Ülemeremaad ja -territooriumid (ÜMTd)

Kas teie ettevõte impordib tooteid Euroopa Liidu ülemeremaadest ja -territooriumidelt? See jaotis aitab teil mõista ÜMTde päritolureegleid.

Lühiülevaade

Ülemeremaad ja -territooriumid (ÜMTd) sõltuvad põhiseaduslikult kolmest ELi liikmesriigist: Taani, Prantsusmaa ja Madalmaad ning Ühendkuningriik kuni üleminekuperioodi lõpuni.

 • ÜMTde kodanikud on Euroopa kodanikud, kuid ÜMTd ei kuulu ELi territooriumile
 • ÜMTde suhtes ei kohaldata otseselt ELi õigust, kuid neil on Lissaboni lepingu kohaselt assotsieerunud riigi staatus.
 • Assotsieerunud riikide staatus aitab kaasa nende majanduslikule ja sotsiaalsele arengule

Ülemeremaade ja -territooriumide loetelu

Anguilla (UK)

Aruba (NL)

Bermuda (Ühendkuningriik)

Briti Antarktika territoorium (UK)

Briti India ookeani territoorium (UK)

Briti Neitsisaared (Ühendkuningriik)

Curação (NL)

Falklandi saared (Ühendkuningriik)

Prantsuse Polüneesia (FR)

Gröönimaa (Taani)

Montserrat (Ühendkuningriik)

Uus-Kaledoonia ja sõltkonnad (FR)

Saint-Barthélemy (FR)

Sint Maarten (NL)

Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared (Ühendkuningriik)

St. Pierre ja Miquelon (FR)

Turks ja Caicos (Ühendkuningriik)

Wallis ja Futuna (Prantsusmaa).

Bonaire, Sint Eustatius, Saba (NL)

Kaimanisaared (Ühendkuningriik)

Prantsuse Lõuna- ja Antarktika-territooriumid (FR)

Pitcairn (Ühendkuningriik)

Saint Helena, Ascensioni saar, Tristan da Cunha (Ühendkuningriik)

 

Päritolueeskirjad;

ÜMTde suhtes kavandatavad päritolureeglid on üldise soodustuste süsteemi eeskirjadest rangemad:

 • lubada ÜMTdel teha erandeid päritolureeglitest.

Sallivus

Lubatud hälve on

 • 15 % toote massist toodete puhul, mis kuuluvad harmoneeritud süsteemi gruppi 2 ja gruppidesse 4-24, välja arvatud gruppi 16 kuuluvad töödeldud kalandustooted, ja
 • 15 % toote tehasehinnast muude toodete puhul, välja arvatud gruppidesse 50-63 kuuluvad tooted. (otsuse VI lisa artikkel 6)

Kumuleerumine

Päritolu võib kumuleerida järgmiselt:

 • Kumulatsioon Euroopa Liidu liikmesriikidega (otsuseVI lisa artikkel 7)
 • Kumulatsioon majanduspartnerluslepingu riikidega (VIlisa artikkel 8)
 • Kumulatsioon teiste riikidega, kellel on üldiste tariifsete soodustuste kava alusel tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääs Euroopa Liidu turule (VI lisaartikkel 9)
 • Kumulatsioon liidu vabakaubanduslepingu partnerriikidega (VIlisa artikkel 10)

Tootepõhised päritolureeglid

Päritolustaatust andvate toodete ja töö- või töötlemistoimingute loetelu on esitatud nõukogu 25. novembri 2013. aasta otsuse 2013/755/EL II liites.

Erandid

Euroopa Komisjoni algatusel või ELi liikmesriigi või ÜMT taotlusel võib ÜMT-le teha ajutise erandi VI lisa sätetest.

Päritolutõend

Selleks et ÜMTdest pärit toodete suhtes saaks ELi piiril kohaldada soodustollimaksumäärasid, peab nendega kaasas olema kas

 • Ekspordiriigi tolli väljaantud liikumissertifikaat EUR.1 – sertifikaati taotlev eksportija (või volitatud esindaja) peab olema valmis esitama taotluse korral asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid ning vastama päritolureeglite lisa muudele nõuetele.
 • päritoludeklaratsioon – välja antud mis tahes eksportija poolt kuni 10 EUR väärtusega saadetiste puhul või heakskiidetud eksportija poolt mis tahes väärtusega saadetiste puhul

Päritoludeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumente, mis tõendavad teie toodete päritolustaatust ja vastavad muudele päritolureeglite lisa nõuetele.

Päritoludeklaratsiooni koostamiseks peaksite kaubaarvele, saatelehele või muule äridokumendile trükkima, tembeldama või välja trükkima (sobivas keeles) järgmise deklaratsiooni:

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliloa nr... Deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga.“

Eri keeleversioonid koos selgitavate märkustega leiate päritoludeklaratsiooni näidisest (nõukogu otsuse 2013/755/EL lk 103 ja 104). Kui esitate deklaratsiooni käsitsi, peate seda tegema trükitähtedega tindiga.

 • arvedeklaratsioon tuleb allkirjastada käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, tingimusel et esitate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate endale täieliku vastutuse iga päritoludeklaratsiooni eest, mille alusel Teid identifitseeritakse.
 • heakskiidetud eksportijaks saamiseks peate suutma tõendada oma tollile, et suudate tõendada oma toodete päritolustaatust ja muid nõudeid, mida nad võivad kehtestada. Toll võib teie heakskiidetud eksportija staatuse tühistada, kui Te seda mingil viisil kuritarvitate. Menetluste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma tolliasutusega.

Päritolutõend kehtib 10 kuud.

Kui kasutatakse kumulatsioonisätteid

 • teistest ÜMTdest või EList pärinevate sisendite päritolustaatust tuleks tõendada liikumissertifikaadiga EUR.1, päritoludeklaratsiooniga või tarnija deklaratsiooniga (täielik kumulatsioon).
 • kumulatsiooni puhul majanduspartnerluslepingu riigi või riigiga, kellega EL on sõlminud vabakaubanduslepingu, tuleks päritolustaatust tõendada kooskõlas asjaomase lepingu sätetega.
 • Kui kumulatsioon toimub üldiste tariifsete soodustuste kava alusel soodustatud isikuga, tuleb päritolustaatust tõendada vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2454/93.
Jagage seda lehte:

Kiirlingid