Jedinstveno tržište EU-a

Na jedinstvenom tržištu EU-a, koje se ponekad naziva unutarnjim tržištem, ljudi, roba, usluge i novac mogu se slobodno kretati.Uzajamnim priznavanjem jamči se da se svaki proizvod koji se zakonito prodaje u jednoj državi članici EU-a može prodavati u svim drugima. Građani EU-a mogu studirati, živjeti, kupovati, raditi i umiroviti se u bilo kojoj državi članici EU-a, a mogu i uživati u proizvodima iz cijele Europe.

Koristi

Poduzeća iz EU-a imaju koristi od

 • „domaće tržište” s više od 450 milijuna potrošača za svoje proizvode
 • lakši pristup širokom rasponu dobavljača
 • niži jedinični troškovi
 • veće komercijalne mogućnosti

Građani EU-a imaju koristi od

 • niže cijene
 • više inovacija i brži tehnološki razvoj
 • viši standardi sigurnosti i zaštite okoliša

Zakonodavstvo

Cilj je zakonodavstva o jedinstvenom tržištu robe osigurati da proizvodi koji se stavljaju na tržište EU-a ispunjavaju visoke zahtjeve u pogledu zdravlja, sigurnosti i okoliša te da proizvodi kojima je dopuštena prodaja u EU-u mogu cirkulirati bez prepreka trgovini, čime se administrativno opterećenje svede na najmanju moguću mjeru.

Ključni elementi

Unutarnje tržište robe ima sljedeće ključne elemente:

 • Sigurnost — proizvodi koji se stavljaju na tržište u EU-u moraju ispunjavati visoke sigurnosne i okolišne zahtjeve
 • Norme — norme određuju tehničke zahtjeve ili zahtjeve kvalitete za proizvode, proizvodne procese, usluge ili metode ispitivanja. Normizacija je alat kojim industrija može osigurati učinkovitost, sigurnost i interoperabilnost proizvoda. Više o europskoj normizaciji
 • Ocjenjivanje sukladnosti — postupak ocjenjivanja sukladnosti mora se provesti prije nego što se proizvod može staviti na tržište EU-a. Proizvođač može staviti proizvod na tržište EU-a samo ako ispunjava sve primjenjive zahtjeve. Više o postupku ocjenjivanja sukladnosti
 • Akreditacija — akreditacija je posljednja razina javnog nadzora u europskom sustavu ocjenjivanja sukladnosti. Svrha mu je osigurati da tijela za ocjenjivanje sukladnosti imaju tehničke sposobnosti za obavljanje svojih dužnosti. Više o akreditacijama.
 • Prijavljena tijela — prijavljeno tijelo organizacija je koju je država članica EU-a imenovala za ocjenjivanje sukladnosti određenih proizvoda prije njihova stavljanja na tržište. Više o prijavljenim tijelima
 • Nadzor tržišta — nadzorom tržišta osigurava se da neprehrambeni proizvodi na tržištu EU-a ne ugrožavaju potrošače i radnu snagu Europe te da su zaštićeni drugi javni interesi, kao što su zaštita okoliša, sigurnost i pravednost u trgovini. Više o nadzoru tržišta
 • ICSMS — informacijski i komunikacijski sustav za tržišni nadzor (ICSMS) informatička je platforma za olakšavanje komunikacije između tijela za nadzor tržišta u EU-u i zemljama EFTA-e. Više o sustavu ICSMS.
 • Oznaka CE – oznaka CE znači da proizvod koji se prodaje u EU-u ispunjava sve primjenjive zahtjeve u pogledu sigurnosti, zdravlja i zaštite okoliša. Više o oznaci CE
 • Zakonsko mjeriteljstvo — primjena pravnih zahtjeva na mjerenja i mjerne instrumente. Zakonodavstvo EU-a o zakonskom mjeriteljstvu jedan je od stupova jedinstvenog tržišta proizvoda. Zahtjevi EU-a usmjereni su na promicanje tehnoloških inovacija, zaštitu zdravlja i okoliša, osiguravanje javne sigurnosti i promicanje pravedne trgovine. Više o zakonskom mjeriteljstvu
 • Vanjske granice — zemlje EU-a provjeravaju proizvode koji dolaze izvan područja EU-a.
 • Novi zakonodavni okvir — radi poboljšanja unutarnjeg tržišta robe i jačanja uvjeta za stavljanje širokog raspona proizvoda na tržište EU-a, 2008. donesen je novi zakonodavni okvir. Više o novom zakonodavnom okviru.

Slobodno kretanje

Mnogi proizvodi na tržištu EU-a podliježu usklađenim pravilima kojima se štite potrošači, javno zdravlje i okoliš. Usklađenim pravilima onemogućuje se donošenje mogućih različitih nacionalnih pravila i osigurava se slobodan promet proizvoda unutar EU-a. Međutim, neki su sektori još uvijek uređeni nacionalnim odredbama. Načelom slobodnog kretanja robe osigurava se da se tim odredbama ne stvaraju neopravdane prepreke trgovini.

Usklađeni sektori

Usklađeni sektori podliježu zajedničkim pravilima diljem EU-a. Njima se poduzećima pruža jasan i predvidljiv pravni okvir. Ako proizvođači poštuju ta pravila, njihovi se proizvodi mogu slobodno prodavati na tržištu.

 • U većini sektora (npr. elektronička i električna oprema, strojevi, dizala i medicinski proizvodi) zakonodavstvo EU-a ograničeno je na bitne zdravstvene, sigurnosne i okolišne zahtjeve – kako bi dokazali usklađenost s tim zahtjevima, proizvođači mogu dobrovoljno upotrebljavati norme ili druge tehničke specifikacije.
 • U drugim sektorima (npr. automobilskom sektoru i sektoru kemikalija) zakonodavstvom su predviđeni detaljni zahtjevi kojima se određene vrste proizvoda obvezuju na iste tehničke specifikacije.
 • Zakonodavstvom EU-a o usklađivanju kojim se predviđa slobodno kretanje opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi upravlja Glavna uprava za okoliš

Neusklađeni sektori

Neusklađeni sektori ne podliježu zajedničkim pravilima EU-a i mogu biti obuhvaćeni nacionalnim pravilima. Ti bi sektori i dalje trebali imati koristi od odredbi Ugovora kojima se uređuje slobodno kretanje robe u skladu s člancima. OD 34. DO 36. UFEU-A. Nacionalna pravila o tim proizvodima podliježu postupku obavješćivanja kojim se osigurava da se njima ne stvaraju nepotrebne prepreke trgovini.

Osigurati slobodno kretanje robe u neusklađenim sektorima, načelo uzajamnog priznavanja, postupak obavješćivanja 2015/1535 i primjenu članaka. Od ključne su važnosti članci 34. i 36. UFEU-a.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice