Τελωνειακή ένωση ΕΕ-Ανδόρας

Σας ενδιαφέρει να εισάγετε προϊόντα από την Ανδόρα; Η ενότητα αυτή σας βοηθά να κατανοήσετε την τελωνειακή ένωση της ΕΕ με την Ανδόρα.

Με μια ματιά

Η τελωνειακή ένωση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας ιδρύθηκε το 1990. Προβλέπει

 • ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των δύο μερών της τελωνειακής ένωσης για τα καλυπτόμενα εμπορεύματα, ως αποτέλεσμα της κατάργησης των δασμολογικών και μη δασμολογικών μέτρων
 • κοινό δασμολόγιο, κοινή εμπορική πολιτική και κοινή δήλωση στις προτιμησιακές συμφωνίες της ΕΚ
 • θέσπιση από την Ανδόρα των διατάξεων σχετικά με τις διατυπώσεις εισαγωγής που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι τρίτων χωρών και των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που εφαρμόζονται σε τελωνειακά θέματα στην Κοινότητα και είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία της τελωνειακής ένωσης
 • ειδικά τέλη/φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ταξιδιώτες

Εμπόριο αγαθών

 • η τελωνειακή ένωση καλύπτει όλα τα προϊόντα που βρίσκονται μεταξύ των κεφαλαίων 25 και 97 του Εναρμονισμένου Συστήματος (ΕΣ)
 • η τελωνειακή ένωση δεν καλύπτει τα γεωργικά προϊόντα. Ωστόσο, τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 1-24 του ΕΣ καταγωγής Ανδόρας απαλλάσσονται από εισαγωγικούς δασμούς όταν εισάγονται στην ΕΕ. Επιπλέον, ισχύει προτιμησιακή μεταχείριση για συγκεκριμένα προϊόντα καπνού της ΕΕ που εισάγονται στην Ανδόρα.

Τιμολόγια

 • μηδενικοί τελωνειακοί δασμοί και μηδενικές ποσοστώσεις για εμπορεύματα που καλύπτονται από την τελωνειακή ένωση
 • για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, η κατάργηση των εισαγωγικών δασμών και των επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος εφαρμόζεται στους δασμούς που αποτελούν το σταθερό στοιχείο της επιβάρυνσης κατά την εισαγωγή των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα από το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, ενώ το μεταβλητό στοιχείο εξακολουθεί να εφαρμόζεται.
 • ελέγξτε τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας που κατάγεται από την ΕΕ και εξάγεται στην Ανδόρα χρησιμοποιώντας τον εμπορικό βοηθό μου
 • ελέγξτε τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας που κατάγεται από την Ανδόρα και εξάγεται στην ΕΕ χρησιμοποιώντας τον εμπορικό βοηθό μου

Κανόνες καταγωγής

 

Ελέγξτε τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν για το συγκεκριμένο προϊόν σας στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός».

Απαιτήσεις προϊόντων

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας στον βοηθό μου για το εμπόριο. Για να δείτε τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό του κωδικό. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε χρησιμοποιώντας το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ΥΦΠ

 • μάθετε για τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας, υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • αναζητήστε τους κανόνες υγείας, ασφάλειας και ΥΦΠ που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής του στον βοηθό μου για το εμπόριο. Για να δείτε τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό του κωδικό. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε χρησιμοποιώντας το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

 • το Πριγκιπάτο της Ανδόρας θέσπισε τις τελωνειακές διατάξεις που είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία της τελωνειακής ένωσης με βάση τον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα και τις διατάξεις εφαρμογής του.
 • όταν το Πριγκιπάτο της Ανδόρας χορηγεί αυτόνομα τις δασμολογικές προτιμήσεις και οι αρχές του επιθυμούν να διενεργήσουν εκ των υστέρων έλεγχο πιστοποιητικού καταγωγής (EUR.1 ή έντυπο Α) ή δήλωσης τιμολογίου, οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από ένα από τα καθορισμένα τελωνεία της Κοινότητας.
 • τα πιστοποιητικά αντικατάστασης που εκδίδονται από τα κοινοτικά τελωνεία ή τα τελωνεία του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, υπό τον έλεγχο των οποίων έχουν τεθεί τα προϊόντα, γίνονται δεκτά στο άλλο μέρος της τελωνειακής ένωσης υπό τους όρους που καθορίζονται σε καθένα από τα καθεστώτα αυτά.
 • Η Ανδόρα εφαρμόζει κατ’ αναλογία τον κανονισμό αριθ. 1207/2001 (δήλωση προμηθευτή)
 • μάθετε περισσότερα για τα έγγραφα εκτελωνισμού και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

 • μάθετε περισσότερα για τη νομοθεσία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τις γεωγραφικές ενδείξεις στην ΕΕ, καθώς και για την πολιτική της ΕΕ για τα ΔΔΙ στο εμπόριο

Εμπόριο υπηρεσιών

 • περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις διευκολύνσεις για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

 • βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, τους κανόνες και την πρόσβαση σε διάφορες αγορές
 • βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την αγορά δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ

Επενδύσεις

 • βρείτε γενικές πληροφορίες για την πραγματοποίηση της επένδυσής σας στο εξωτερικό
 • βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες εάν επενδύετε από το εξωτερικό στην ΕΕ

Σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις