Usluge – statistički podaci

U EU-u usluge čine najdinamičniju gospodarsku aktivnost koja čini oko 75 % BDP-a i zaposlenosti.

Usluge obuhvaćaju širok raspon sektora, uključujući promet, telekomunikacije, profesionalne usluge, financijske usluge, poštanske i kurirske usluge, maloprodaju i distribuciju, usluge zaštite okoliša i turizam.

EU je najveći svjetski izvoznik i uvoznik usluga s oko 25 % svjetske trgovine uslugama. Trgovina uslugama čini i trećinu ukupne kombinirane vrijednosti trgovine robom i uslugama u EU-u, pri čemu su dodatne usluge ugrađene i u vrijednost većine robe.

Eurostat pruža statističke podatke na sektorskoj razini za sljedeće glavne sektore:

 • proizvodne usluge s fizičkim sirovinama u vlasništvu drugih
 • usluge održavanja i popravka, koje nisu drugdje uključene
 • prijevoz
 • putovanja
 • izgradnja
 • usluge osiguranja i mirovinskog osiguranja
 • financijske usluge
 • naknade za korištenje intelektualnog vlasništva, koje nisu drugdje uključene
 • telekomunikacijske, računalne i informacijske usluge
 • ostale poslovne usluge
 • osobne, kulturne i rekreacijske usluge
 • državna roba i usluge, koje nisu drugdje uključene

Statistički podaci o međunarodnoj trgovini uslugama bilježe transakcije usluga koje se događaju

 • među osobama s boravištem u državama članicama EU-a
 • između rezidenata država članica EU-a i rezidenata iz zemalja koje nisu članice EU-a

Ti statistički podaci pružaju novčane vrijednosti prema vrsti usluge i prema partnerskoj zemlji, na temelju transakcija zabilježenih u platnoj bilanci zemlje.

 

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice