Υπηρεσίες

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι επιχειρηματικές έννοιες και διαδικασίες με τις οποίες θα πρέπει να είστε εξοικειωμένοι όταν σκέφτεστε να κάνετε συναλλαγές. Οι έννοιες που σχετίζονται με το εμπόριο αγαθών αναπτύσσονται σε χωριστό ειδικό τμήμα.

 

Για να αποκτήσετε πλήρη εικόνα, θα πρέπει επίσης να ανατρέξετε στην ενότητα «Αγορές» — η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένη χώρα.

Ο πυλώνας «Υπηρεσίες» καλύπτει

  • Ξεκινώντας το εμπόριο υπηρεσιών: η ενότητα αυτή σας βοηθά να αξιολογήσετε κατά πόσον η εταιρεία σας είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει εμπορικές συναλλαγές στο εξωτερικό και σας βοηθά να κατανοήσετε τις βασικές αρχές της διαδικασίας εισαγωγής/εξαγωγής υπηρεσιών
  • Υπηρεσίες — Βασικές έννοιες: στην παρούσα ενότητα περιγράφονται λεπτομερώς οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με την εμπορία υπηρεσιών.
  • Ψηφιακό εμπόριο: στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η έννοια και παρουσιάζονται τα κύρια σημεία της πολιτικής της ΕΕ για το ψηφιακό εμπόριο.
  • Στατιστικές: η παρούσα ενότητα παρουσιάζει την κύρια πηγή δεδομένων σχετικά με το εμπόριο υπηρεσιών μεταξύ χωρών της ΕΕ και τρίτων χωρών, ομαδοποιημένων σε τομείς
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις