen:

Snelle links