Αγορές

Καλωσορίσατε στην καρδιά της πύλης Access2Markets. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο εισαγωγής στην ΕΕ και εξαγωγής από την ΕΕ σε αγορές τρίτων χωρών, καθώς και για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός της αγοράς της ΕΕ.

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται

  • Η αγορά της ΕΕ, της οποίας η μοναδική έννοια της «ενιαίας αγοράς» προσφέρει ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και προσώπων, παρέχει πρόσβαση σε μια αγορά με περισσότερους από 400 εκατομμύρια καταναλωτές. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ των 27 εθνικών αγορών της ΕΕ.
  • εξαγωγικές αγορές εκτός ΕΕ ή ΕΕ: Ανακαλύψτε τις προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ και βρείτε εκείνες που ταιριάζουν καλύτερα στους εμπορικούς σας σκοπούς. Η Access2Markets παρουσιάζει κάθε συμφωνία μία προς μία. Επιλέξτε τις αγορές-στόχους και αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με το εμπόριο αγαθών, τους κανόνες καταγωγής, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ, το εμπόριο υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλα.
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις