ES tirgus

ES ir muitas savienība — tās 27 dalībvalstis muitas vajadzībām veido vienotu teritoriju.

Tas nozīmē,

 • muitas nodokļi netiek maksāti par precēm, ko pārvieto starp ES dalībvalstīm
 • ES dalībvalstis piemēro kopēju muitas tarifu precēm, kas importētas no valstīm ārpus ES
 • likumīgi importētas preces var pārvietoties visā ES bez turpmākām muitas pārbaudēm.

Uzņēmumi ES un ārpus tās gūst labumu no

 • to produktu tirgus, kurā ir vairāk nekā 400 miljoni patērētāju
 • vieglāka piekļuve plašam piegādātāju un patērētāju lokam
 • zemākas vienības izmaksas
 • lielākas komerciālās iespējas.

27 ES dalībvalstis muitas vajadzībām veido vienotu teritoriju. Tas nozīmē, ka ES ir muitas savienība, kas nozīmē, ka tās dalībvalstīm nav muitas nodokļu šķēršļu savā starpā un ka tām visām ir kopīgs muitas tarifs importētajām precēm. Turklāt pēc tam, kad ir pienācīgi samaksāti muitas nodokļi un pārbaudīta atbilstība importa nosacījumiem, ievestās preces var brīvi laist apgrozībā pārējā ES teritorijā bez turpmākas muitas kontroles.

Savienības muitas teritorijā ietilpst šādu dalībvalstu teritorijas:

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Horvātija
 • Čehijas Republikas
 • Dānija, izņemot Fēru salas un Grenlandi
 • Vācija, izņemot Helgolandes salu un Bīzingenas teritoriju
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija, izņemot Seūtu un Melilju
 • Francija, izņemot Jaunkaledoniju, Senpjēru un Mikelonu, Volisas un Futunas salas, Francijas Polinēziju un Francijas Dienvidu un Antarktikas teritorijas, bet ieskaitot Gvadelupas, Francijas Gviānas, Martinikas, Majotas un Reinjonas salu aizjūras departamentus.
 • Itālija, izņemot Livigno pašvaldību
 • Kipra (līdz Kipras problēmas atrisināšanai Savienības acquis piemērošana ir apturēta tajos apgabalos, kurus Kipras Republikas valdība faktiski nekontrolē)
 • Latvijā
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande Eiropā
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākijas Republika
 • Somija
 • Zviedrija

Savienības muitas teritoriju veido dalībvalstu teritoriālie ūdeņi, iekšējie ūdeņi un gaisa telpa, izņemot teritoriju teritoriālos ūdeņus, iekšējos ūdeņus un gaisa telpu, kas atrodas ārpus Savienības muitas teritorijas.

Monako galvenās teritorijas teritoriju, tostarp tās teritoriālos ūdeņus, iekšējos jūras ūdeņus un gaisa telpu, lai gan tā atrodas ārpus Savienības teritorijas, arī uzskata par Savienības muitas teritorijas daļu.

ES

 

Austrija

 

Beļģija

 

Bulgārija

 

Horvātija

 

Kipra

 

Čehijas Republika

 

Dānija

 

Igaunija

 

Somija

 

Francijā

 

Vācija

 

Grieķija

 

Ungārija

 

Īrija

 

Itālija

 

Latvijā

 

Lietuva

 

Luksemburga

 

Malta

 

Nīderlande

 

Polija

 

Portugāle

 

Rumānija

 

Slovākijas Republika

 

Slovēnija

 

Spānija

 

Zviedrija

 
Monako Firstistes teritoriju (tostarp tās teritoriālos ūdeņus, iekšējos jūras ūdeņus un gaisa telpu) arī uzskata par daļu no ES muitas teritorijas.

 

ES tirgus mērķis ir arī

 • tiesiskais regulējums — lai uzlabotu preču iekšējo tirgu un stiprinātu nosacījumus plaša produktu klāsta laišanai ES tirgū, 2008. gadā tika pieņemts jauns tiesiskais regulējums.
 • vienotā tirgus pamatelementi — tiesību akti par preču vienoto tirgu ir vērsti uz to, lai nodrošinātu, ka ES tirgū laistie produkti atbilst augstām veselības, drošības un vides prasībām — produktus, kurus atļauts pārdot ES, var laist apritē bez šķēršļiem tirdzniecībai un ar minimālu administratīvo slogu
 • brīva aprite saskaņotās un nesaskaņotās nozarēs — preču brīvas aprites princips nodrošina, ka šie noteikumi nerada nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai
 • vienotā tirgusstarptautiskie aspekti — attiecībās ar trešām valstīm ES cenšas nodrošināt pēc iespējas labākus apstākļus regulēto produktu starptautiskai tirdzniecībai

Norādījumi par ES noteikumiem attiecībā uz produktiem

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites