Pakalpojumi

Šajā sadaļā ir izklāstītas uzņēmējdarbības koncepcijas un procesi, kas jums jāzina, apsverot tirdzniecības pakalpojumus. Koncepcijas, kas attiecas uz preču tirdzniecību, ir izstrādātas atsevišķā īpašā iedaļā.

 

Lai iegūtu pilnīgu pārskatu, jums būtu jāatsaucas arī uz sadaļu “Tirgi”, kurā sniegta informācija par tirdzniecības pakalpojumiem ar konkrētu valsti.

Pakalpojumu pīlārs aptver

  • Uzsākot pakalpojumu tirdzniecību: šajā sadaļā varat novērtēt, vai jūsu uzņēmums ir gatavs tirgoties ārzemēs, un saprast pakalpojumu importa/eksporta procesa pamatelementus.
  • Pakalpojumi – Galvenie jēdzieni: šajā iedaļā ir sīki izklāstīti galvenie jēdzieni, kas attiecas uz pakalpojumu tirdzniecību.
  • Digitālā tirdzniecība: šajā iedaļā izklāstīta ES digitālās tirdzniecības politikas koncepcija un spilgtākie mirkļi.
  • Statistika: šajā sadaļā sniegts galvenais datu avots par pakalpojumu tirdzniecību starp ES valstīm un trešām valstīm, sagrupēts pa nozarēm
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites