Šveice

Šveices ekonomiskās un tirdzniecības attiecības ar ES galvenokārt reglamentē virkne divpusēju nolīgumu, kuros Šveice ir piekritusi pārņemt dažus ES tiesību aktu aspektus apmaiņā pret piekļuvi ES vienotā tirgus daļai.

ES un Šveices attiecību stūrakmens ir 1972. gada brīvās tirdzniecības nolīgums.

 

Atrodiet jūsu precei piemērojamo tarifa likmi manā tirdzniecības asistentā.

1999. gadā tika parakstīti septiņi nozaru nolīgumi, saukti par “Divpusējiem I”.

Tie attiecas uz:

  • personu brīva pārvietošanās
  • tehniskie tirdzniecības šķēršļi
  • publiskais iepirkums
  • lauksaimniecība
  • gaisa un sauszemes transports
  • pētniecība.

Vēl viens nozaru nolīgumu kopums, ko parakstīja 2004. gadā (“Divpusējie nolīgumi II”), attiecas uz:

  • pārstrādāti lauksaimniecības produkti
  • statistika
  • krāpšanas apkarošana.

Starp ES un Šveici ir noslēgti vairāk nekā 100 divpusēji nolīgumi, kurus pārvalda vairāk nekā 20 apvienotās komitejas. Saskaņā ar nolīgumiem Šveicei ir jāpārņem attiecīgie ES tiesību akti attiecīgajās nozarēs.

Par daļēju integrāciju ES vienotajā tirgū Šveice veic finansiālu ieguldījumu to ES dalībvalstu ekonomiskajā un sociālajā kohēzijā, kuras pievienojās pēc 2004. gada.

ES un Šveices tirdzniecības nolīgumi

 

Izcelsmes noteikumus reglamentē Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu konvencija.

ES ir Šveices galvenā tirdzniecības partnere, un Šveice ir ES ceturtā lielākā tirdzniecības partnere.

Vēl par ES un Šveices tirdzniecības attiecībām.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites