Trgovinski režimi

Ovaj odjeljak sadržava informacije o uvoznim postupcima, uključujući teme kao što su carinske povlastice te poveznice na zahtjeve za pojedine sektore i zemlje.

Za izvoz ili uvoz robe morate predočiti posebne dokumente za carinjenje. U ovom odjeljku možete pronaći informacije o nekim od posebnih dozvola i dokumenata koji vam mogu biti potrebni.

Uvoz u tijeku

Za uvoz određene robe u EU, na primjer, možda će vam biti potrebna uvozna dozvola. Ako je za robu koju uvozite potrebna uvozna dozvola, morate je dobiti od nadležnog tijela države članice EU-a u kojoj imate poslovni nastan. To morate učiniti prije odobrenja kako bi vaša roba mogla slobodno cirkulirati unutar EU-a.

Kako biste dobili uvoznu dozvolu, morate:

  • Ispunite obrazac zahtjeva koristeći primjer iz Priloga I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/1239 (SL L-206 30.7.2016.) (CELEX 32016R1239) ilidrugim dostatnim sredstvima koja je odobrilo nadležno tijelo, npr. s pomoću računalnog sustava. Ako se koristite prijavnim obrascem, morate ispuniti dva primjerka: jedan za vas kao nositelja i jedan koji podnosite tijelu izdavatelju.
  • Uplatite povratni jamstveni polog. Iznos depozita utvrđen je u zajedničkoj organizaciji tržišta za svaki poljoprivredni sektor. Vaš će vam se polog vratiti nakon što ispunite sve svoje obveze kao uvoznik. Ako roba koju uvozite iznosi 100 EUR ili manje ili ako je dozvola sastavljena u ime interventne agencije, nećete biti obvezni uplatiti jamčevinu.

Nakon što dobijete uvoznu dozvolu, dužni ste osigurati da opis i količina robe koju uvozite odgovaraju podacima navedenima u uvoznoj dozvoli.

Ako roba koju uvozite premaši ili ne premaši količinu navedenu na uvoznoj dozvoli za 5 % ili manje, vaša će se obveza smatrati ispunjenom. Ako nadležna tijela utvrde da niste ispunili svoje obveze kao uvoznik, vaš će se polog izgubiti.

Izvoz

Ako želite izvoziti robu, morate osigurati da zemlja u koju želite izvoziti ne primjenjuje ograničenja na vaš proizvod. Takvim se ograničenjima vašem proizvodu može zabraniti ulazak na ciljno tržište.

Ta se ograničenja nazivaju ograničenjima uvoza na ciljnom tržištu. Za pregled ograničenja na ciljnom tržištu posjetite My Trade Assistant.

Kako biste provjerili posebne postupke uvoza koji se primjenjuju na određeni proizvod ili partnersku zemlju, posjetite naš odjeljak o tržištima.

Više podataka

Osnovni opis postupka uvoza i izvoza te opći koraci koje treba poduzeti potražite u vodičima za svaki korak.

Više informacija o carinskim postupcima za uvoz i izvoz potražite na internetskim stranicama Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice