Investeringer

EU er verdens vigtigste kilde til og vigtigste destination for direkte udenlandske investeringer (FDI). Indadgående og udadgående udenlandske direkte investeringer spiller en afgørende rolle for at skabe bæredygtig økonomisk vækst, forretningsmuligheder, beskæftigelse, teknologisk udvikling og innovation. Det er også af afgørende betydning at tiltrække øgede udenlandske direkte investeringer for at opfylde målene for bæredygtig udvikling (SDG), navnlig i udviklingslandene. Desuden er fremme af bæredygtige investeringer i Afrika et af de tiltag, der foreslås i EU's meddelelse "En samlet strategi med Afrika ".

EU har en af verdens mest åbne og gennemsigtige ordninger for udenlandske direkte investeringer. FDI-beholdninger hos investorer fra tredjelande i EU beløber sig til ca. 6,295 mia. EUR. Virksomheder eller enkeltpersoner investerer i et andet land for at finde deres produktion på et omkostningseffektivt eller højt kvalificeret sted, for at kunne købe komponenter eller råmaterialer eller for at komme tættere på deres kunder. Dette betyder for EU's vedkommende, at der er adgang til et stærkt integreret indre marked, der består af 500 millioner forbrugere.

EU fastholder høje standarder for at beskytte investeringer på sit område og søger mod at opnå et tilsvarende attraktivt investeringsmiljø for EU-investeringer og investorer i udlandet.

Investering i EU

Hvis du ønsker at investere i EU, vil du her finde de relevante links til webstederne for EU-medlemsstaternes investeringsfremmende agenturer, der giver oplysninger om investeringsmulighederne, de skridt, der skal tages, og de gældende regler.

Investering i udlandet

Ved udgangen af 2017 beløb de udenlandske direkte investeringer i resten af verden sig til 7,412 mia. EUR. EU's investeringspolitik forfølges gennem forhandling (f.eks. Australien, Kina, Indonesien og Japan) og gennemførelse af bilaterale aftaler eller samarbejde i internationale fora (f.eks. OECD, UNCTAD, energichartertraktaten og WTO). I sin investeringspolitik sigter EU mod

  • sikring af lige konkurrencevilkår, således at EU-investorer kan få adgang til udenlandske markeder, udsættes ikke for forskelsbehandling eller behandles forkert
  • gøre det lettere at investere, således at EU-investorer i udlandet kan nyde godt af et mere forudsigeligt og gennemsigtigt erhvervsmiljø
  • fremme investeringer, der støtter bæredygtig udvikling, respekt for menneskerettighederne og høje arbejdsstandarder og miljøstandarder
Del denne side: