Čezmorske države in ozemlja (ČDO)

Ali vaše podjetje uvaža izdelke iz čezmorskih držav in ozemelj Evropske unije? Ta oddelek vam pomaga razumeti pravila o poreklu za ČDO.

Na kratko

Čezmorske države in ozemlja so ustavno odvisni od treh držav članic EU: Danska, Francija in Nizozemska ter Združeno kraljestvo do konca prehodnega obdobja.

 • Državljani ČDO so evropski državljani, vendar ČDO niso del ozemlja EU
 • za ČDO ne velja neposredno pravo Unije, vendar imajo status „pridruženosti“ v skladu z Lizbonsko pogodbo.
 • status pridruženega člana prispeva k njihovemu gospodarskemu in družbenemu razvoju

Seznam čezmorskih držav in ozemelj

Angvila (UK)

Aruba (NL)

Bermudi (Združeno kraljestvo)

Britansko antarktično ozemlje (Združeno kraljestvo)

Britansko ozemlje Indijskega oceana (Združeno kraljestvo)

Britanski Deviški otoki (Združeno kraljestvo)

Curação (NL)

Falklandski otoki (Združeno kraljestvo)

Francoska Polinezija (FR)

Grenlandija (Danska)

Montserrat (UK)

Nova Kaledonija in pridružena območja (FR)

Saint Barthélemy (FR)

Sint Maarten (NL)

Južna Georgia in Južni Sandwich otoki (UK)

Saint Pierre in Miquelon (FR)

Otoki Turks in Caicos (Združeno kraljestvo)

Otoki Wallis in Futuna (Francija).

Bonaire, Sint Eustatius, Saba (NL)

Kajmanski otoki (Združeno kraljestvo)

Francoska južna in antarktična ozemlja (FR)

Pitcairn (UK)

Saint Helena, otok Ascension, Tristan da Cunha (Združeno kraljestvo)

 

Pravila o poreklu

Pravila o poreklu, predlagana za ČDO, presegajo pravila splošne sheme preferencialov, in sicer

 • omogočanje čezmorskim državam in ozemljem, da odstopajo od pravil o poreklu.

Strpnost

Dovoljeno odstopanje je določeno na

 • 15 % mase proizvoda za proizvode, ki se uvrščajo v poglavje 2 HS in poglavja 4 do 24, razen predelanih ribiških proizvodov iz poglavja 16 in
 • 15 % cene izdelka franko tovarna za druge izdelke, razen za izdelke, ki se uvrščajo v poglavja 50 do 63. (Člen 6 Priloge VI k Sklepu)

Kumulacija

Poreklo se lahko kumulira na naslednje načine:

 • Kumulacija z državami članicami Evropske unije (člen7 Priloge VI k Sklepu)
 • Kumulacija z državami SGP (člen8 Priloge VI)
 • Kumulacija z drugimi državami, ki so upravičene do dostopa do trga Evropske unije brez dajatev in kvot v okviru GSP (člen 9Priloge VI)
 • Kumulacija s partnerskimi državami Unije za sporazum o prosti trgovini (člen10 Priloge VI)

Posebna pravila o poreklu za posamezne izdelke

Seznam izdelkov in postopkov obdelave ali predelave, ki podelijo status blaga s poreklom, je v Dodatku II k Sklepu Sveta 2013/755/EU z dne 25. novembra 2013.

Odstopanja

Na pobudo Evropske komisije ali na zahtevo države članice EU ali ČDO se ČDO lahko odobri začasno odstopanje od določb Priloge VI.

Dokazilo o poreklu

Da bi bili proizvodi s poreklom iz ČDO upravičeni do preferencialnih stopenj dajatev na meji EU, morajo biti opremljeni z:

 • Potrdilo o gibanju blaga EUR.1, ki ga izdajo carinski organi države izvoznice - izvoznik (ali pooblaščeni zastopnik), ki zaprosi za potrdilo, mora biti na zahtevo pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov in izpolnjujejo druge zahteve pravil o poreklu
 • izjavo o poreklu - ki jo izda kateri koli izvoznik za pošiljke, katerih vrednost je enaka ali manjša od 10000 EUR, ali pooblaščeni izvozniki za pošiljke katere koli vrednosti

Pri izpolnjevanju izjave o poreklu morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom in izpolnjujejo druge zahteve iz Priloge o pravilih o poreklu.

Za izjavo o poreklu morate na računu, dobavnici ali drugem trgovinskem dokumentu natipkati, ožigosati ali natisniti naslednjo izjavo (v ustreznem jeziku):

„Izvoznik izdelkov, zajetih v tem dokumentu (carinsko dovoljenje št....) ) izjavlja, da imajo ti izdelki, razen če je jasno navedeno drugače, [...] preferencialno poreklo.“

Različne jezikovne različice so skupaj s pojasnili navedene v vzorcu izjave o poreklu (strani 103 in 104 Sklepa Sveta 2013/755/EU). Če izjavo oddate ročno, morate to storiti s črnilom in s tiskanimi črkami.

 • izjavo na računu morate podpisati ročno. Če ste pooblaščeni izvoznik, ste oproščeni te zahteve, če se vaši carinski organi pisno zavežejo, da sprejemate polno odgovornost za vsako izjavo o poreklu, ki vas opredeljuje.
 • da bi postali pooblaščeni izvoznik, morate biti sposobni prepričati svoje carinske organe, da lahko dokažejo status izdelkov s poreklom in katere koli druge zahteve, ki jih lahko zahtevajo. Carinski organi lahko status pooblaščenega izvoznika umaknejo, če ga kakor koli zlorabite. Če želite izvedeti več o postopkih, se obrnite na svoje carinske organe.

Dokazilo o poreklu ostane veljavno 10 mesecev.

Kadar se uporabljajo določbe o kumulaciji

 • dokazilo o statusu porekla surovin, ki prihajajo iz drugih ČDO ali EU, bi moralo biti prikazano s potrdilom o gibanju blaga EUR.1, izjavo o poreklu ali dobaviteljevo izjavo (popolna kumulacija).
 • v primeru kumulacije z državo SGP ali državo, s katero je EU podpisala sporazum o prosti trgovini, bi bilo treba dokazilo o statusu porekla predložiti v skladu z določbami zadevnega sporazuma.
 • V primerih kumulacije z upravičencem do splošne sheme preferencialov je treba predložiti dokazilo o statusu porekla v skladu z Uredbo (EGS) št. 2454/93.
Deli to stran:

Hitre povezave