Spletna orodja in storitve za manjša podjetja

Spletna orodja in storitve za manjša podjetja

Storitve za mala in srednja podjetja (MSP)

Informacije o sejmih

  • Podatkovna zbirka sejmov AUMA Informacije o trgovinskih sejmih v Nemčiji in po svetu, ki jih zagotavlja združenje nemške trgovske pravične industrije AUMA in vsebuje podrobnosti o dogodkih, kot so datumi, podatki o distribuciji, statistični podatki in informacije o tem, kako stopiti v stik s trgovinskimi sejmi in organizatorji dogodkov.

Poglavja o malih in srednje velikih podjetjih v trgovinskih sporazumih

Če se partnerska država s tem strinja, bodo vsi novi trgovinski sporazumi vsebovali poglavje o MSP. To bi omogočilo boljšo izmenjavo informacij o vprašanjih dostopa do trga ter plodno sodelovanje med Komisijo in partnersko državo pri obravnavanju vprašanj, povezanih z MSP, v trgovinskem sporazumu.

Poleg tega se je skupni odbor celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med EU in Kanado 26. septembra 2018 v posebnem priporočilu za MSP dogovoril, da vsaka pogodbenica MSP druge pogodbenice zagotavlja spletne informacije o sporazumu CETA in dostopu do trga ter da kontaktna točka za MSP na obeh straneh sodeluje pri reševanju vprašanj, specifičnih za MSP.

Regionalne službe za pomoč pri trgovini

Regionalne službe za pomoč uporabnikom so bile oblikovane in vzpostavljene tako, da malim in srednjim podjetjem v posameznih regijah zagotavljajo prilagojene trgovinske informacije v podporo njihovim potrebam po trgovanju znotraj regije in EU. Namen regionalnih služb za pomoč uporabnikom je podpreti uporabnike z informacijami, kot so informacije o izvoznih trgih, pomoč pri dostopu do trga, svetovanje o regulativnih vprašanjih, smernice o trgovinskih posebnostih posameznih regij, da bi podjetjem bolje pomagali pri njihovih prizadevanjih za internacionalizacijo in prizadevanjih v različnih regijah po svetu.

Služba za pomoč pri trgovini vzhodnega partnerstva

Obiščite službo za pomoč pri trgovini vzhodnega partnerstva, da bi opredelili trgovinske priložnosti, našli informacije o pogojih dostopa do trga in kontakte potencialnih partneric v petih državah vzhodnega partnerstva (Armeniji, Azerbajdžanu, Gruziji, Republiki Moldaviji in Ukrajini). Trgovci lahko uporabijo platformo za povečanje izvoza in širitev na dodatne trge.

Služba za pomoč pri trgovini vzhodnega partnerstva je projekt, ki ga financira EU v okviru pobude EU4Business in ki ga je oblikoval in izvajal Mednarodni trgovinski center za spodbujanje trgovinske konkurenčnosti mikro, malih in srednjih podjetij (MSP) držav vzhodnega partnerstva v regiji in Evropski uniji.

Euromed Trade Helpdesk

Obiščite službo Euromed Trade Helpdesk, da bi opredelili trgovinske priložnosti, našli informacije o dostopu do trga in kontakte potencialnih partnerjev v desetih evro-sredozemskih državah (Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina, Tunizija in Türkiye). Trgovci ga lahko uporabijo za povečanje izvoza in širitev na dodatne trge. Zagotavlja tudi statistiko trgovine s storitvami in tokove neposrednih tujih naložb.

Euromed Trade Helpdesk je pobuda, ki jo financira EU in jo je oblikoval in izvajal Mednarodni trgovinski center za spodbujanje trgovinske konkurenčnosti mikro, malih in srednjih podjetij v evro-sredozemskih državah v regiji in Evropski uniji.

Stik z nami

Posebna vprašanja v zvezi z MSP, dostopom do trga in informacijami na tem spletišču lahko naslovite na kontaktni obrazec.

Deli to stran:

Hitre povezave