Vodič za izvoz usluga

Planira li vaše poduzeće izvoziti usluge izvan EU-a? Ovaj odjeljak pomaže vam da razumijete je li vaše društvo spremno za izvoz i opisujete različite korake u postupku izvoza.

4 Koraka zaizvozusluge

 
 

Prije početka rada – je li vaše poduzeće spremno za trgovanje?

Planirate li prvi put izvoziti uslugu?

Prije nego što to učinite, provjerite je li vaše poduzeće spremno:

 • Je li vaša usluga već uspješna na vašem domaćem tržištu ili u drugim državama članicama EU-a?
 • Ima li vaše poduzeće kapacitet za pružanje te usluge na stranim tržištima izvan EU-a? Ima li dovoljno osoblja, vremena, financijskih i pravnih sredstava?
 • Je li uprava vašeg društva predana širenju na izvozna tržišta izvan EU-a?
 • Ima li vaše poduzeće sveobuhvatan financijski/marketinški/poslovni plan s jasno definiranim ciljevima za potporu izvoza na tržišta izvan EU-a?
 • Ima li vaše poduzeće konkretnu strategiju za izvoz usluge izvan EU-a? Na primjer, možete izvoziti uslugu izravno kupcu na svojem izvoznom tržištu, kao što su drugo poduzeće ili potrošač. Ili možete izvoziti putem platformi za e-trgovinu.
 • Ako je primjenjivo, ima li vaše poduzeće potrebnu zaštitu intelektualnog vlasništva u inozemstvu?
 • Ima li vaše poduzeće kapacitet i stručnost za prilagodbu svojih usluga u skladu s kulturnim preferencijama ili različitim standardima u zemljama izvan EU-a?

Prije nego što nastavite, pažljivo razmotriti prethodno navedena pitanja i raspraviti o njima u svojem poduzeću kako biste odlučili jeste li spremni izvoziti svoje usluge u zemlje izvan EU-a ili koje korake morate poduzeti kako biste se pripremili za to.

 

1

Korak 1.: Razumjeti kako se usluge mogu izvoziti

Obično postoje četiri različita načina izvoza vaše usluge na tržište izvan EU-a (nazivaju se i „načini opskrbe”). One su definirane međunarodnim sporazumom, odnosno Općim sporazumom o trgovini uslugama Svjetske trgovinske organizacije.

Prekogranično pružanje usluga (način 1.):

 

Ako vaše poduzeće ima sjedište u jednoj zemlji i isporučuje usluge kupcu u drugoj zemlji, to se naziva prekogranično pružanje usluga.

Samo usluga prelazi granicu.

Ta se vrsta usluge često pruža putem internetskih portala, telefona ili e-pošte.

Primjer:

Konzultantsko društvo u Njemačkoj dostavlja izvješća o ekonomskoj analizi društvu klijentu u Indiji.

Ostali primjeri usluga koje se često izvoze prekograničnim pružanjem uključuju:

 • istraživanje tržišta
 • statistička analiza
 • komunikacijski savjeti, kao što su usluge savjetovanja o marketingu
 • profesionalne usluge (kao što su pravne, arhitektonske i računovodstvene usluge)
 • informatičke usluge
 • telekomunikacijske usluge
 • kurirske usluge

Korištenje usluga u inozemstvu (način 2):

 

Ako vaše poduzeće na domaćem tržištu isporučuje uslugu inozemnom kupcu, to se naziva potrošnjom usluga u inozemstvu.

Kupac prelazi granicu i koristi uslugu koju pružate na vašem tržištu.

Primjer:

Japanski klijent putuje u Irsku i boravi u hotelu ili Dinesu u restoranu te tako konzumira usluge u Irskoj.

Poslovna prisutnost u inozemstvu (način 3.):

 

Ako vaše društvo uspostavi prisutnost na inozemnom tržištu, to se može smatrati komercijalnom prisutnošću u inozemstvu.

To uključuje otvaranje društva kćeri, podružnice ili predstavništva u drugoj zemlji.

Primjer:

Danska banka otvara podružnicu u Kanadi ili grupaciju francuskih telekomunikacija odlučila otvoriti društvo kćer u Australiji.

Sektori u kojima je taj oblik pružanja usluga čest uključuju:

 • financijske usluge
 • telekomunikacijske usluge
 • ekološke usluge

Općenito se osnivanje ili stjecanje stranog društva u inozemstvu naziva izravnim stranim ulaganjem.

Pri planiranju ulaganja na stranom tržištu država u koju želite ulagati može primijeniti određena ograničenja. One ovise o njezinu pravnom okviru i mogu uključivati:

 • ograničenja stranog vlasništva:
  Obično su u obliku ograničavanja udjela u vlasničkom kapitalu koji nerezidenti države smiju imati.
 • Dopuštenaograničenja vrste pravnih subjekata:
  One mogu uključivati posebne zabrane određenih pravnih subjekata, kao što su zajednički pothvati ili poduzeća s jednim vlasnikom.
 • postupci zaštitnog pregleda i odobravanja:
  To može zahtijevati da strani ulagači dokažu gospodarsku korist ili da dobiju prethodno odobrenje za ulaganje.
 • ograničenja za strano osoblje:
  Obično imaju oblik ograničavanja broja/postotak stranih državljana koji vode ili rade u povezanim društvima stranih društava i drugih operativnih kontrola nad tim društvima.

Za sklapanje ugovora o ulaganju možete se obratiti agenciji za promicanje ulaganja u zemlji u koju želite ulagati, lokalnom poreznom savjetniku ili odvjetniku te zatražiti informacije o drugim obvezama ulagača u određenom sektoru.

Baza podataka o preprekama trgovini omogućuje pretraživanje „prepreki koje se odnose na ulaganja”. Takve se prepreke prikazuju i u rezultatima pretraživanja alata „Moja trgovina”.

Prisutnost fizičkih osoba u inozemstvu (način 4):

 

Ako zaposlenik vašeg poduzeća privremeno putuje u inozemstvo radi pružanja usluge u zemlji izvan EU-a, tu uslugu pružate u prisutnosti fizičke osobe u inozemstvu.

Različite vrste osoblja mogu pružati usluge vašem poduzeću:

 • osobe premještene unutar društva:
  To su zaposlenici vašeg poduzeća (često rukovoditelji, rukovoditelji, stručnjaci) koji se premještaju u komercijalnu prisutnost vašeg poduzeća u zemlji izvan EU-a.
 • poslovni posjetitelji:
  Riječ je o kratkotrajnim boravcima u trajanju od nekoliko mjeseci (često ograničeni na 3 mjeseca) bez primanja naknade u stranoj zemlji. Poslovni posjetitelji obično su na vodećem položaju u vašem poduzeću i odgovorni su za osnivanje poslovne jedinice na ciljnom tržištu.
 • ugovorni pružatelji usluga:
  To su zaposlenici u vašem poduzeću koji pružaju uslugu na temelju ugovora koji imate s krajnjim potrošačem u stranoj zemlji. Ugovorni pružatelji usluga šalju se u inozemstvo jer vaše poduzeće nema komercijalnu prisutnost u stranoj zemlji i budući da je njihov privremeni boravak u stranoj zemlji nužan za ispunjenje ugovora o pružanju usluga.

Osim tih kategorija osoblja poduzeća, neovisni stručnjaci koji su samozaposleni također su pod prisutnošću fizičkih osoba u inozemstvu:

 • neovisni stručnjaci:
  To su samozaposlene osobe koje pružaju uslugu na temelju ugovora o uslugama u stranoj zemlji.

Sektori koji često pružaju usluge preko zaposlenika u inozemstvu uključuju IKT usluge, inženjerske ili profesionalne usluge ili druge usluge na koje se oslanja nakon prodajne potpore.

Primjeri:

 • poduzeća za informacijske tehnologije koja svoje informatičke stručnjake šalju kako bi savjetovala o projektu ili lokalno instaliraju softver
 • inženjerska poduzeća koja svoje osoblje za rad na terenu šalju na projekte
 • odvjetnici koji putuju radi savjetovanja klijenata koji se nalaze u drugoj zemlji
 • industrijska poduzeća koja svoje osoblje šalju na usluge planiranja i održavanja.

Kao opća napomena, ista se usluga može pružati u različitim oblicima:
Na primjer, pravne usluge kupcu mogu pružati e-pošta (način 1) s poslovnim nastanom u inozemstvu (način 3) ili prisutnost odvjetnika u inozemstvu (način 4).

 

2

Korak 2.: Pronađite tržište i kupca

Za izvoz usluga izvan EU-a prvo biste trebali utvrditi tržište i kupca za svoju uslugu.

 • Gospodarske komore mogu vam dati informacije o različitim tržištima i poslovnim partnerima te vas uputiti na relevantna izvješća.
 • Od pomoći mogu biti pružatelji vijesti koje se odnose na trgovinu ili agencije za promicanje trgovine u vašoj zemlji ili na odabranom izvoznom tržištu koje obuhvaćaju analizu tržišta i procjenu poslovnih mogućnosti. Ta tijela često izrađuju studije o ključnim izvoznim sektorima.
 • Savjetnici za izvoz i relevantne banke također mogu pružati savjete.

Kako odabrati ciljana tržišta?

Pregledajte potencijalna izvozna tržišta kako biste procijenili postoji li potražnja za vašim proizvodom i razmotrili bi li vaš proizvod bio konkurentan na izvoznom tržištu?

 

Provjerite statističke podatke o trgovini za svoje potencijalno ciljano tržište.

Statistički podaci o uvozu mogu pokazati je li zemlja koju želite izvoziti već uvozila vašu uslugu, odakle uvoz dolazi i postoji li već visoka ponuda vaše vrste usluge na tržištu.

Kako pronaći potencijalne kupce?

Nakon što odaberete jedno ili više ciljnih tržišta, sljedeći je korak utvrditi potencijalne trgovinske partnere i poslovne kontakte.

Partnere i osobe za kontakt možete pronaći na:

 

 • Sajmovi koji su posebno organizirani kako bi se sastajali kupci i prodavači. Na primjer, Europska poduzetnička mreža organizira redovita događanja za povezivanje za određene sektore u kojima sudjeluju i poduzeća iz zemalja izvan EU-a.
 • Događaji ili pomoć koju pružaju gospodarske komore kako bi se uspostavili kontakti između potencijalnih poslovnih partnera.

Možete provjeriti i smijete li prodati vladi na svojem potencijalnom izvoznom tržištu.

 

 

3

Korak 3.: Provjerite može li vaše poduzeće imati koristi od trgovinskog sporazuma EU-a

EU često sklapa bilateralne trgovinske sporazume sa zemljama izvan EU-a.

Provjerite ima li EU trgovinski sporazum sa zemljom u koju želite izvoziti u odjeljku "Tržišta „.

Trgovinski sporazumi EU-a mogu obuhvaćati trgovinu uslugama u ključnim sektorima i često smanjiti ili čak ukloniti prepreke izvozu u tim sektorima. Primjeri takvih ključnih sektora uključuju:

 • financijske usluge
 • telekomunikacije
 • pomorski promet
 • profesionalne usluge
 • digitalna trgovina

Koje koristi trgovinski sporazumi donose vašim izravnim stranim ulaganjima?

Ako EU ima sklopljen trgovinski sporazum s tom zemljom, prepreke izravnim stranim ulaganjima mogu se smanjiti ili čak ukloniti u određenim sektorima te može sadržavati posebne odredbe o ulaganjima kojima se pravno obvezuje razina zaštite stranih ulaganja.

 

Trgovinski sporazumi EU-a

 • Osigurati stabilniji i predvidljiviji skup pravila za tvoju trgovinu sa stranim tržištima
 • Osigurati da se zakonima zemalja koje nisu članice EU-a ne diskriminiraju službe EU-a
 • Stvoriti nove i bolje mogućnosti izvoza za vaše poduzeće i olakšati ulaganja u inozemstvu.

Što ako moja služba nije obuhvaćena sporazumom EU-a?

Ako EU još nema trgovinski sporazum sa zemljom u koju želite izvoziti ili ako vaš sektor interesa nije obuhvaćen određenim sporazumom, trebali biste:

provjeriti uvjete pristupa tržištu navedene u Općem sporazumu WTO-a o trgovini uslugama.

Članice WTO-a navode svoje prepreke izvozu usluga u svojem rasporedu obveza.

 

4

Korak 4.: Ocijenite zahtjeve na svojem izvoznom tržištu

 

 • Zahtjevi će ovisiti o tome kako želite izvoziti (vidjeti korak 2.) i o svojem ciljanom tržištu.

Možete istražiti detaljne informacije o posebnim zahtjevima na odabranom ciljnom tržištu u odjeljku o tržištu.

Koje zahtjeve morate provjeriti u pogledu prekogranične opskrbe (način 1)?

 • Zahtjevi za odobrenje i izdavanje dozvola: Vaše će društvo možda morati pribaviti određene dozvole za pružanje usluge na izvoznom tržištu.
 • Zahtjev za uzajamno priznavanje diploma i kvalifikacija: Zemlja u koju želite izvoziti morat će prihvatiti odgovarajuće diplome pružatelja usluga i druge kvalifikacije kako biste mogli pružati usluge u inozemstvu. To vrijedi za određeni izvoz profesionalnih usluga: Primjer: revizoru iz EU-a možda neće biti dopušteno provjeriti račun stranog društva i stoga kao poduzeće iz EU-a ne možete izvoziti vašu uslugu u predmetnu zemlju.
 • Posebna ograničenjaza neke uslužne sektore: Na primjer, mogu nastati ograničenja i ograničenja u pogledu usluga osiguranja. Slično tome, za neke bi izvoze financijskih usluga moglo biti potrebno da se na stranom tržištu prihvati „jednakost” (koju osiguravaju ciljani nacionalni zakonodavci).

Koje zahtjeve morate provjeriti je li riječ o potrošnji u inozemstvu (način 2)?

Do potrošnje u inozemstvu dolazi kada kupac putuje izvan svoje zemlje i koristi uslugu koju pružate u svojoj zemlji.

 • U većini slučajeva zahtjevi koje biste morali ispuniti isti su kao i pri pružanju usluga na svojem nacionalnom tržištu ili na tržištu EU-a.

Koji su zahtjevi potrebni za provjeru komercijalne prisutnosti (način 3)?

Zemlje izvan EU-a mogu imati zahtjeve ili ograničenja u pogledu komercijalne prisutnosti, koje bi izvoznici iz EU-a trebali uzeti u obzir pri ulaganju u te zemlje.

 • Obvezna lokalna prisutnost:
  Neke se usluge ne mogu pružati u treće zemlje bez lokalne prisutnosti na tom tržištu. To može biti slučaj, na primjer, za neke usluge osiguranja. Vaše će društvo stoga možda morati uspostaviti poslovnu prisutnost u inozemstvu, primjerice osnivanjem društva kćeri ili sudjelovanjem u suradnji s lokalnim poduzećima na stranom tržištu, npr. zajedničkim pothvatom.
 • Gornje granice udjela stranog kapitala:
  Određene zemlje primjenjuju ograničenja najvećeg dopuštenog udjela stranog vlasničkog kapitala kad je riječ o ulaganjima.
 • Ograničenja ulaganja:
  Takva ograničenja mogu se povezati s posebnim dozvolama potrebnima pojedincima ili trgovačkim društvima ili ograničenjima u pogledu broja dopuštenih trgovačkih društava.
 • Ograničenja vrste pravne osobe: Na
  određenim stranim tržištima mogu postojati pravne odredbe kojima se dopuštaju samo zajednički pothvati ili izričito zabranjuju drugi pravni oblici ulaganja, kao što je poduzeće s jednim vlasnikom.
 • Ograničenja broja dobavljača:
  Takva ograničenja mogu biti relevantna kada je riječ o posebnim dozvolama koje dobavljači moraju imati.
 • Zahtjevi u pogledu državljanstva: U
  određenim sektorima ili vrstama proizvoda može se zahtijevati da ulagatelji imaju dozvole ograničene na pojedince koji imaju državljanstvo zemlje u koju želite izvoziti ili bi mogli zahtijevati da upravitelji poslovnog nastana budu tog državljanstva. Osim toga, strancima se može ograničiti stjecanje i korištenje zemljišta i nekretnina.
 • Porezne odredbe:
  Posebne porezne odredbe mogu se primjenjivati na strana ulaganja, a određene zemlje mogle bi imati uspostavljen pravni okvir koji uključuje diskriminirajuće oporezivanje stranih ulaganja.
 • Financijska ograničenja:
  Određena financijska ograničenja mogu se primjenjivati na izravna strana ulaganja. Na primjer, one mogu uključivati ograničenja u pogledu doznaka, kapitalnih transfera i konverzije valute. Prekogranična spajanja i preuzimanja također mogu biti ograničena.

Koji su zahtjevi potrebni za provjeru prisutnosti fizičkih osoba (način 4)?

Za izvoz usluge često je potreban privremeni boravak vaših zaposlenika u inozemstvu na ciljnom tržištu radi stvarnog pružanja usluge.

Na primjer:

 • inženjer vašeg poduzeća možda će morati putovati kako bi ažurirao stroj/softver ili održavao opremu. Međutim, možda postoje ograničenja mobilnosti osoba pri pružanju usluga na taj način.

Zahtjevi za istraživanje uključuju sljedeće:

 • Obvezno boravište:
  Pružatelji usluga možda moraju imati boravište u ciljnoj zemlji.
 • Zahtjevi u pogledu državljanstva:
  Pružatelji usluga možda moraju biti državljani zemlje u koju želite izvoziti usluge.
 • Zahtjevi u pogledu izdavanja dozvola i certificiranja:
  Pružatelji usluga mogu zahtijevati posebne licencije, osposobljavanje, obrazovne ili druge svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti. Važno je znati jesu li određene potvrde valjane u stranoj zemlji. Može se dogoditi i da ih za određene profesije/usluge moraju pružati subjekti ciljne zemlje.
 • Zahtjevi u pogledu poslovnih viza i radnih dozvola:
  Poseban primjer u vezi s privremenim boravkom i zahtjevima za vizu jest je li zaposleniku dopušteno povesti bračnog druga ili djecu tijekom boravka.
 • Ispitivanja gospodarskih potreba/ispitivanja tržišta rada:
  Neke zemlje mogu od vas ili vašeg klijenta zahtijevati da dokažete da lokalna radna snaga ne može zadovoljiti potrebe službe.
 • Ograničenja ulaska/kvote:
  Određena ulazna ograničenja ili kvote mogu se primjenjivati na inozemno pružanje usluga u određenim zanimanjima.
 • Zahtjevi u pogledu obrazovanja i drugih kvalifikacija: Važno
  je znati jesu li određene potvrde valjane u dotičnoj stranoj zemlji.

Što još morate saznati?

Pri pružanju usluga trećim zemljama morate provjeriti i koji se porezni propisi primjenjuju. To uključuje:

 • lokalni porezi
 • Plaćanja PDV-a

Na vašem izvoznom tržištu mogu se primjenjivati različiti porezni propisi. Neke usluge mogu podlijegati iznimkama ovisno o zemlji u koju želite izvoziti, na primjer ako vaše poduzeće ima stalnu prisutnost u toj zemlji.

Gdje možete pronaći više informacija?

Vaš kontrolni popis: 4 Koraka za izvoz usluge

Prije nego što počnete: Procijenite spremnost svojeg poduzeća za izvoz

 • Pregledajte kontrolni popis pitanja za procjenu spremnosti svojeg poduzeća za izvoz
 • Rasprava i odlučivanje o tome je li vaše poduzeće spremno trgovati sa zemljama izvan EU-a ili koje je korake potrebno poduzeti u pripremi za buduće aktivnosti trgovanja izvan EU-a

Korak 1.: Razumjeti kako se usluge mogu izvoziti

 • Odlučite kako želite izvoziti svoju uslugu

Korak 2.: Razumjeti kako se usluge mogu izvoziti

 • Odaberite novo izvozno tržište i ocijenite poslovne potencijale i konkurentnost svojih usluga (važno je uključiti troškove povezane s izvozom u izračun cijena)
 • Utvrđivanje potencijalnih kupaca
 • Navedite agenciju/instituciju/partnera koji će vam pomoći u organizaciji i formalnostima postupka izvoza (kao što su priprema ugovora, provjera uvjeta plaćanja, kreditna sposobnost kupca, ograničenja u pogledu kapitalnih transfera u zemlji kupca)

Korak 3.:Provjerite može li vaše poduzeće imati koristi od trgovinskog sporazuma EU-a

 • Potvrdite je li EU sklopio trgovinski sporazum sa zemljom u koju želite izvoziti
 • Utvrditi izvore za više informacija o relevantnom trgovinskom sporazumu
 • Pregledajte uvjete pristupa tržištu za vašu uslugu u rasporedu obveza

Korak 4.: Ocijenite zahtjeve na svojem izvoznom tržištu

 • Procijenite smije li vaša usluga ući na izvozno tržište za koje ste zainteresirani, tj. primjenjuju li se ograničenja ilizabrane
 • Ako želite pružati usluge preko granica, provjerite koji se zahtjevi mogu primijeniti (npr. zahtjevi za izdavanje odobrenja ili licenciranje)
 • Ako želite uspostaviti prisutnost na stranom tržištu, provjerite koja se ograničenja mogu primijeniti (na primjer, na strano vlasništvo, na vrstu dopuštenih pravnih osoba ili na postupke odobrenja)
 • Ako želite da jedan od vaših zaposlenika prati uslugu koju izvozite, provjerite koji se posebni zahtjevi mogu primijeniti (na primjer u pogledu kvalifikacija, radnih dozvola, zahtjeva u pogledu državljanstva ili ograničenja ulaska).
 • Provjerite koji se porezni propisi primjenjuju na pružanje usluga izvan EU-a
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice