ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgums

ES un Apvienotā Karaliste ir panākušas principiālu vienošanos par ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu, ko provizoriski piemēro no 2021.gada 1. janvāra. Ar nolīgumu tiek izveidota vērienīga brīvās tirdzniecības zona, kurā ietilpst:

  • nav tarifu vai kvotu tirdzniecībai paredzētām precēm, ja ir iesniegts atbilstošs preferenciālas izcelsmes apliecinājums
  • pilnīga piekļuve pakalpojumu tirgum un publiskais iepirkums
  • stingri noteikumi par vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem

Lai varētu pretendēt uz preferenciālu režīmu, jūsu produktam būs jāatbilst izcelsmes noteikumiem saskaņā ar nolīgumu. Pārbaudiet interaktīvoizcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīku (ROSA)vietnē “ Mans tirdzniecības asistents”, lai novērtētu, vai jūsu ražojums atbilst izcelsmes noteikumiem, un uzzinātu, kā sagatavot pareizos dokumentus. Jūs varat arī izgūt detalizētu informāciju par tarifiem, muitas procedūrām un produktu prasībām, kas piemērojamas jūsu produktiem Apvienotās Karalistes un ES tirgū.

 

Uz preču tirdzniecību starp ES un Ziemeļīriju attiecas Izstāšanās līgumā iekļautais Protokols par Īriju un Ziemeļīriju.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites