Osnovne carine

Ako vaše poduzeće razmatra izvoz, u ovom odjeljku možete saznati koje bi vam uvozne carine i drugi troškovi mogli nastati. U njemu se ne navode informacije koje se odnose na određene proizvode. Za to biste se trebali koristiti funkcijom pretraživanja proizvoda.

Kada se proizvodom trguje na međunarodnoj razini, često će se primjenjivati carina ili carinska tarifa.

Međutim, kada postoje posebni trgovinski dogovori (kao što su sporazumi o slobodnoj trgovini ili OSP), ponekad postoje niže ili nikakve carine. One se nazivaju povlaštenim tarifama.

Moguće je i da će se na vaš proizvod primjenjivati antidampinške, kompenzacijske ili zaštitne mjere.

 

Kakobiste saznali koje se od tih pristojbi ili mjera primjenjuju na vašu robu, prvo je potrebno utvrditi ispravnu tarifnu oznaku ili oznaku proizvoda.

Kako biste unaprijed imali pravnu sigurnost da primjenjujete ispravno razvrstavanje na svoju robu, možete podnijeti zahtjev za odluku o obvezujućim tarifnim informacijama (OTI).

Povlaštene carinske kvote

U okviru carinskih kvota određene količine robe mogu se uvoziti po sniženoj ili nultoj carinskoj stopi u određenom vremenskom okviru. To ne utječe na antidampinške pristojbe koje su na snazi.

Takve se kvote obično nalaze u trgovinskim sporazumima i povlaštenim dogovorima između zemalja ili trgovinskih blokova. Više pojedinosti o kvotama za vaš proizvod potražite u odjeljku o tržištima.

Moj stručni asistent pruža vam detaljne informacije o tarifama i mjerama koje se primjenjuju na vaš proizvod i tržište.

Ako se trgovinskim sporazumima definira postupno ukidanje carina na određene linije proizvoda, My Trade Assistant vam može pomoći u utvrđivanju budućeg razvoja pristojbi za vaš proizvod. Raspored ukidanja carina (za EU ili za trgovinskog partnera) možete pronaći i izravno u trgovinskom sporazumu (poveznice na pravne tekstove nalaze se u odjeljku o tržištima).

Određivanje carinske vrijednosti

Carinska vrijednost odnosi se na izračun gospodarske vrijednosti robe deklarirane za ulazak na granicu. Postojanje standardnog skupa pravila za utvrđivanje vrijednosti te robe od velike je važnosti iz nekoliko razloga.

Najvažnije, carine (i PDV) izračunavaju se kao postotak vrijednosti robe. Poduzeća i carinska tijela moraju imati jasna pravila o tome kako vrednovati robu.

Nakon što se utvrdi vrijednost robe, carinska tarifa i podrijetlo robe mogu se uzeti u obzir za izračun ukupne carine koju treba platiti za proizvod.

Više informacija o izračunu carinske vrijednosti u EU-u potražite ovdje.

Iako u EU-u postoje zajednička pravila za određivanje carinske vrijednosti, prakse vrednovanja u pojedinim zemljama mogu se razlikovati. Trgovinski sporazumi EU-a često sadržavaju načela olakšavanja trgovine i mogu uključivati usklađivanje s Carinskim zakonikom EU-a.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice