Norme i ocjenjivanje sukladnosti

Norme i ocjenjivanje sukladnosti

Norme i postupci ocjenjivanja sukladnosti zajedno s tehničkim propisima tri su čimbenika koji mogu predstavljati tehničke prepreke trgovini.

Iako se tehničkim propisima utvrđuju obvezni zahtjevi za proizvode, norme sadržavaju dobrovoljne detaljne tehničke specifikacije i kriterije za značajke proizvoda koji pomažu proizvođačima u usklađivanju s obveznim zahtjevima utvrđenima u tehničkim propisima.

Postupci ocjenjivanja sukladnosti alat su kojim se dokazuje da je proizvod u skladu sa svim relevantnim obveznim zahtjevima za proizvode. Za ocjenjivanje sukladnosti koje provodi treća strana potrebna je intervencija neovisnih tijela za ocjenjivanje sukladnosti ili javnih tijela te se obično zahtijeva za proizvode srednjeg do visokog rizika. Kada je obvezno ocjenjivanje sukladnosti koje provodi treća strana, to povećava troškove ocjenjivanja sukladnosti (financijski troškovi i kašnjenja u pristupu tržištu). Bilateralni sporazumi o uzajamnom priznavanju (MRA-ovi) o ocjenjivanju sukladnosti namijenjeni su smanjenju troškova ispitivanja i certificiranja na drugim tržištima kojima se osigurava da svaka stranka prihvaća izvješća, potvrde i oznake koji se isporučuju u partnerskoj zemlji u skladu sa zakonodavstvom druge stranke.

Istraživanje EU-a o ocjenjivanju sukladnosti provedeno je od 10. ožujka do 24. travnja 2022. Anketa je bila usmjerena na poduzeća iz EU-a koja proizvode ili prodaju industrijske proizvode izvan EU-a kako bi se povećala svijest industrije EU-a o mogućnostima koje pružaju MRA-ovi i utvrdili posebni izazovi s kojima se suočava industrija EU-a u pogledu ocjenjivanja sukladnosti na tržištima izvan EU-a. Preuzmi rezultate ankete

U ožujku i travnju 2023. Europska komisija, GU TRADE, provela je još jedno istraživanje o ocjenjivanju sukladnosti i sporazumima o uzajamnom priznavanju te ocjenjivanju sukladnosti. Ovaj je put naglasak bio na tijelima EU-a za ocjenjivanje sukladnosti kako bi se utvrdili mogući problemi koji sprečavaju imenovanje tijela EU-a za ocjenjivanje sukladnosti na temelju sporazuma o uzajamnom priznavanju te kako bi se razumjelo koji bi dodatni MRA-ovi bili korisni sa stajališta tijela EU-a za ocjenjivanje sukladnosti. Rezultati tog istraživanja.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice