Trgovinski režimi

U ovom odjeljku informirani ste o uvoznim postupcima, uključujući teme kao što su carinske povlastice te poveznice sa zahtjevima sektora i zemalja.

Za izvoz ili uvoz robe potrebno je predočiti posebne dokumente za carinjenje. U ovom odjeljku nalaze se informacije o nekim od posebnih dozvola i dokumenata koji će vam možda biti potrebni.

Uvoz

Primjerice, za uvoz određene robe u EU možda ćete trebati uvoznu dozvolu. Ako je za robu koju uvozite potrebna uvozna dozvola, morate je dobiti od nadležnog tijela države članice EU-a u kojoj imate poslovni nastan. To morate učiniti prije odobrenja kako bi se vaša roba mogla slobodno kretati unutar EU-a.

Za dobivanje uvozne dozvole morate

  • Ispunite obrazac zahtjeva koristeći se primjerom iz Priloga I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 2016/1239 (SL L-206 30/07/2016) (CELEX32016R1239)ili drugim dostatnim sredstvima koje je odobrilo odgovorno tijelo, npr. s pomoću računalnog sustava. Ako koristite obrazac za prijavu, morate ispuniti dva primjerka: jedan za vas kao nositelj i onaj koji podnosite tijelu izdavatelju.
  • Platiti povratni polog osiguranja. Iznos depozita utvrđen je u zajedničkoj organizaciji tržišta za svaki poljoprivredni sektor. Polog će vam biti vraćen nakon što ispunite sve svoje obveze kao uvoznik. Ako roba koju uvozite iznosi 100 EUR ili manje ili ako je dozvola sastavljena na ime interventne agencije, nećete morati platiti polog osiguranja.

Nakon što ste dobili uvoznu dozvolu, dužni ste osigurati da opis i količina robe koju uvozite odgovaraju informacijama navedenima u uvoznoj dozvoli.

Ako je roba koju uvozite veća ili manja od navedene količine na uvoznoj dozvoli za 5 % ili manje, smatrat će se da je vaša obveza ispunjena. Ako nadležna tijela utvrde da niste ispunili svoje obveze kao uvoznik, oduzet će vam se polog osiguranja.

Izvoz

Ako želite izvoziti robu, morate osigurati da zemlja u koju želite izvoziti ne primjenjuje ograničenja na vaš proizvod. Takvim se ograničenjima može zabraniti ulazak proizvoda na ciljano tržište.

To se naziva ograničenjima uvoza na vašem ciljnom tržištu. Za pregled ograničenja na ciljanom tržištu posjetite My Trade Assistant.

Kako biste provjerili posebne uvozne postupke koji se primjenjuju na određeni proizvod ili partnersku zemlju, posjetite odjeljak o našim tržištima.

Više informacija

Za osnovni opis postupka uvoza i izvoza te opće korake pogledajte naše vodiče korak po korak.

Više informacija o carinskim postupcima za uvoz i izvoz potražite na web-mjestu Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice