Carinska unija EU-Andora

Vas zanima uvoz izdelkov iz Andore? Ta razdelek omogoča razumevanje carinske unije EU z Andoro.

Na kratko

Carinska unija med Evropsko skupnostjo in Kneževino Andoro je bila ustanovljena leta 1990. Predvideno je, da bo

 • prosto gibanje med obema deloma carinske unije za zadevno blago zaradi odprave tarifnih in netarifnih ukrepov
 • skupna carinska tarifa, skupna trgovinska politika in skupna izjava v preferencialnih sporazumih ES
 • Andora sprejela določbe o uvoznih formalnostih, ki jih Skupnost uporablja za tretje države, ter zakone in druge predpise, ki veljajo za carinske zadeve v Skupnosti in so potrebni za pravilno delovanje carinske unije
 • posebna dajatev/davčna olajšava za potnike

Blagovna menjava

 • carinska unija zajema vse proizvode, ki se nahajajo med poglavji 25 in 97 harmoniziranega sistema (HS).
 • carinska unija ne zajema kmetijskih proizvodov. Vendar so proizvodi, ki spadajo pod poglavja HS 1–24 s poreklom iz Andore, oproščeni uvoznih dajatev, kadar so uvoženi v EU. Poleg tega se za posebne tobačne izdelke iz EU, ki se uvažajo v Andoro, uporablja preferencialna obravnava.

Tarife

 • carinske dajatve in kvote z ničelno carinsko stopnjo za blago, ki ga zajema carinska unija
 • za predelane kmetijske proizvode se odprava carin na uvoz in dajatve z enakim učinkom uporabljajo za carine, ki predstavljajo nespremenljivi del dajatve za uvoz teh izdelkov v Skupnost iz Kneževine Andore, spremenljivi del pa se še naprej uporablja.
 • Preverjanje tarif za vaše posebne izdelke, ki izvirajo iz EU in se izvažajo v Andoro z uporabo funkcije „My Trade Assistant
 • Preverjanje tarif za vaše posebne izdelke, ki izvirajo iz Andore in se izvažajo v EU s pomočjo pomočnika urada za trgovino

Pravila o poreklu

 

Preverite pravila o poreklu, ki se uporabljajo za vaš specifičen produkt v mojem pomočniku za trgovino.

Zahteve za proizvode

Tehnična pravila in zahteve

 • spoznajte tehnične zahteve, pravila in postopke, ki jih mora blago izpolnjevati za uvoz v Evropsko unijo.
 • Iskanje po posebnih pravilih in predpisih, ki veljajo za vaš proizvod in njegovo državo izvora v pomočniku za trgovino. Za ogled zahtev za vaš izdelek boste najprej morali navesti svojo carinsko oznako. Če ne poznate carinskega zakonika, ga lahko poiščete z imenom vašega proizvoda v vgrajenem iskalniku.

Zdravstvene in varnostne zahteve SPS

 • spoznajte zdravstvene, varnostne, sanitarne in fitosanitarne standarde, ki jih mora blago izpolnjevati za uvoz v Evropsko unijo
 • Poiščite pravila o zdravju, varnosti in uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov, ki veljajo za vaš proizvod, in državo, iz katere prihaja, v rubriki „My Trade Assistant „. Za ogled zahtev za vaš izdelek boste najprej morali navesti svojo carinsko oznako. Če ne poznate carinskega zakonika, ga lahko poiščete z imenom vašega proizvoda v vgrajenem iskalniku.

Dokumenti in postopki za carinjenje

 • Kneževina Andora je sprejela carinske predpise, potrebne za pravilno delovanje carinske unije na podlagi carinskega zakonika Skupnosti in njegovih izvedbenih določb.
 • če Kneževina Andora avtonomno podeljuje tarifne preferenciale, njeni organi pa želijo opraviti naknadno kontrolo potrdila o poreklu (EUR.1 ali obrazec A) ali izjave na računu, opravi tak nadzor eden od imenovanih carinskih uradov Skupnosti.
 • nadomestna potrdila, ki so jih izdali carinski uradi ali carinski uradi Kneževine Andore, pod nadzorom katerih so bili proizvodi dani, se sprejmejo v drugem delu carinske unije pod pogoji, določenimi v vsakem od teh postopkov.
 • Andora se smiselno uporablja Uredba št. 1207/2001 (izjava dobavitelja)
 • več informacij o carinskih dokumentih in postopkih, potrebnih za uvoz v Evropsko unijo

Intelektualna lastnina in geografske označbe

 • več o zakonodaji o intelektualni lastnini in zeleni infrastrukturi v EU ter politiki EU na področju pravic intelektualne lastnine v trgovini

Trgovina s storitvami

 • več informacij o pravilih, predpisih in objektih za trgovino s storitvami

Javna naročila

 • splošne informacije o zakonodaji o javnih naročilih, pravilih in dostopu do različnih trgov
 • posebne informacije o trgu EU za javna naročila

Naložbe

 • splošne informacije za vaše naložbe v tujini
 • informacije o naložbah iz tujine v EU

Povezave in dokumenti

Deli to stran:

Hitre povezave