Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Najčešća pitanja:

Kada se tarifa odnosi na težinu, je li ona bruto težina ili neto masa?

Ako nije drukčije navedeno, tarifa se odnosi na neto težinu, a to je težina same robe bez ambalaže ili kontejnera.

Share this page:

Brze poveznice