Täielikult saadud või toodetud kaup

Teie toote päritolu kindlaksmääramiseks eristatakse päritolureeglites täielikult saadud või toodetud kaupu ekspordiriigis piisavalt töödeldud kaupadest.

Täielikult eksportivas riigis saadud või toodetud kaubad on kaubad, mis on toodetud/töödeldud üksnes ELis ja/või partnerriigis ilma ühegi teise riigi materjale kasutamata.

See hõlmab muude toodete hulgas taimi, mineraale ja elusloomi.

Nende toodete puhul on kokku lepitud, et

 • köögivili on pärit riigist, kui see on seal koristatud
 • loomad on pärit riigist, kui nad on seal sündinud ja kasvatatud
 • mineraalid pärinevad riigist, kui need kaevandati seal

Kalatoodete puhul eristatakse ELi päritolureeglites

 • kaubanduspartneri territoriaalmeres püütud kala – seda käsitatakse päritolustaatusega kalana ilma lisatingimusteta
 • väljaspool kaubanduspartneri territoriaalmerd püütud kala – seda käsitatakse päritolustaatusega kalana üksnes juhul, kui selle püüdis laev
  • ELi ja/või partnerriigi lipu all sõitmine
  • registreeritud ELis või partnerriigis
  • kuulub ELi või partnerriigi kodanikule või äriühingule, mille peamine tegevuskoht on, ning vähemalt 50 % kuulub ELi ja/või kaubanduspartneri riigi kodanikele
  • mõnel juhul nõutakse, et vähemalt 50 % laevaperest peab olema ka ELi ja/või kaubanduspartneri riigi kodanikud.

Vt päritolureeglite lisa iga sooduslepingu kohta.

Jagage seda lehte: