Vodič za uvoz usluga

Planira li vaše poduzeće uvoziti usluge iz zemalja izvan EU-a? Ovaj odjeljak pomaže vam da razumijete je li vaše poduzeće spremno za uvoz i opisujete različite korake u postupku uvoza.

4 Koraka zauvozusluge

 
 
1

Korak 1.: Razumjeti kako se usluge mogu uvesti

Obično postoje četiri različita načina uvoza vaše usluge s tržišta izvan EU-a (nazivaju se i ""načini opskrbe"). One su definirane međunarodnim sporazumom, odnosno Općim sporazumom o trgovini uslugama Svjetske trgovinske organizacije.

Prekogranično pružanje usluga (način 1.):

 

Ako vaše društvo ima sjedište u jednoj zemlji i uvozi usluge od dobavljača iz druge zemlje, to se naziva prekogranično pružanje usluga.

Samo usluga prelazi granicu.

Ta se vrsta usluge često pruža putem internetskih portala, telefona ili e-pošte.

Primjer:

Osiguravajuće društvo sa sjedištem u Španjolskoj dobiva marketinške savjete od društva dobavljača u SAD-u.

Ostali primjeri usluga koje se često izvoze prekograničnim pružanjem uključuju:

 • istraživanje tržišta
 • statistička analiza
 • komunikacijski savjeti, kao što su usluge savjetovanja o marketingu
 • profesionalne usluge (kao što su pravne, arhitektonske i računovodstvene usluge)
 • informatičke usluge
 • telekomunikacijske usluge
 • kurirske usluge

Korištenje usluga u inozemstvu (način 2):

Ako trgovačko društvo na svojem domaćem tržištu pruža uslugu inozemnom kupcu, to se naziva potrošnjom usluga u inozemstvu. To je općenito manje važan način pružanja usluga pri uvozu usluga. Kupac prelazi granicu i koristi uslugu na stranom tržištu.

Primjer:

Talijanski klijent putuje u Južnu Koreju i ostaje u hotelu ili Dinesu u restoranu te tako konzumira usluge u Južnoj Koreji.

Poslovna prisutnost u inozemstvu (način 3.):

 

Ako strano društvo uspostavi prisutnost u EU-u, to se može smatrati komercijalnom prisutnošću u inozemstvu.

To uključuje otvaranje društva kćeri, podružnice ili predstavništva u drugoj zemlji.

Primjer:

Američka banka otvara podružnicu u Francuskoj ili kanadsko građevinsko društvo odlučuje otvoriti društvo kćer u Njemačkoj.

Sektori u kojima je taj oblik pružanja usluga čest uključuju:

 • financijske usluge
 • telekomunikacijske usluge
 • ekološke usluge

Općenito se osnivanje stranog društva u drugoj zemlji naziva izravnim stranim ulaganjem.

Prisutnost fizičkih osoba u inozemstvu (način 4):

 

Ako vaše poduzeće uvozi uslugu preko zaposlenika koji putuje iz stranih zemalja u EU kako bi privremeno pružao uslugu vašem poduzeću, uvezujete uslugu preko fizičke osobe u inozemstvu.

Različite vrste osoblja mogu pružati uslugu vašem poduzeću:

 • osobe premještene unutar društva:
  To su zaposlenici stranog društva (često rukovoditelji, rukovoditelji, stručnjaci) koji se premještaju u komercijalnu prisutnost tog poduzeća u zemlji unutar EU-a.
 • poslovni posjetitelji:
  Riječ je o kratkotrajnim boravcima u trajanju od nekoliko mjeseci (često ograničeni na 3 mjeseca) bez primanja naknade u državi članici EU-a. Poslovni posjetitelji obično su na vodećem položaju u inozemnom poduzeću i odgovorni su za osnivanje poslovne jedinice na ciljnom tržištu.
 • ugovorni pružatelji usluga:
  To su zaposlenici stranog poduzeća koji pružaju uslugu na temelju ugovora koji imaju s krajnjim potrošačem u EU-u. Ugovorni pružatelji usluga šalju se u inozemstvo jer inozemno poduzeće nema komercijalnu prisutnost u EU-u i budući da je njihov privremeni boravak u EU-u nužan za ispunjenje ugovora o pružanju usluga.

Osim tih kategorija osoblja poduzeća, samostalni stručnjaci koji su samozaposleni također spadaju u kategoriju prisutnosti fizičke osobe u inozemstvu:

 • neovisni stručnjaci:
  To su samozaposlene osobe koje pružaju uslugu na temelju ugovora o uslugama u stranoj zemlji.

Sektori koji često pružaju usluge preko zaposlenika u inozemstvu uključuju IKT usluge, inženjerske ili profesionalne usluge ili druge usluge na koje se oslanja nakon prodajne potpore.

Primjeri:

 • poduzeća koja se bave informacijskom tehnologijom, koja svoje stručnjake za IT šalju radi savjetovanja o projektu ili lokalno instaliraju softver;
 • inženjerska poduzeća koja svoje osoblje za rad na terenu šalju u projekte;
 • odvjetnici koji putuju radi savjetovanja klijenata koji se nalaze u drugoj zemlji;
 • industrijska poduzeća koja svoje osoblje šalju na usluge planiranja i održavanja

Kao opća napomena, ista se usluga može pružati u različitim oblicima: Na primjer, pravne usluge kupcu mogu pružati e-pošta (način 1) s poslovnim nastanom u inozemstvu (način 3) ili prisutnost odvjetnika u inozemstvu (način 4).

2

Pronađite tržište i prodavatelja

Za uvoz usluga iz zemalja izvan EU-a prvo biste trebali navesti tržište i prodavatelja iz kojeg želite uvoziti.

 • Gospodarske komore mogu vam dati informacije o različitim tržištima i poslovnim partnerima te vas uputiti na relevantna izvješća.
 • Od pomoći mogu biti pružatelji vijesti koje se odnose na trgovinu ili agencije za promicanje trgovine u vašoj zemlji ili na odabranom uvoznom tržištu koje obuhvaćaju analizu tržišta i procjenu poslovnih prilika. Ta tijela često izrađuju studije o ključnim uvoznim sektorima.
 • Savjetnici i relevantne banke također mogu pružati savjete.

Kako odabrati svoje tržište opskrbe?

Pregledajte potencijalna uvozna tržišta kako biste procijenili postoji li ponuda vaše usluge.

U statističkim podacima o trgovini pokazat će se je li vaša zemlja koja vas zanima već izvozila uslugu i kamo izvozi.

Kako pronaći potencijalne dobavljače?

Nakon što odaberete jedno tržište ili više njih, proučite potencijalne trgovinske partnere i poslovne kontakte.

Partnere i osobe za kontakt možete pronaći na:

 

 

3

Provjerite može li vaše poduzeće imati koristi od trgovinskog sporazuma EU-a

EU često sklapa bilateralne trgovinske sporazume sa zemljama izvan EU-a.

è Provjerite ima li EU trgovinski sporazum sa zemljom koju želite uvesti u odjel za tržišta.

Trgovinski sporazumi EU-a mogu obuhvaćati trgovinu uslugama u ključnim sektorima i često smanjiti ili čak ukloniti prepreke izvozu u tim sektorima. Primjeri takvih ključnih sektora uključuju:

 • financijskim uslugama,
 • telekomunikacije,
 • pomorski promet,
 • profesionalne usluge,
 • digitalna trgovina.

Kako moje poduzeće ima koristi od trgovinskog sporazuma?

 

Trgovinski sporazumi EU-a

 • Osigurati stabilniji i predvidljiviji skup pravila za tvoju trgovinu sa stranim tržištima
 • Osigurati da se zakonima zemalja koje nisu članice EU-a ne diskriminiraju proizvodi iz EU-a
 • Stvoriti nove i bolje mogućnosti izvoza za vaše poduzeće i olakšati ulaganja u inozemstvu.

Što ako moja služba nije obuhvaćena sporazumom EU-a?

Ako EU još nema trgovinski sporazum sa zemljom u koju želite izvoziti ili ako vaš sektor interesa nije obuhvaćen određenim sporazumom, trebali biste:

 • provjeriti uvjete pristupa tržištu navedene u Općem sporazumu WTO-a o trgovini uslugama.

Članice WTO-a navode svoje prepreke izvozu usluga u svojem rasporedu obveza.

4

Procjena tržišnih zahtjeva

 

 • Zahtjevi će ovisiti o tome gdje želite uvoziti i kako želite uvoziti (vidjeti korak 2.).

Možete istražiti detaljne informacije o posebnim zahtjevima na odabranom tržištu opskrbe u odjeljku o tržištu.

Koje zahtjeve morate provjeriti u pogledu prekogranične opskrbe (način 1)?

 • Zahtjevi za odobrenje i izdavanje dozvola: To znači da će vaš strani dobavljač možda morati imati određene dozvole za pružanje usluge EU-u.
 • Zahtjev za uzajamno priznavanje diploma i kvalifikacija: EU mora prihvatiti relevantne diplome i druge kvalifikacije pružatelja usluga u inozemstvu kako bi od njih mogli uvesti usluge. To vrijedi za određeni uvoz profesionalnih usluga: Primjer: stranom revizoru možda neće biti dopušteno provjeriti račun poduzeća iz EU-a i stoga kao poduzeće iz EU-a ne možete uvesti tu uslugu iz predmetne zemlje.
 • Posebna ograničenjaza neke uslužne sektore u EU-u: Na primjer, ponekad postoje ograničenja i ograničenja u pogledu usluga osiguranja. Slično tome, za određeni uvoz proizvoda financijskih usluga mogla bi biti potrebna „jednakost” (koju osigurava EU) kako biste ih uvozili iz predmetne zemlje.

Koje zahtjeve morate provjeriti je li riječ o potrošnji u inozemstvu (način 2)?

Do potrošnje u inozemstvu dolazi kada kupac putuje izvan svoje zemlje i koristi uslugu koja se tamo pruža.

 • Poduzeće koje vam pruža usluge treba provjeriti sve zahtjeve koji se primjenjuju u njihovoj zemlji kako biste vam pružili uslugu. Stoga je to općenito manje važno za vas kao uvoznik usluga iz EU-a.

Koji su zahtjevi potrebni za provjeru komercijalne prisutnosti (način 3)?

Neke zemlje EU-a mogu imati zahtjeve u pogledu komercijalne prisutnosti kada je riječ o uvozu usluge iz zemlje koja nije članica EU-a.

 • Obvezna lokalna prisutnost: Neke usluge, primjerice neke usluge osiguranja, ne mogu se pružati u EU bez lokalne komercijalne prisutnosti dobavljača u EU-u.

Koji su zahtjevi potrebni za provjeru prisutnosti fizičkih osoba (način 4)?

Za uvoz neke usluge zaposlenik često mora putovati iz stranih zemalja u EU kako bi privremeno pružao uslugu vašem poduzeću. Primjerice, inženjer stranog poduzeća možda će morati putovati u vašu zemlju kako bi ažurirao stroj/softver ili održavao opremu. Međutim, možda postoje ograničenja mobilnosti osoba pri pružanju usluga na taj način. Zahtjevi za istraživanje uključuju sljedeće:

 • Obvezno boravište: pružatelji usluga možda će morati imati boravište u zemlji u kojoj se nalazi vaše poduzeće.
 • Zahtjevi u pogledu državljanstva: pružatelji usluga možda moraju biti državljani zemlje u kojoj se nalazi vaše poduzeće.
 • Zahtjevi u pogledu izdavanja dozvola i certificiranja: strani pružatelji usluga možda će morati predočiti posebne licencije, osposobljavanje, obrazovne ili druge svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti. Važno je znati jesu li određeni certifikati valjani u EU-u. Može se dogoditi i da ih za određene profesije/usluge moraju pružati subjekti EU-a.
 • Zahtjevi u pogledu poslovnih viza i radnih dozvola: mogu postojati zahtjevi za privremeni boravak i vize i utvrditi, na primjer, je li stranom zaposleniku dopušteno povesti svojeg bračnog druga ili djecu tijekom boravka.
 • Ispitivanja gospodarskih potreba/ispitivanja tržišta rada: EU može od stranog poduzeća zahtijevati da dokaže da lokalna radna snaga ne može zadovoljiti potrebe za uslugom.
 • Ograničenja ulaska/kvote: određena ulazna ograničenja ili kvote mogu se primjenjivati na pružanje usluga iz inozemstva u određenim profesijama.
 • Zahtjevi u pogledu obrazovanja i drugih kvalifikacija: važno je znati jesu li određeni strani certifikati valjani u EU-u.

Što još morate saznati?

Morate utvrditi i koji se porezni propisi primjenjuju kada kupujete usluge iz zemalja koje nisu članice EU-a. Moguće je da usluge kupujete od dobavljača izvan EU-a bez plaćanja PDV-a, ali mogu postojati iznimke za određene vrste usluga.

Ako kupujete usluge iz zemlje koja nije članica EU-a, smatra se da su predmetne usluge pružene u zemlji u kojoj vaše poduzeće ima poslovni nastan ili stalnu prisutnost. Kao posljedica toga, usluge koje kupujete mogu se pružati u vašoj zemlji EU-a, što znači da morate prijaviti PDV na kupnju i prijaviti se u sustav PDV-a.

Određene usluge nisu obuhvaćene ovim zahtjevom. Te iznimke obično ovise o propisima države članice EU-a u kojoj je vaše poduzeće trajno prisutno.

Gdje možete pronaći više informacija?

Vaš kontrolni popis: 4 Koraka za uvoz usluge

Korak 1.: Razumjeti kako se usluge mogu uvesti

 • Odlučite kako želite uvesti uslugu

Korak 2.: Pronađite tržište i prodavatelja

 • Odaberite novo uvozno tržište i ocijenite konkurentnost usluge (važno je uključiti povezane troškove uvoza u izračune cijena)
 • Utvrđivanje potencijalnih prodavatelja
 • Utvrditi agenciju/instituciju/partnera za potporu u vezi s formalnostima postupka uvoza (na primjer za pripremu ugovora, provjeru uvjeta plaćanja, ograničenja u pogledu kapitalnih transfera u zemlji prodavatelja)

Korak 3.: Provjerite može li vaše poduzeće imati koristi od trgovinskog sporazuma EU-a

 • Provjerite ima li EU trgovinski sporazum sa zemljom u koju želite uvesti
 • Ispitivanje uvjeta pristupa tržištu u popisu obveza

Korak 4.: Procjena tržišnih zahtjeva

 • Procijenite primjenjuju li se na vaše usluge uvozna ograničenja ili zabrane
 • Provjerite koji se zahtjevi primjenjuju na uvoz vaše usluge
 • Ako želite da jedan od zaposlenika trgovačkog društva prodavatelja prati uslugu koju uvozite, provjerite i posebne zahtjeve koji se primjenjuju
 • Navedite koji se porezni propisi primjenjuju pri kupnji usluga izvan EU-a
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice