Στατιστικές εμπορίου της ΕΕ (με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο)

Η χώρα που υποβάλλει στοιχεία δηλώνει τις εισαγωγές από χώρες εταίρους και τις εξαγωγές σε χώρες εταίρους

Εύρεση του κωδικού ΣΟ

Χώρα που δηλώνει εμπορικές συναλλαγές

Εμπορικός εταίρος του αναφέροντος

Φυλλομέτρηση του πλήρους καταλόγου εμπορευμάτων Κλείσιμο
Δεν ανακτήθηκαν στατιστικά στοιχεία

Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων για τον κωδικό προϊόντος {{result.product}}

Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων για όλους τους κωδικούς προϊόντων

{{data.reporterName}}
Υποβάλλοντες στοιχεία Αξία εισαγωγής {{year}} Ποσότητα εισαγωγής {{year}} Συμπληρωματική μονάδα εισαγωγής {{year}} Αξία εξαγωγής {{year}} Ποσότητα εξαγωγής {{year}} Συμπληρωματική μονάδα εξαγωγής {{year}}
{{row.country}} {{row.country}} {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
Σύνολο {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
Χώρα Αξία εισαγωγής {{year}} Ποσότητα εισαγωγής {{year}} Συμπληρωματική μονάδα εισαγωγής {{year}} Αξία εξαγωγής {{year}} Ποσότητα εξαγωγής {{year}} Συμπληρωματική μονάδα εξαγωγής {{year}}
{{row.country}} {{row.country}} {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
εκτός ΕΕ {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
Τελευταία επικαιροποίηση: {{lastupdate| date:'dd MMM yyyy'}}


Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

  1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
  2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
  3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
  4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
  5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
  6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
  7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
  8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
  9. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
  10. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;