Trgovinski režim in splošna varnost proizvodov

Ta stran se uporablja kot referenčni dokument samo za zahteve za izdelke po vsej EU. Glede na namembno državo EU lahko veljajo dodatne zahteve. Za vse podrobnosti glej moj pomočnik za trgovino.

Na tej strani je splošen opis vsakega naslova na voljo v vseh jezikih EU. Vendar so podrobnosti na voljo samo v angleščini.

Trgovinski režim - uvozna dovoljenja in dokumenti

Ta skupina zahtev se uporablja za več družin proizvodov, zlasti za sektorje, ki zahtevajo posebne dokumente za carinjenje.

 

Uvozno dovoljenje za kmetijske proizvode

Za uvoz izbranih proizvodov mora pristojni organ države članice uvoznice predhodno izdati uvozno dovoljenje (v nadaljnjem besedilu: uvozno potrdilo).

 

Zahteve za uvoz strelnega orožja in vojaškega materiala

Strelno orožje in vojni podoben material v tej zbirki podatkov nista posebej obravnavana.

 

Splošna varnost izdelkov

Splošna varnost izdelkov

To vključuje splošne zahteve glede varnosti, zdravja in varstva potrošnikov za izdelke, za katere ne veljajo bolj specifične varnostne zahteve drugje na spletišču službe za pomoč uporabnikom.

 
Deli to stran:

Hitre povezave