Det internationale instrument for offentlige udbud

Protektionisme i forbindelse med offentlige indkøb er stigende på verdensplan. I løbet af det seneste årti har undersøgelser vist, at antallet af hindringer for offentlige indkøb er blevet forøget med 5. Disse hindringer for offentlige indkøb kan antage mange former. De kan være retlige bestemmelser, der retligt begrænser adgangen til markedet for udenlandske tilbudsgivere, eller de kan være praksis, der de facto mindsker udenlandske tilbudsgiveres chancer for at få succes i forbindelse med offentlige udbudsprocedurer.

Generelt observerede restriktive ordninger eller foranstaltninger, der er vedtaget i tredjelande, omfatter:

  • Krav til lokalt indhold
  • Prispræferenceordninger, der begunstiger indenlandske tilbudsgivere i offentlige udbudsprocedurer
  • Juridisk begrænsning/forbud for udenlandske tilbudsgivere mod at deltage i offentlige udbudsprocedurer

For yderligere oplysninger om hindringer for offentlige indkøb har OECD udviklet en taksonomi af foranstaltninger vedrørende offentlige indkøb, der begrænser adgangen til EU's marked for offentlige indkøb.

Du er stødt på en hindring i et tredjeland?

Du kan indgive en klage over det internationale instrument for offentlige udbud direkte til det centrale kontaktpunkt via IPI-klageformularen.

Du er velkommen til at kontakte os direkte på trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu, hvis du har spørgsmål eller behov for støtte, når du indgiver klagen.

Vi vil vurdere Deres IPI-klage sammen med vores eksperter. Når vi er færdig, vil vi informere dig om resultatet af vurderingen.

Del denne side:

Genveje