ES tirgus

ES ir muitas savienība — tās 27 dalībvalstis muitas vajadzībām veido vienotu teritoriju.

Tas nozīmē, ka:

 • par precēm, ko pārvieto starp ES dalībvalstīm, muitas nodokļus nemaksā.
 • ES dalībvalstis piemēro kopēju muitas tarifu precēm, kas importētas no valstīm, kuras nav ES dalībvalstis
 • preces, kas ir likumīgi importētas, var laist apritē visā ES bez papildu muitas pārbaudēm.

Uzņēmumi ES un ārpus tās gūst labumu no

 • to produktu tirgus, kurā ir vairāk nekā 400 miljoni patērētāju
 • vieglāka piekļuve plašam piegādātāju un patērētāju lokam
 • zemākas vienības izmaksas
 • lielākas komerciālas iespējas.

Muitas vajadzībām 27 ES dalībvalstis veido vienotu teritoriju. Tas nozīmē, ka ES ir muitas savienība, kas nozīmē, ka tās dalībvalstīm savā starpā nav muitas nodokļu šķēršļu un ka tām visām ir kopīgs muitas tarifs importētām precēm. Turklāt, tiklīdz muitas nodokļi ir pienācīgi samaksāti un ir pārbaudīta atbilstība importa nosacījumiem, importētās preces var brīvi laist apritē pārējā ES teritorijā bez papildu muitas kontroles.

Savienības muitas teritorija ietver šādu dalībvalstu teritorijas:

 • Beļģija,
 • Bulgārija,
 • Horvātija,
 • Čehijas Republika,
 • Dānija, izņemot Farēru salas un Grenlandi,
 • Vācija, izņemot Helgolandes salu un Bīzingenes teritoriju,
 • Igaunija,
 • Īrija,
 • Grieķija,
 • Spānija, izņemot Seūtu un Meliļu,
 • Francija, izņemot Jaunkaledoniju, Senpjēru un Mikelonu, Volisu un Futunas salas, Franču Polinēziju un Francijas Dienvidu un Antarktikas teritorijas, bet ietverot Gvadelupas, Franču Gviānas, Martinikas, Majotas un Reinjonas salu aizjūras departamentus,
 • Itālija, izņemot Livinjo un Campione d’Italia pašvaldības un Lugāno ezera valsts ūdeņus, kas atrodas starp krastu un apgabala starp Ponte Tresa un Porto Ceresio politisko robežu,
 • Kipra (līdz Kipras problēmas atrisināšanai Kopienas acquis piemērošana ir apturēta tajos apgabalos, kurus Kipras Republikas valdība faktiski nekontrolē),
 • Latvija,
 • Lietuva,
 • Luksemburga,
 • Ungārija,
 • Malta,
 • Nīderlande Eiropā,
 • Austrija,
 • Polija,
 • Portugāle,
 • Rumānija,
 • Slovēnija,
 • Slovākijas Republika,
 • Somija,
 • Zviedrija.

Monako Firstistes teritoriju, tostarp tās teritoriālos ūdeņus, iekšējos jūras ūdeņus un gaisa telpu, kas atrodas ārpus dalībvalstu teritorijas, arī uzskata par daļu no Kopienas muitas teritorijas.

ES

 

Austrija

 

Beļģija

 

Bulgārija

 

Horvātija

 

Kipra

 

Čehija

 

Dānija

 

Igaunija

 

Somija

 

Francija

 

Vācija

 

Grieķija

 

Ungārija

 

Īrija

 

Itālija

 

Latvija

 

Lietuva

 

Luksemburga

 

Malta

 

Nīderlande

 

Polija

 

Portugāle

 

Rumānija

 

Slovākijas Republika

 

Slovēnija

 

Spānija

 

Zviedrija

 
Monako Firstistes teritorija (tostarp tās teritoriālie ūdeņi, iekšējie jūras ūdeņi un gaisa telpa) arī tiek uzskatīta par daļu no ES muitas teritorijas.

 

ES tirgus ir saistīts arī ar

 • Tiesiskais regulējums — lai uzlabotu preču iekšējo tirgu un stiprinātu nosacījumus plaša ražojumu klāsta laišanai ES tirgū, 2008. gadā tika pieņemts jauns tiesiskais regulējums.
 • Vienotā tirgus pamatelementi — tiesību aktu par preču vienoto tirgu mērķis ir nodrošināt, ka ES tirgū laistie produkti atbilst augstām veselības, drošības un vides aizsardzības prasībām – produkti, kurus atļauts pārdot ES, var tikt laisti apritē bez tirdzniecības šķēršļiem un ar minimālu administratīvo slogu
 • Brīva aprite saskaņotās un nesaskaņotās nozarēs — preču brīvas aprites princips nodrošina, ka šie noteikumi nerada nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai
 • Vienotā tirgusstarptautiskie aspekti. ES, izmantojot attiecības ar trešām valstīm, cenšas nodrošināt labākos iespējamos nosacījumus regulēto produktu starptautiskajai tirdzniecībai.

Norādījumi par ES noteikumiem attiecībā uz ražojumiem

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites