Strojevi i tehnički proizvodi

Ova stranica služi kao referentni dokument samo za zahtjeve za proizvode na razini EU-a. Dodatni zahtjevi mogu se primjenjivati ovisno o odredišnoj državi članici EU-a. Za sve pojedinosti obratite se Mojem asistentu za trgovinu.

Imajte na umu da je na ovoj stranici opći opis svakog naslova dostupan na svim jezicima EU-a. Međutim, pojedinosti su dostupne samo na engleskom jeziku.

Tehničko usklađivanje

Cilj je tehničkog usklađivanja unutar Europske unije (EU) usklađivanje osnovnih zahtjeva koje proizvodi moraju ispunjavati kada se stavljaju na tržište primjenom formule „opće reference na norme” i načela uzajamnog priznavanja kako bi se uklonile tehničke prepreke slobodnom kretanju robe. Takve tehničke specifikacije razlikuju se ovisno o kategoriji proizvoda koji se razmatraju.

 

Tehnički standardi za opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (ATEX)

Sva oprema i zaštitni sustavi namijenjeni za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama moraju ispunjavati zahtjeve standardizacije i usklađene tehničke specifikacije prije stavljanja na tržište EU-a.

 

Tehničke specifikacije za građevne proizvode

Svi proizvodi ili kompleti koji su proizvedeni i stavljeni na tržište radi ugradnje u građevinske radove moraju ispunjavati zahtjeve za normizaciju i usklađene tehničke specifikacije prije stavljanja na tržište EU-a.

 

Tehnički standardi za igračke

Igračke uvezene u EU moraju biti u skladu s posebnim sigurnosnim zahtjevima koji su specifični za predviđenu dobnu skupinu, kao i sa zahtjevima sljedivosti.

 

Tehnički standardi za eksplozive za civilnu uporabu

Eksplozivi uvezeni u EU namijenjeni za civilnu uporabu podliježu direktivi EU-a na temelju preporuke UN-a o prijevozu opasnih tvari.

 

Tehničke norme za pirotehnička sredstva

Te tehničke norme potrebne su samo za pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima (koja su namijenjena za uporabu na unutarnjoj ili vanjskoj razini, uključujući filmsku i televizijsku produkciju ili sličnu uporabu), pirotehnička sredstva za vatromete i ostala pirotehnička sredstva za tehničke namjene.

 

Strojevi

 

Tehnički standardi za dizala

Dizala namijenjena trajnoj ugradnji u zgrade moraju ispunjavati zdravstvene i sigurnosne uvjete povezane s ograničenjima kapaciteta, protupožarnom zaštitom i održavanjem prije stavljanja na tržište EU-a.

 

Tehnički standardi za strojeve i sigurnosne komponente

Dizajn i konstrukcija strojeva moraju ispunjavati obvezne bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve kako bi se mogli staviti na tržište EU-a.

 

Tehnički standardi za osobnu zaštitnu opremu

Osobna zaštitna oprema koja se stavlja na tržište EU-a mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na projektiranje, proizvodnju, materijale, ispitivanje, upute, informacije koje treba dostaviti proizvođač i druge aspekte.

 

Tehnički standardi za opremu na otvorenom koja doprinosi emisiji buke iz okoliša

Oprema za uporabu na otvorenom stavljena na tržište EU-a mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na emisiju buke u okoliš.

 

Tlačna oprema

 

Tehnički standardi za tlačnu opremu

Tlačne posude, cjevovodi, sigurnosni pribor i tlačni pribor koji se stavljaju na tržište EU-a moraju ispunjavati određene zahtjeve za projektiranje, proizvodnju i ocjenjivanje sukladnosti. To se odnosi samo na opremu najvećeg dopuštenog tlaka većeg od 0,5 bara.

 

Tehnički standardi za jednostavne tlačne posude

Jednostavne zavarene tlačne posude koje se stavljaju na tržište EU-a podliježu obveznom osnovnom sigurnosnom zahtjevu. To se odnosi samo na zavarene posude koje su izložene tlaku većem od 0,5 bara i koje su namijenjene za zadržavanje zraka ili dušika i koje nisu namijenjene za loženje.

 

Medicinski uređaji

Stavljanje medicinskih proizvoda na tržište EU-a podliježe usklađenosti s bitnim zahtjevima kako bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti pacijenata, korisnika i trećih strana te postigla predviđena razina učinkovitosti.

 

Tehnički standardi za medicinske proizvode

 

Tehničke norme za in vitro dijagnostičke medicinske proizvode

 

Tehničke norme za aktivne medicinske proizvode za ugradnju

 

Električna i elektronička oprema te plinski uređaji

 

Tehnički standardi za elektromagnetsku kompatibilnost

Svaki električni i elektronički uređaj podliježe sukladnosti s obveznim bitnim zahtjevima utvrđenima Direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) kako bi se osigurala njihova učinkovitost od elektromagnetskih smetnji.

 

Zahtjevi za ekološki dizajn opreme za tercijarnu rasvjetu

Fluorescentne cijevi bez ugrađenih prigušnica, visokoučinkovitih žarulja s izbojem, prigušnica i rasvjetnih tijela koje mogu upravljati takvim žaruljama mogu se staviti na tržište EU-a samo ako ispunjavaju određene zahtjeve za ekološki dizajn.

 

Tehnički standardi za kućanske plinske aparate

Kućanski plinski uređaji (uključujući prisilne plamenike za sušu) koji se stavljaju na tržište u EU-u moraju ispunjavati, među ostalim, obvezne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve u pogledu paljenja, trajnosti i potrošnje energije.

 

Tehnički standardi za niskonaponsku električnu opremu

Niskonaponska električna oprema podliježe usklađenosti s obveznim bitnim zahtjevima kako bi se osiguralo zdravlje i sigurnost osoba, domaćih životinja i imovine.

 

Tehnički standardi za radijsku opremu

Radijska oprema mora biti u skladu s obveznim bitnim zahtjevima. Primjeri zahvaćenih proizvoda su: uređaje s mrežnom podrškom, medicinske uređaje za nadzor doma, navigacijske sustave ili sustave za praćenje, mobilne telefone.

 

Prijevoz

 

Tehnički standardi za motorna vozila

Određene kategorije motornih vozila moraju biti u skladu s usklađenim tehničkim zahtjevima utvrđenima zakonodavstvom EU-a za osobne automobile, motocikle i traktore te njihove prikolice, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice.

 

Tehnički standardi za žičare za prijevoz putnika

Žičare namijenjene prijevozu osoba moraju ispunjavati određene bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve. To se posebno odnosi na uspinjače ili druga vozila kod kojih vuču osigurava jedan ili više kabela, žičare koje dižu i/ili pomiču prijenosni kabeli, uključujući žičare i vučnice te vučnice.

 

Tehnički standardi za rekreacijska plovila

Rekreacijska plovila (uključujući osobna plovila na vodomlazni pogon) moraju se pridržavati usklađenih normi i ocjena sukladnosti.

 

Tehnički standardi za ribarska plovila

Ribarski brodovi duljine 24 metra i više moraju ispunjavati sigurnosne zahtjeve i potvrde o sukladnosti kako je utvrđeno pravilima EU-a.

 

Tehnički standardi za pomorsku opremu

Pomorska oprema mora biti u skladu s određenim zahtjevima i odredbama. Oni se primjenjuju na sljedeću opremu: sredstva za spašavanje, sprečavanje onečišćenja mora, protupožarnu opremu, navigacijsku opremu i radiokomunikacijsku opremu.

 

Tehničke norme za putničke brodove

Sigurnosni zahtjevi i odgovarajuće svjedodžbe potrebni su za nove i postojeće putničke brodove duljine 24 metra i više te brza putnička plovila u nacionalnoj plovidbi unutar države članice EU-a.

 

Tehnički standardi za civilne zrakoplove

Uvoz civilnih zrakoplova (uključujući njihove dijelove) mora ispunjavati zahtjeve EU-a u pogledu plovidbenosti, cjelovitosti, rada i organizacijske strukture proizvoda.

 

Tehnički standardi za sastavne dijelove željezničkog sustava

Strukturni i operativni aspekti željezničkog prijevoza podliježu Direktivi EU-a.

 

Mjeriteljstvo

 

Tehničke norme za automatske vage

Automatske vage moraju ispunjavati bitne zahtjeve određene u posebnoj direktivi. Automatske vage definiraju se kao one namijenjene za određivanje mase tijela korištenjem djelovanja gravitacije na to tijelo, bez posredovanja operatera.

 

Tehnički standardi za značajne mjere duljine

Materijalizirane mjere duljine moraju ispunjavati zahtjeve u pogledu materijala, oznaka, referentnih uvjeta i najvećih mogućih grešaka.

 

Tehnički standardi za brojila

Brojila podliježu usklađenosti s bitnim zahtjevima utvrđenima posebnom direktivom. To se primjenjuje na: vodomjeri, plinomjeri i uređaji za pretvorbu volumena, brojila djelatne električne energije, mjerači toplinske energije, mjerni sustavi za kontinuirano i dinamično mjerenje količina tekućina osim vode i taksimetri

 

Tehničke norme za neautomatske vage

Neautomatske vage moraju biti u skladu s bitnim zahtjevima utvrđenima u posebnoj direktivi. Neautomatske vage definiraju se kao vage koje zahtijevaju intervenciju rukovatelja tijekom vaganja.

 

Ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju

EU je uspostavio okvir u skladu s kojim proizvođači proizvoda koji koriste energiju moraju u fazi dizajna smanjiti potrošnju energije i druge negativne učinke na okoliš koji nastaju tijekom životnog ciklusa proizvoda. Informacije o ekološkoj učinkovitosti proizvoda i energetskoj učinkovitosti također moraju biti vidljive, ako je to moguće, na samom proizvodu, čime se potrošačima omogućuje usporedba prije kupnje.

 

Zahtjevi za ekološki dizajn za određene proizvode za grijanje i hlađenje zraka

 

Zahtjevi za ekološki dizajn cirkulacijskih sisaljki bez brtvenice

 

Zahtjevi za ekološki dizajn za ventilatore

 

Zahtjevi za ekološki dizajn pumpi za vodu

 

Zahtjevi za ekološkim dizajnom za neusmjerene svjetiljke za kućanstva

 

Zahtjevi za ekološki dizajn poslužitelja i proizvoda za pohranu podataka

 

Zahtjevi za ekološki dizajn za vanjska napajanja

 

Zahtjevi za ekološki dizajn za elektromotore

 

Zahtjevi za ekološki dizajn jednostavnih set-top kutija

 

Zahtjevi za ekološki dizajn za usmjerene žarulje, LED žarulje i pripadajuću opremu

 

Zahtjevi za ekološki dizajn za energetske transformatore

 

Zahtjevi za ekološki dizajn računala i računalnih poslužitelja

 

Zahtjevi za ekološki dizajn opreme za tercijarnu rasvjetu

 

Zahtjevi za ekološki dizajn za stanje pripravnosti i isključenosti te umreženo stanje pripravnosti, potrošnju električne energije električne i elektroničke kućanske i uredske opreme

 

Energetski učinkoviti proizvodi

Osim obveza iz Direktive EU-a o ekološkom dizajnu u pogledu smanjenja potrošnje energije i drugih negativnih učinaka na okoliš pri proizvodnji proizvoda koji koriste energiju, Direktivom EU-a o označivanju energetske učinkovitosti uspostavlja se okvir za označivanje i informiranje potrošača u pogledu potrošnje energije proizvoda povezanih s energijom. Cilj je omogućiti potrošačima da donose informirane odluke o kupnji na temelju potrošnje energije i potaknuti proizvođače da osmišljavaju učinkovitije proizvode kako bi zadovoljili potražnju potrošača. Sljedeći popis zahtjeva obuhvaća odredbe utvrđene u objema direktivama za određene proizvode koji koriste energiju:

 

Zahtjevi za energetsku učinkovitost klima-uređaja i ventilatora

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti za kotlove na kruta goriva

 

Zahtjevi za energetsku učinkovitost kućanskih bubnjastih sušilica rublja

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti za kućanske perilice rublja

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti za kućanske rashladne uređaje

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti kućanskih aparata za kuhanje

 

Zahtjevi za energetsku učinkovitost usisavača

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti za ventilacijske jedinice

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti za grijače prostora i kombinirane grijače

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti za grijalice za lokalno grijanje prostora

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti za grijače vode i spremnike tople vode

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti za profesionalnu rashladnu opremu

 

Zahtjevi za energetsku učinkovitost televizora

 

Zahtjevi za energetsku učinkovitost kućanskih perilica posuđa

 
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice