Vodič za izvoz usluga

Planira li vaše poduzeće izvoziti usluge izvan EU-a? U ovom odjeljku možete razumjeti je li vaše društvo spremno za izvoz i opisati različite korake u postupku izvoza.

Koraci za izvoz usluge

 
 

Prije početka poslovanja – je li vaše poduzeće spremno za trgovinu?

Planirate li prvi put izvoziti uslugu?

Prije nego što to učinite, provjerite je li vaše poduzeće spremno:

 • Je li vaša usluga već uspješna na domaćem tržištu ili u drugim državama članicama EU-a?
 • Ima li vaše poduzeće kapacitet za pružanje te usluge na stranim tržištima izvan EU-a? Ima li dovoljno osoblja, vremena, financijskih i pravnih resursa?
 • Je li uprava vašeg poduzeća predana širenju na izvozna tržišta izvan EU-a?
 • Ima li vaše poduzeće sveobuhvatan financijski/marketinški/poslovni plan s jasno definiranim ciljevima za potporu izvozu na tržišta izvan EU-a?
 • Ima li vaše poduzeće konkretnu strategiju za izvoz usluge izvan EU-a? Na primjer, svoju uslugu možete izvoziti izravno kupcu na izvoznom tržištu, kao što je drugo poduzeće ili potrošač. Ili možete izvoziti putem platformi za e-trgovinu.
 • Ako je primjenjivo, ima li vaše poduzeće potrebnu zaštitu intelektualnog vlasništva u inozemstvu?
 • Ima li vaše poduzeće sposobnost i stručnost za prilagodbu svojih usluga kulturnim preferencijama ili različitim standardima u zemljama izvan EU-a?

Prije nastavka pažljivo razmotrite navedena pitanja i razmotrite ih u svojem poduzeću kako biste odlučili jeste li spremni izvoziti svoje usluge u zemlje koje nisu članice EU-a ili koje korake trebate poduzeti kako biste se pripremili za to.

 

1

Prvi korak: Razumjeti kako se usluge mogu izvoziti

Obično postoje četiri različita načina izvoza vaše usluge na tržište izvan EU-a (poznate i kao „načini opskrbe”). One su definirane u međunarodnom sporazumu, odnosno Općem sporazumu o trgovini uslugama Svjetske trgovinske organizacije.

Prekogranično pružanje usluga (1. način):

 

Ako vaše poduzeće ima sjedište u jednoj zemlji i pruža usluge kupcu u drugoj zemlji, to se naziva prekograničnom opskrbom.

Samo usluga prelazi granicu.

Ta se vrsta usluge često pruža putem internetskih portala, telefona ili e-pošte.

Primjer:

Konzultantsko društvo u Njemačkoj dostavlja izvješća o ekonomskoj analizi društvu klijentu u Indiji.

Ostali primjeri usluga koje se često izvoze putem prekograničnog pružanja uključuju:

 • istraživanje tržišta
 • statistička analiza
 • savjeti za komunikaciju, kao što su usluge savjetovanja o marketingu
 • profesionalne usluge (kao što su pravne, arhitektonske i računovodstvene usluge)
 • usluge povezane s računalima
 • telekomunikacijske usluge
 • kurirske usluge

Korištenje usluga u inozemstvu (način 2):

 

Ako vaše poduzeće pruža uslugu stranom kupcu na domaćem tržištu, to se naziva potrošnjom usluga u inozemstvu.

Kupac prelazi granicu i koristi se uslugom koju pružate na svojem tržištu.

Primjer:

Japanski klijent putuje u Irsku i boravi u hotelu ili u restoranu te tako koristi usluge u Irskoj.

Komercijalna prisutnost u inozemstvu (način 3.):

 

Ako vaše poduzeće utvrdi prisutnost na stranom tržištu, to se može nazivati komercijalnom prisutnošću u inozemstvu.

To uključuje otvaranje društva kćeri, podružnice ili predstavništva u drugoj zemlji.

Primjer:

Danska banka otvara podružnicu u Kanadi ili francuska telekomunikacijska grupa odluči otvoriti društvo kćer u Australiji.

Sektori u kojima je taj oblik pružanja usluga uobičajen uključuju:

 • financijskih usluga
 • telekomunikacijske usluge
 • usluga u području okoliša

Općenito, osnivanje ili stjecanje stranog društva u inozemstvu naziva se izravno strano ulaganje.

Ako planirate ulaganje na stranom tržištu, zemlja u koju želite ulagati može primijeniti određena ograničenja. One ovise o njezinu pravnom okviru i mogu uključivati:

 • ograničenja stranog vlasništva:      
  Obično su u obliku ograničavanja udjela u vlasničkom kapitalu društava koji nerezidenti u zemlji smiju imati.
 • dopuštenaograničenja u pogledu vrste pravnih subjekata:
  One mogu uključivati posebne zabrane određenih pravnih subjekata, kao što su zajednički pothvati ili trgovci pojedinci.
 • postupci provjere i odobravanja:
  Za to može biti potrebno da strani ulagači ostvare gospodarsku korist ili da dobiju prethodno odobrenje za ulaganje.
 • ograničenja za strano osoblje:
  Obično imaju oblik ograničavanja broja/postotak stranih državljana koji upravljaju povezanim društvima stranih poduzeća ili rade u njima te drugih operativnih kontrola nad tim poduzećima.

Možete se obratiti agenciji za promicanje ulaganja u zemlji u koju želite ulagati, lokalnom poreznom savjetniku ili odvjetniku za sklapanje ugovora o ulaganju i zatražiti informacije o drugim obvezama ulagača u određenom sektoru.

Baza podataka trgovinskih prepreka omogućuje pretraživanje „Prepreke ulaganjima”. Takve su prepreke prikazane i u rezultatima pretraživanja „Moj pomoćnik za trgovinu”.

Prisutnost fizičkih osoba u inozemstvu (način 4.):

 

Ako zaposlenik vašeg poduzeća putuje u inozemstvo kako bi privremeno pružao uslugu u zemlji izvan EU-a, tu uslugu pružate na temelju prisutnosti fizičke osobe u inozemstvu.

Usluge vašeg poduzeća mogu pružati različite vrste osoblja:

 • osobe premještene unutar društva:
  to su zaposlenici u vašem poduzeću (često rukovoditelji, rukovoditelji, stručnjaci) koji se premještaju u komercijalnu prisutnost vašeg poduzeća u zemlji izvan EU-a.
 • poslovni posjetitelji:
  to su kratkotrajni boravci u trajanju od nekoliko mjeseci (često ograničeni na tri mjeseca) bez primanja naknade u stranoj zemlji. Poslovni posjetitelji obično su na vodećem položaju u vašem poduzeću i odgovorni su za osnivanje poslovne jedinice na ciljnom tržištu.
 • ugovorni pružatelji usluga:
  to su zaposlenici u vašem poduzeću koji pružaju uslugu na temelju ugovora koji imate s krajnjim potrošačem u stranoj zemlji. Ugovorni pružatelji usluga šalju se u inozemstvo jer vaše poduzeće nema komercijalnu prisutnost u stranoj zemlji i jer je njihov privremeni boravak u stranoj zemlji nužan za ispunjavanje ugovora o pružanju usluga.

Osim tih kategorija osoblja poduzeća, neovisni stručnjaci koji su samozaposleni obuhvaćeni su i prisutnošću fizičkih osoba u inozemstvu:

 • neovisni stručnjaci:
  to su samozaposlene osobe koje pružaju uslugu na temelju ugovora o pružanju usluga u stranoj zemlji.

Sektori koji često pružaju usluge preko zaposlenika u inozemstvu uključuju IKT usluge, inženjerske ili profesionalne usluge ili druge usluge koje se oslanjaju na potporu nakon prodaje.

Primjeri:

 • poduzeća za informacijsku tehnologiju koja šalju svoje stručnjake za IT na savjetovanje o projektu ili lokalnu instalaciju softvera
 • inženjerska poduzeća koja svoje osoblje šalju na projekte za operacije na licu mjesta
 • odvjetnici koji putuju kako bi savjetovali klijente koji se nalaze u drugoj zemlji
 • industrijska poduzeća koja svoje osoblje šalju na usluge planiranja i održavanja.

Općenito, ista se usluga može pružati u različitim načinima prijevoza:
Na primjer, pravne usluge mogu se pružati klijentu elektroničkom poštom (način 1.), putem podružnice s poslovnim nastanom u inozemstvu (način 3.) ili na temelju prisutnosti odvjetnika u inozemstvu (način 4.).

 

2

Stupanj 2.: Pronađite tržište i kupca

Kako biste izvozili usluge izvan EU-a, prvo biste trebali utvrditi tržište i kupca za svoju uslugu.

 • Gospodarske komore mogu vam pružiti informacije o različitim tržištima i poslovnim partnerima te vas uputiti na relevantna izvješća.
 • Od pomoći mogu biti pružatelji vijesti o trgovini ili agencije za promicanje trgovine u vašoj zemlji ili na odabranom izvoznom tržištu koje obuhvaćaju analizu tržišta i procjenu poslovnih prilika. Ta tijela često pružaju studije o ključnim izvoznim sektorima.
 • Savjetnici za izvoz i relevantne banke također mogu pružati savjete.

Kako odabrati ciljna tržišta?

Provjerite potencijalna izvozna tržišta kako biste procijenili postoji li potražnja za vašim proizvodom i razmotrili bi li vaš proizvod bio konkurentan na izvoznom tržištu?

 

Provjerite statističke podatke o trgovini svojeg potencijalnog ciljnog tržišta.

Statistički podaci o uvozu mogu pokazati je li zemlja u koju želite izvoziti već uvozila vašu uslugu, odakle uvoz dolazi i postoji li već velika ponuda vaše vrste usluge na tržištu.

Kako pronaći potencijalne kupce?

Nakon što odaberete jedno ili više ciljnih tržišta, sljedeći je korak utvrditi potencijalne trgovinske partnere i poslovne kontakte.

Partnere i kontakte možete pronaći na:

 

 • sajmovi koji se posebno organiziraju kako bi se sastajali kupci i prodavatelji. Na primjer, Europska poduzetnička mreža organizira redovita događanja za povezivanje za određene sektore u kojima sudjeluju i poduzeća iz zemalja koje nisu članice EU-a.
 • događanja ili pomoć koju pružaju gospodarske komore kako bi uspostavile kontakte među potencijalnim poslovnim partnerima.

Možete provjeriti i smijete li prodavati vladi na svojem potencijalnom izvoznom tržištu.

 

 

3

Korak 3.: Provjerite može li vaše poduzeće imati koristi od trgovinskog sporazuma EU-a

EU često sklapa bilateralne trgovinske sporazume sa zemljama izvan EU-a.

U odjeljku o tržištima provjerite ima li EU trgovinski sporazum sa zemljom u koju želite izvoziti.

Trgovinski sporazumi EU-a mogu obuhvaćati trgovinu uslugama u ključnim sektorima i često smanjiti ili čak ukloniti prepreke izvozu u tim sektorima. Primjeri takvih ključnih sektora uključuju:

 • financijskih usluga
 • telekomunikacije
 • pomorski prijevoz
 • stručne usluge
 • digitalna trgovina

Koje su koristi koje trgovinski sporazumi donose vašim izravnim stranim ulaganjima?

Ako je EU sklopio trgovinski sporazum s tom zemljom, prepreke izravnim stranim ulaganjima mogu se smanjiti ili čak ukloniti u određenim sektorima te može uključivati posebne odredbe o ulaganjima koje pravno obvezuju razinu zaštite stranih ulaganja.

 

Trgovinski sporazumi EU-a

 • osigurati vam stabilniji i predvidljiviji skup pravila za trgovinu sa stranim tržištima
 • osigurati da se zakonima zemlje koja nije članica EU-a ne diskriminiraju službe EU-a
 • stvoriti nove i bolje mogućnosti izvoza za vaše poduzeće i olakšati ulaganja u inozemstvo.

Što ako moja služba nije obuhvaćena sporazumom EU-a?

Ako EU još nema trgovinski sporazum sa zemljom u koju želite izvoziti ili ako vaš sektor interesa nije obuhvaćen određenim sporazumom, trebali biste:

provjeriti uvjete za pristup tržištu navedene u Općem sporazumu WTO-a o trgovini uslugama.

Članice WTO-a u svojem rasporedu obveza navode prepreke izvozu usluga.

 

4

Korak 4.: Procijenite zahtjeve na svojem izvoznom tržištu

 

 • Zahtjevi će ovisiti o tome kako želite izvoziti (vidjeti korak 2.) i o vašem ciljnom tržištu.

Detaljne informacije o posebnim zahtjevima na odabranom ciljnom tržištu možete istražiti u odjeljku o tržištu.

Koje zahtjeve morate provjeriti za prekograničnu opskrbu (1. način)?

 • Zahtjevi za izdavanje odobrenja za rad i izdavanje dozvola: Vaše će poduzeće možda morati ishoditi određene dozvole kako bi moglo pružati uslugu na izvoznom tržištu.
 • Zahtjev za uzajamno priznavanje diploma i kvalifikacija: Zemlja u koju želite izvoziti morat će prihvatiti odgovarajuće diplome pružatelja usluga i druge kvalifikacije kako bi vam se omogućilo pružanje usluga u inozemstvu. To vrijedi za određeni izvoz profesionalnih usluga: Primjer: revizoru iz EU-a možda neće biti dopušteno provjeriti račun stranog poduzeća te vi kao poduzeće iz EU-a ne možete izvoziti svoju uslugu u predmetnu zemlju.
 • Posebna ograničenja za neke uslužne sektore: Na primjer, mogu se pojaviti ograničenja i ograničenja usluga osiguranja. Slično tome, za neke bi izvoze proizvoda financijskih usluga mogla biti potrebna „ekvivalentnost” (koju pružaju zakonodavci iz ciljnih zemalja) kako bi se prihvatila na stranom tržištu.

Koje zahtjeve morate provjeriti za potrošnju u inozemstvu (način 2.)?

Potrošnja u inozemstvu odvija se kada korisnik putuje izvan svoje zemlje i koristi uslugu koju pružate u vašoj zemlji.

 • U većini slučajeva zahtjevi koje trebate ispuniti isti su kao i pri pružanju usluga na svojem nacionalnom tržištu ili tržištu EU-a.

Koje zahtjeve morate provjeriti u pogledu komercijalne prisutnosti (način 3)?

Zemlje izvan EU-a mogu imati zahtjeve ili ograničenja u pogledu komercijalne prisutnosti, koje bi izvoznici iz EU-a trebali uzeti u obzir pri ulaganju u te zemlje.

 • Uvjet je prisutnost na lokalnoj razini:
  neke se usluge ne mogu pružati u zemlje izvan EU-a bez lokalne prisutnosti na tom tržištu. To može biti slučaj s, na primjer, nekim uslugama osiguranja. Vaše će poduzeće stoga možda morati uspostaviti komercijalnu prisutnost u inozemstvu, primjerice osnivanjem društva kćeri ili stupanjem u suradnju s lokalnim poduzećima na stranom tržištu, npr. putem zajedničkog pothvata.
 • Gornje granice stranog vlasničkog kapitala:
  određene zemlje primjenjuju ograničenja maksimalnog dopuštenog udjela stranog kapitala kad je riječ o ulaganjima.
 • Ograničenja ulaganja:
  takva ograničenja mogu se povezati s posebnim dozvolama potrebnima za pojedince ili trgovačka društva ili ograničenjima u pogledu broja dopuštenih trgovačkih društava.
 • Ograničenja u pogledu vrste pravnog subjekta:
  određena strana tržišta mogla bi imati zakonske odredbe kojima se dopuštaju samo zajednički pothvati ili kojima se izričito zabranjuju drugi pravni oblici ulaganja, kao što je poslovanje s jednim vlasnikom.
 • Ograničenja broja dobavljača:
  takva ograničenja mogu biti relevantna kada je riječ o posebnim dozvolama koje dobavljači moraju imati.
 • Zahtjevi u pogledu državljanstva: za
  određene sektore ili vrste proizvoda od ulagača bi se moglo zahtijevati da imaju dozvole koje su ograničene na pojedince koji imaju državljanstvo zemlje u koju želite izvoziti ili bi od upravitelja poslovne jedinice mogli zahtijevati da budu tog državljanstva. Osim toga, strancima se može ograničiti stjecanje i korištenje zemljišta i nekretnina.
 • Porezne odredbe:
  posebne porezne odredbe mogu se primjenjivati na strana ulaganja, a određene zemlje mogle bi imati pravni okvir koji uključuje diskriminirajuće oporezivanje stranih ulaganja.
 • Financijska ograničenja:
  određena financijska ograničenja mogu se primjenjivati na izravna strana ulaganja. Na primjer, to može uključivati ograničenja novčanih doznaka, kapitalnih transfera i konverzije valute. Mogu se ograničiti i prekogranična spajanja i preuzimanja.

Koje zahtjeve morate ispuniti kako biste provjerili prisutnost fizičkih osoba (način 4.)?

Izvoz usluge vrlo često zahtijeva privremeni boravak vaših zaposlenika u inozemstvu na ciljnom tržištu kako bi stvarno pružili uslugu.

Na primjer:

 • inženjer vašeg poduzeća možda će morati putovati kako bi ažurirao stroj/softver ili održavao opremu. Međutim, mogu postojati ograničenja u pogledu mobilnosti osoba pri pružanju usluga na taj način.

Zahtjevi za istraživanje uključuju sljedeće:

 • Zahtjev u pogledu boravišta:
  pružatelji usluga možda će morati imati boravište u ciljnoj zemlji.
 • Zahtjevi u pogledu državljanstva:
  pružatelji usluga možda će morati biti državljani zemlje u koju želite izvoziti usluge.
 • Zahtjevi za izdavanje dozvola i certificiranje:
  pružatelji usluga mogu zahtijevati posebne dozvole, svjedodžbe o osposobljavanju, obrazovne ili druge kvalifikacije. Važno je znati jesu li određene potvrde valjane u stranoj zemlji. Može se dogoditi i da ih za određene profesije/usluge moraju pružati subjekti ciljne zemlje.
 • Zahtjevi u pogledu poslovnih viza i radnih dozvola:
  Poseban primjer povezan s privremenim boravkom i zahtjevima za vizu jest je li zaposleniku dopušteno povesti svojeg bračnog druga ili djecu tijekom boravka.
 • Ispitivanje gospodarskih potreba/ispitivanje tržišta rada:
  neke zemlje od vas ili vašeg klijenta mogu zahtijevati da dokažete da lokalna radna snaga ne može zadovoljiti potrebu za uslugom.
 • Ograničenja ulaska/kvote: za inozemno pružanje usluga u
  određenim profesijama mogu se primjenjivati određena ograničenja ulaska ili kvote.
 • Obrazovni i drugi zahtjevi u pogledu kvalifikacija:
  važno je znati jesu li određene potvrde valjane u predmetnoj stranoj zemlji.

Što još trebate saznati?

Kada pružate usluge u zemlje koje nisu članice EU-a, morate provjeriti i koji se porezni propisi primjenjuju. To obuhvaća:

 • lokalni porezi
 • Plaćanja PDV-a

Na vašem izvoznom tržištu mogu se primjenjivati različiti porezni propisi. Na neke usluge mogu se primjenjivati iznimke ovisno o zemlji u koju želite izvoziti, na primjer ako vaše poduzeće ima stalnu prisutnost u toj zemlji.

Gdje možete pronaći više informacija?

Vaš kontrolni popis: 4 koraka za izvoz usluge

Prije početka: Procijenite spremnost svojeg poduzeća za izvoz

 • Pogledajte kontrolni popis pitanja za procjenu spremnosti vašeg poduzeća za izvoz
 • Raspravite i odlučite je li vaše poduzeće spremno trgovati sa zemljama izvan EU-a ili koje korake treba poduzeti u pripremi za buduće trgovinske aktivnosti izvan EU-a

Prvi korak: Razumjeti kako se usluge mogu izvoziti

 • Odlučiti kako želite izvoziti svoju uslugu

Stupanj 2.: Razumjeti kako se usluge mogu izvoziti

 • Odaberite novo izvozno tržište i procijenite poslovne potencijale i konkurentnost svojih usluga (važno uključiti troškove povezane s izvozom u izračune cijena)
 • Utvrđivanje potencijalnih kupaca
 • Utvrditi agenciju/instituciju/partnera za pružanje potpore u organizaciji i formalnostima postupka izvoza (kao što su priprema ugovora, provjera uvjeta plaćanja, kreditna sposobnost kupca, ograničenja kapitalnih transfera u zemlji kupca)

Korak 3.:Provjera može li vaše poduzeće imati koristi od trgovinskog sporazuma EU-a

 • Potvrdite je li EU sklopio trgovinski sporazum sa zemljom u koju biste željeli izvoziti
 • Utvrditi izvore za dodatne informacije o relevantnom trgovinskom sporazumu
 • U popisu obveza proučite uvjete pristupa tržištu za svoju uslugu

Korak 4.: Procijenite zahtjeve na svojem izvoznom tržištu

 • Procijenite je li vašoj usluzi dopušten ulazak na izvozno tržište koje vas zanima, tj. primjenjuju li se ikakva ograničenja ili zabrane
 • Ako želite pružati svoje usluge preko granica, provjerite koji se zahtjevi mogu primjenjivati (npr. zahtjevi za izdavanje odobrenja ili licenciranje).
 • Ako želite uspostaviti prisutnost na stranom tržištu, provjerite koja se ograničenja mogu primjenjivati (na primjer u pogledu stranog vlasništva, vrste dopuštenih pravnih subjekata ili postupaka odobravanja).
 • Ako želite da jedan od svojih zaposlenika prati uslugu koju izvozite, provjerite koji se posebni zahtjevi mogu primjenjivati (na primjer u pogledu kvalifikacija, radnih dozvola, zahtjeva u pogledu državljanstva ili ograničenja ulaska).
 • Provjerite koji se porezni propisi primjenjuju kada pružate usluge izvan EU-a
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice