Tjenesteydelser — statistik

I EU udgør tjenesteydelser den mest dynamiske økonomiske aktivitet, der tegner sig for omkring 75 % af BNP og beskæftigelsen.

Tjenesteydelser omfatter en lang række sektorer, herunder transport, telekommunikation, forretningsservice, finansielle tjenesteydelser, post- og kurertjenester, detailhandel og distribution, miljøtjenesteydelser og turisme.

EU er verdens største eksportør og importør af tjenesteydelser med ca. 25 % af verdenshandelen med tjenesteydelser. Handel med tjenesteydelser tegner sig også for en tredjedel af den samlede værdi af EU's samlede handel med varer og tjenesteydelser, og yderligere tjenesteydelser indgår også i værdien af de fleste varer.

Eurostat udarbejder statistikker på sektorniveau for følgende hovedsektorer:

 • produktionstjenester vedrørende fysiske input ejet af andre
 • vedligeholdelse og reparation, i.a.n.
 • transport
 • rejse
 • byggeri
 • kombinerede bank- og pensionstjenester
 • finansielle tjenesteydelser
 • afgifter for brug af intellektuel ejendomsret, ikke andetsteds nævnt
 • telekommunikation, computer- og informationstjenester
 • anden forretningsservice
 • personlige, kulturelle og fritidsrelaterede tjenesteydelser
 • offentlige goder og tjenesteydelser, ikke andetsteds nævnt

Statistikker over international handel med tjenesteydelser registrerer de transaktioner, der finder sted

 • mellem residenter i EU-medlemsstaterne
 • mellem personer med bopæl i EU's medlemsstater og personer med bopæl i et tredjeland

Disse statistikker angiver de monetære værdier pr. tjenestetype og efter partnerland baseret på de transaktioner, der er registreret under et lands betalingsbalance.

Del denne side:

Genveje