Trgovinski režim in splošna varnost proizvodov

Ta stran je referenčni dokument samo za zahteve za izdelke na ravni EU. Glede na namembno državo EU lahko veljajo dodatne zahteve. Za vse podrobnosti glej mojo strokovno-tehnično pomočnico za trgovino.

Opozarjamo vas, da je na tej strani splošen opis vsake rubrike v vseh jezikih EU. Vendar so podrobnosti na voljo samo v angleščini.

Trgovinski režim – uvozna dovoljenja in dokumenti

Ta skupina zahtev se uporablja za več družin izdelkov, zlasti v sektorjih, ki zahtevajo posebne dokumente za carinjenje.

 

Uvozno dovoljenje za kmetijske proizvode

Za uvoz izbranih izdelkov je potrebna predhodna izdaja uvoznega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: uvozno potrdilo) s strani pristojnega organa države članice uvoznice.

 

Zahteve za uvoz strelnega orožja in toplega materiala

Strelno orožje in vojaški material v tej podatkovni zbirki nista posebej obravnavana.

 

Splošna varnost proizvodov

Splošna varnost proizvodov

To vključuje splošne zahteve glede varnosti, zdravja in varstva potrošnikov za proizvode, ki niso zajeti v bolj specifičnih varnostnih zahtevah, drugje na spletišču službe za pomoč uporabnikom.

 
Deli to stran:

Hitre povezave