Noteikumi par tiešu transportēšanu vai manipulāciju neveikšanu

Pat ja jūsu ražojumam ir noteikta izcelsme (t. i., tas atbilst pamatnoteikumiem un tās noteikumiem), jums vēl ir jāpārbauda, vai ražojums ir nosūtīts no “izcelsmes” valsts un ievests ES bez manipulācijām ar to citā valstī, izņemot tikai darbības, kas vajadzīgas, lai saglabātu ražojumu labā stāvoklī.

Jums ir jāpārbauda īpašie nosacījumi šajā jautājumā un dokumenti, kas vajadzīgi, lai pierādītu atbilstību šim noteikumam, kas ietverts attiecīgajā izcelsmes noteikumu kopumā.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites