Rahvusvaheliste riigihangete instrument

Protektsionism riigihangetes kasvab kogu maailmas. Viimase kümne aasta jooksul on uuringud näidanud, et riigihangete tõkete arv on mitmekordistunud viiega. Need riigihanketõkked võivad esineda mitmel kujul. Need võivad olla õigusnormid, mis piiravad de jure välismaiste pakkujate turulepääsu, või tavad, mis vähendavad de facto välismaiste pakkujate võimalusi riigihankemenetlustes eduks.

Üldiselt täheldatavad piiravad kavad või meetmed, mis on vastu võetud kolmandates riikides, on järgmised:

  • Kohaliku tootmissisendi kasutamise nõuded;
  • Hinnasoodustuste kavad, millega soodustatakse riigihangetes kodumaiseid pakkujaid
  • Välismaiste pakkujate riigihankemenetlustes osalemise õiguslik piirang/keeld

Lisateabe saamiseks riigihangete tõkete kohta on OECD välja töötanud ELi hanketurule juurdepääsu piiravate riigihankemeetmete taksonoomia.

Olete puutunud kokku tõkkega kolmandas riigis?

Võite esitada rahvusvahelise riigihangete instrumendi kaebuse otse ühtses kontaktpunktis rahvusvaheliste hangete instrumendi kaebuse vormi kaudu.

Kui Teil on küsimusi või vajate kaebuse esitamisel abi, võtke meiega ühendust otse aadressil trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu.

Hindame teie rahvusvaheliste hangete instrumendi kaebust koos oma ekspertidega. Kui see on lõpule viidud, teavitame Teid hindamise tulemustest.

Olete huvitatud isik ja soovite esitada teavet rahvusvaheliste hangete instrumendi uurimise raames?

Vt suunised huvitatud isikute poolt teabe esitamise kohta.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid