Det internationale instrument for offentlige udbud

Protektionisme inden for offentlige indkøb er stigende på verdensplan. I løbet af det seneste årti har undersøgelser vist, at antallet af hindringer for offentlige indkøb er blevet ganget med 5. Disse hindringer for offentlige indkøb kan antage mange former. Der kan være tale om lovbestemmelser, der retligt begrænser markedsadgangen for udenlandske tilbudsgivere, eller de kan være praksis, der de facto mindsker udenlandske tilbudsgiveres chancer for succes i forbindelse med offentlige udbudsprocedurer.

Almindeligt observerede restriktive ordninger eller foranstaltninger, der er vedtaget i tredjelande, omfatter:

  • Krav til lokalt indhold
  • Prispræferenceordninger, der begunstiger indenlandske tilbudsgivere i forbindelse med offentlige udbudsprocedurer
  • Retlig begrænsning/forbud for udenlandske tilbudsgivere mod at deltage i offentlige udbudsprocedurer

For yderligere oplysninger om hindringer for offentlige indkøb har OECD udviklet en klassificering af offentlige indkøbsforanstaltninger, der begrænser adgangen til EU's marked for offentlige indkøb.

Er du stødt på en hindring i et tredjeland?

Du kan indgive en klage under det internationale instrument for offentlige udbud direkte til det centrale kontaktpunkt via IPI-klageformularen.

Du er velkommen til at kontakte os direkte på trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu, hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, når du lancerer klagen.

Vi vil vurdere din IPI-klage sammen med vores eksperter. Når vurderingen er afsluttet, vil vi underrette dig om resultatet af vurderingen.

Er du interesseret part og ønsker at indsende oplysninger i forbindelse med en IPI-undersøgelse?

Se vejledningen om indsendelse af oplysninger fra interesserede parter.

Del denne side:

Genveje