Ugovori vlade izvan EU-a

EU se zalaže za otvorena međunarodna tržišta javne nabave

 EU je sklopio brojne međunarodne sporazume kako bi poduzećima iz EU-a osigurao pristup međunarodnim tržištima javne nabave. Najvažniji od njih je plurilateralni Sporazum WTO-a o javnoj nabavi (GPA).

Višestrani sporazum WTO-a o javnoj nabavi (GPA) iz 2012.

Države članice EU-a pristupile su Sporazumu WTO-a o javnoj nabavi (GPA). To je glavni međunarodni sporazum povezan s javnom nabavom. Plurilateralan je jer se nisu pridružile sve članice WTO-a.

Ostalih 19 zemalja SJN-a su: 

Armenija, Australija, Kanada, kineski Taipei, Hong Kong (Kina), Island, Izrael, Japan, Lihtenštajn, Crna Gora, Moldova, Nizozemska u odnosu na Arubu, Norvešku, Novi Zeland, Južnu Koreju, Singapur, Švicarsku, Ukrajinu i Sjedinjene Američke Države.

Druge članice WTO-a pregovaraju o pristupanju SJN-u.

Sporazum o javnoj nabavi sadržava dva glavna elementa.

Saznajte više o mogućnostima javne nabave na portalu WTO-a za pristup informacijama o pristupu tržištu javne nabave (e-GPA).

Time se pružaju informacije o području primjene, među ostalim o primjenjivim pragovima koji upućuju na vrijednost iznad koje se primjenjuju pravila GPA-a.

  • pregled Sporazuma WTO-a o javnoj nabavi

Bilateralni trgovinski sporazumi

Osim GPA-a, EU svojim trgovinskim sporazumima osigurava poslovne prilike za europska poduzeća. Mnogi bilateralni trgovinski sporazumi sadržavaju razrađena poglavlja o javnoj nabavi putem kojih stranke uzajamno otvaraju svoja tržišta javne nabave.

U nekim slučajevima, ako je druga stranka već stranka SJN-a, ti bilateralni sporazumi sadržavaju obveze koje su veće od obveza iz SJN-a.

U drugim slučajevima ti bilateralni sporazumi predstavljaju jedinstvenu uzajamnu obvezu koja se odnosi na uzajamno otvaranje tržišta nabave.

 

Međutim, treba napomenuti da čak i ako ne postoji obveza za određeni postupak nabave, poduzeće iz EU-a i dalje može odlučiti podnijeti ponudu.

Nepostojanje obveze znači samo da poduzeće iz EU-a nema pravo sudjelovati u postupku na ravnopravnoj osnovi s domaćim ponuditeljima, ali to obično ne sprečava javnog naručitelja da prima i razmatra ponude dobavljača iz EU-a ili da mu dodijeli ugovor.

Saznajte više o javnoj nabavi u trgovinskim sporazumima EU-a:

Procijeniti ispunjavate li uvjete za sudjelovanje u stranom natječaju za javnu nabavu

Kako biste saznali imate li pravo sudjelovati u određenom javnom natječaju za javnu nabavu izvan EU-a, koristite se alatom Moji trgovinski asistent za nabavu.

Moja pomoćnica za trgovinu u javnoj nabavi nastoji pomoći europskim poduzećima da procijene imaju li pravo sudjelovati u javnom natječaju izvan EU-a. Za procjenu je potrebno da korisnik dostavi informacije koje se obično nalaze u pozivu na podnošenje ponuda: naručitelj, predmet i procijenjenu vrijednost nabave.

Kao pilot-projekt alat trenutačno omogućuje procjenu natječaja za javnu nabavu iz Kanade (na temelju GPA-a i bilateralnog CETA-e). Sljedeća zemlja koja će biti obuhvaćena bit će Japan. U alat će se pravodobno uključiti i druge zemlje.

Moja pomoćnica za trgovinu u javnoj nabavi

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice