Standarder og overensstemmelsesvurdering

Standarder og overensstemmelsesvurdering

Standarder og procedurer for overensstemmelsesvurdering er sammen med tekniske forskrifter tre faktorer, der kan udgøre tekniske handelshindringer.

Mens tekniske forskrifter fastsætter obligatoriske produktkrav, indeholder standarderne frivillige detaljerede tekniske specifikationer og kriterier for egenskaber ved produkter, der hjælper fabrikanterne med at opfylde de obligatoriske krav i tekniske forskrifter.

Overensstemmelsesvurderingsprocedurer er et redskab til at påvise, at et produkt opfylder alle relevante obligatoriske produktkrav. En tredjeparts overensstemmelsesvurdering kræver et indgreb fra uafhængige overensstemmelsesvurderingsorganer eller offentlige myndigheder og er normalt påkrævet for produkter med mellemhøj til høj risiko. Når obligatorisk overensstemmelsesvurdering fra tredjepart er påkrævet, øger dette omkostningerne til overensstemmelsesvurdering (finansielle omkostninger og forsinkelser i adgangen til et marked). Bilaterale aftaler om gensidig anerkendelse om overensstemmelsesvurdering har til formål at reducere omkostningerne ved prøvning og certificering på andre markeder, som ved at fastsætte, at hver part accepterer de rapporter, certifikater og mærker, der leveres i partnerlandet i overensstemmelse med den anden parts lovgivning.

Der blev gennemført en EU-undersøgelse af overensstemmelsesvurdering fra den 10. marts til den 24. april 2022. Undersøgelsen var rettet mod EU-virksomheder, der fremstiller eller sælger industriprodukter uden for EU, med det formål at øge bevidstheden blandt EU's industri om de muligheder, som aftalerne om gensidig anerkendelse giver, og identificere de specifikke udfordringer, som EU's industri står over for med hensyn til overensstemmelsesvurdering på markeder uden for EU. Download undersøgelsesresultater

I marts og april 2023 gennemførte Europa-Kommissionen, GD TRADE, endnu en undersøgelse af aftaler om overensstemmelsesvurdering og gensidig anerkendelse og overensstemmelsesvurdering. Denne gang var der fokus på EU's overensstemmelsesvurderingsorganer med det formål at identificere de potentielle problemer, der forhindrer EU's overensstemmelsesvurderingsorganer i at blive udpeget i henhold til en aftale om gensidig anerkendelse, og at forstå, hvilke yderligere aftaler om gensidig anerkendelse der ville være gavnlige set fra EU's overensstemmelsesvurderingsorganers synspunkt. Resultaterne af denne undersøgelse.

Del denne side: