Τελωνειακή ένωση ΕΕ-Ανδόρας

Ενδιαφέρεστε για την εισαγωγή προϊόντων από την Ανδόρα; Το τμήμα αυτό σας βοηθά να κατανοήσετε την τελωνειακή ένωση της ΕΕ με την Ανδόρα.

Με μια ματιά

Η τελωνειακή ένωση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας καθορίστηκε το 1990. Προβλέπει

 • ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των δύο μερών της τελωνειακής ένωσης για τα προϊόντα που καλύπτονται από την κατάργηση των δασμολογικών και μη δασμολογικών μέτρων
 • κοινό δασμολόγιο, κοινή εμπορική πολιτική και κοινή δήλωση στις προτιμησιακές συμφωνίες ΕΚ
 • έγκριση από την Ανδόρα των διατάξεων σχετικά με τις διατυπώσεις εισαγωγής που εφαρμόζει η Κοινότητα σε τρίτες χώρες και των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που εφαρμόζονται σε τελωνειακά θέματα στην Κοινότητα και είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία της τελωνειακής ένωσης
 • ειδικές δασμολογικές και φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ταξιδιώτες

Εμπόριο αγαθών

 • η τελωνειακή ένωση καλύπτει όλα τα προϊόντα που εντοπίζονται μεταξύ των κεφαλαίων 25 και 97 του εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ)
 • η τελωνειακή ένωση δεν καλύπτει τα γεωργικά προϊόντα. Ωστόσο, τα προϊόντα που εμπίπτουν στα κεφάλαια 1 — 24 του ΕΣ καταγωγής Ανδόρας απαλλάσσονται από εισαγωγικούς δασμούς όταν εισάγονται στην ΕΕ. Επιπλέον, η προτιμησιακή μεταχείριση ισχύει για τα ειδικά προϊόντα καπνού της ΕΕ που εισάγονται στην Ανδόρα.

Δασμοί

 • μηδενικοί δασμοί και μηδενικές ποσοστώσεις για τα εμπορεύματα που καλύπτονται από την τελωνειακή ένωση
 • για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, η κατάργηση των εισαγωγικών δασμών και των επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος ισχύει για τους δασμούς που αποτελούν το σταθερό στοιχείο του τέλους κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων αυτών από το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, ενώ η μεταβλητή συνιστώσα εξακολουθεί να εφαρμόζεται.
 • Τα τιμολόγια για το δικό σας ειδικό προϊόν που προέρχεται από την ΕΕ και εξάγεται στην Ανδόρα με τη χρήση του βοηθού μου για το εμπόριο
 • Τα τιμολόγια για το δικό σας ειδικό προϊόν καταγωγής Ανδόρας και τα οποία εξήχθησαν στην ΕΕ με τη χρήση του βοηθού μου για το εμπόριο

Κανόνες καταγωγής

 

Ενημερωθείτε για τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν για το συγκεκριμένο προϊόν στην ενότητα «My Trade Assistant».

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας στο πλαίσιο του βοηθού μου. Για να δείτε τις απαιτήσεις για το προϊόν σας, θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό κωδικό του. Αν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κώδικα, μπορείτε να το αναζητήσετε με το όνομά σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για την ΥΓΕΙΑ και την ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • μάθετε για την υγεία, την ασφάλεια, τις υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Αναζητήστε τους κανόνες υγείας, ασφάλειας και υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας στο πλαίσιο του βοηθού μου. Για να δείτε τις απαιτήσεις για το προϊόν σας, θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό κωδικό του. Αν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κώδικα, μπορείτε να το αναζητήσετε με το όνομά σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Τελωνειακά έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

 • το Πριγκιπάτο της Ανδόρας θέσπισε τις τελωνειακές διατάξεις που είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία της τελωνειακής ένωσης βάσει του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα και των διατάξεων εφαρμογής του.
 • σε περίπτωση που το Πριγκιπάτο της Ανδόρας χορηγήσει αυτόνομα τις δασμολογικές προτιμήσεις και οι αρχές του επιθυμούν να διενεργήσουν εκ των υστέρων έλεγχο πιστοποιητικού καταγωγής (EUR.1 ή έντυπο Α) ή δήλωσης τιμολογίου, οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από ένα από τα καθορισμένα τελωνεία της Κοινότητας.
 • τα πιστοποιητικά αντικατάστασης που εκδίδουν τα κοινοτικά τελωνεία ή τα τελωνεία του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, υπό τον έλεγχο των οποίων έχουν τοποθετηθεί τα προϊόντα, γίνονται δεκτά στο άλλο μέρος της Τελωνειακής Ένωσης υπό τους όρους που προβλέπονται σε κάθε μία από τις διαδικασίες αυτές.
 • Η Ανδόρα εφαρμόζει, τηρουμένων των αναλογιών, τον κανονισμό αριθ. 1207/2001 (δήλωση προμηθευτή)
 • μάθετε περισσότερα για τα έγγραφα εκτελωνισμού και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

 • μάθετε περισσότερα για τη νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας και για τις γεωγραφικές ενδείξεις στην ΕΕ, καθώς και για την ενωσιακή πολιτική για τα ΔΔΙ στο εμπόριο

Εμπόριο υπηρεσιών

 • περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις διευκολύνσεις για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

 • βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, τους κανόνες και την πρόσβαση στις διάφορες αγορές για τις δημόσιες συμβάσεις
 • βρείτε ειδικές πληροφορίες για την αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ

Επένδυση

 • βρείτε γενικές πληροφορίες που επιτρέπουν την επένδυσή σας στο εξωτερικό
 • βρείτε ειδικές πληροφορίες εάν επενδύετε από το εξωτερικό στην ΕΕ

Σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις