Carinska unija EU-Andora

Ali vas zanima uvoz izdelkov iz Andore? Ta oddelek vam pomaga razumeti carinsko unijo EU z Andoro.

Na kratko

Carinska unija med Evropsko skupnostjo in Kneževino Andoro je bila vzpostavljena leta 1990. Predvideva:

 • prosti pretok blaga med obema deloma carinske unije zaradi odprave tarifnih in netarifnih ukrepov
 • skupna carinska tarifa, skupna trgovinska politika in skupna izjava v preferencialnih sporazumih ES
 • sprejetje določb Andore o uvoznih formalnostih, ki jih Skupnost uporablja za tretje države, ter zakonov in drugih predpisov, ki se uporabljajo v carinskih zadevah v Skupnosti in so potrebni za pravilno delovanje carinske unije
 • posebna oprostitev dajatev/davčna olajšava za potnike

Trgovinski podatki

 • carinska unija zajema vse izdelke iz poglavij 25 in 97 harmoniziranega sistema (HS).
 • carinska unija ne zajema kmetijskih proizvodov. Vendar so izdelki, ki spadajo v poglavja HS 1–24 s poreklom iz Andore, oproščeni uvoznih dajatev ob uvozu v EU. Poleg tega se preferencialna obravnava uporablja za posebne tobačne izdelke EU, uvožene v Andoro.

Tarife

 • carine nič in nične kvote za blago, zajeto v carinski uniji
 • za predelane kmetijske proizvode se odprava uvoznih carin in dajatev z enakim učinkom uporablja za carine, ki predstavljajo nespremenljivi del dajatve pri uvozu teh proizvodov iz Kneževine Andore v Skupnost, medtem ko se spremenljivi del še naprej uporablja.
 • opišite tarife za vaš določen izdelek s poreklom iz EU in izvožen v Andoro z uporabo Mojega trgovinskega pomočnika
 • opišite tarife za vaš določen izdelek s poreklom iz Andore, ki je bil izvožen v EU z uporabo Mojega trgovinskega pomočnika

Pravila o poreklu

 

Preverite pravila o poreklu, ki veljajo za vaš določen izdelek v mojem trgovinskem pomočniku.

Zahteve za izdelke

Tehnična pravila in zahteve

 • seznanite se s tehničnimi zahtevami, pravili in postopki, ki jih mora izpolnjevati blago, da se lahko uvozi v Evropsko unijo.
 • poiščite posebna pravila in predpise, ki se uporabljajo za vaš izdelek in državo porekla v Moji trgovinski pomočnik. Da bi lahko preverili zahteve za vaš proizvod, morate najprej navesti njegovo carinsko oznako. Če carinske oznake ne poznate, jo lahko poiščete z imenom svojega izdelka v vgrajenem iskalniku.

Zdravstvene in varnostne zahteve SEP

 • seznanite se z zdravstvenimi, varnostnimi, sanitarnimi in fitosanitarnimi standardi, ki jih mora izpolnjevati blago, da se lahko uvozi v Evropsko unijo
 • poiščite zdravstvena, varnostna in sanitarna pravila, ki se uporabljajo za vaš izdelek in državo porekla v Moji trgovinski pomočnik. Da bi lahko preverili zahteve za vaš proizvod, morate najprej navesti njegovo carinsko oznako. Če carinske oznake ne poznate, jo lahko poiščete z imenom svojega izdelka v vgrajenem iskalniku.

Dokumenti in postopki za carinjenje

 • Kneževina Andora je sprejela carinske določbe, potrebne za pravilno delovanje carinske unije na podlagi carinskega zakonika Skupnosti in njegovih izvedbenih določb.
 • če Kneževina Andora avtonomno odobri tarifne preferenciale in želijo njeni organi opraviti naknadno kontrolo potrdila o poreklu (EUR.1 ali obrazca A) ali izjave na računu, tak nadzor opravi eden od imenovanih carinskih uradov Skupnosti.
 • nadomestna potrdila, ki jih izdajo carinski uradi Skupnosti ali carinski uradi Kneževine Andore, pod nadzor katerih so bili dani izdelki, se sprejmejo v drugem delu carinske unije pod pogoji, določenimi v vsakem od teh postopkov.
 • Andora smiselno uporablja Uredbo št. 1207/2001 (izjava dobavitelja).
 • več informacij o dokumentih za carinjenje in postopkih, potrebnih za uvoz v Evropsko unijo

Intelektualna lastnina in geografske označbe

 • več informacij o zakonodaji o intelektualni lastnini in geografskih označbah v EU ter politiki EU na področju pravic intelektualne lastnine v trgovini

Trgovina s storitvami

 • več informacij o pravilih, predpisih in olajšavah za trgovino s storitvami

Javna naročila

 • splošne informacije o zakonodaji o javnih naročilih, pravilih in dostopu do različnih trgov
 • posebne informacije o trgu javnih naročil EU

Naložbe

 • splošne informacije, ki vam omogočajo naložbe v tujini
 • posebne informacije o vlaganju v EU iz tujine

Povezave in dokumenti

Deli to stran:

Hitre povezave