Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Najčešća pitanja:

Kada se tarifa odnosi na težinu, je li ona bruto težina ili neto masa?

Ako nije drukčije navedeno, tarifa se odnosi na neto težinu, a to je težina same robe bez ambalaže ili kontejnera.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice