Tjenesteydelser — statistik

I EU udgør tjenesteydelser den mest dynamiske økonomiske aktivitet og tegner sig for ca. 75 % af BNP og beskæftigelsen.

Tjenesteydelser omfatter en bred vifte af sektorer, herunder transport, telekommunikation, liberale tjenesteydelser, finansielle tjenesteydelser, post- og kurertjenester, detailhandel og distribution, miljøtjenester og turisme.

EU er verdens største eksportør og importør af tjenesteydelser med ca. 25 % af verdenshandelen med tjenesteydelser. Handel med tjenesteydelser tegner sig også for en tredjedel af EU's samlede samlede værdi af handelen med varer og tjenesteydelser, og yderligere tjenesteydelser indgår også i værdien af de fleste varer.

Eurostat leverer statistikker på sektorniveau for følgende hovedsektorer

 • produktionstjenester vedrørende fysiske input ejet af andre
 • vedligeholdelse og reparation, ikke andetsteds tariferet
 • transport
 • rejser
 • opførelse
 • forsikring og pension
 • finansielle tjenesteydelser
 • gebyrer for brug af intellektuel ejendomsret, ikke andetsteds nævnt
 • telekommunikation og IT-tjenesteydelser
 • andre erhvervstjenester
 • personlige, kulturelle og rekreative tjenesteydelser
 • offentlige varer og tjenesteydelser, ikke andetsteds tariferet

Statistik over international handel med tjenesteydelser registrerer de tjenestetransaktioner, der forekommer

 • mellem residenter i EU-medlemsstater
 • mellem residenter i EU-medlemsstater og residenter fra lande uden for EU

Disse statistikker viser de monetære værdier efter tjenestetype og pr. partnerland baseret på de transaktioner, der er registreret under et lands betalingsbalance.

 

Del denne side: