Šveice

Šveices ekonomiskās un tirdzniecības attiecības ar ES galvenokārt reglamentē virkne divpusēju nolīgumu, kuros Šveice ir piekritusi pārņemt konkrētus ES tiesību aktu aspektus apmaiņā pret piekļuvi daļai ES vienotā tirgus.

ES un Šveices attiecību stūrakmens ir 1972. gada brīvās tirdzniecības nolīgums.

Lai jūsu produktam varētu piemērot preferenciālo režīmu, tam būs jāatbilst nolīgumā paredzētajiem izcelsmes noteikumiem. Lūdzu, pārbaudiet interaktīvoizcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīku (ROSA) manā tirdzniecības asistentā, lai novērtētu, vai jūsu produkts atbilst izcelsmes noteikumiem, un noskaidrojiet, kā sagatavot pareizos dokumentus.

Izcelsmes noteikumus reglamentē Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu konvencija.

1999. gadā tika parakstīti septiņi nozaru nolīgumi ar nosaukumu “Bilaterals I”. Tie attiecas uz

  • brīva personu pārvietošanās
  • tehniskie tirdzniecības šķēršļi
  • publiskais iepirkums
  • lauksaimniecība
  • gaisa un sauszemes transports
  • pētniecība.

Citi nozaru nolīgumi, kas parakstīti 2004. gadā (“Divpusēji II nolīgumi”) attiecas uz:

  • apstrādāti lauksaimniecības produkti
  • statistika
  • krāpšanas apkarošana.

Starp ES un Šveici ir vairāk nekā 100 divpusēju nolīgumu, kurus pārvalda vairāk nekā 20 apvienotās komitejas.  Nolīgumi uzliek Šveicei pienākumu pārņemt attiecīgos ES tiesību aktus attiecīgajās nozarēs.

Apmaiņā pret daļēju integrāciju ES vienotajā tirgū Šveice veic finansiālu ieguldījumu to ES dalībvalstu ekonomiskajā un sociālajā kohēzijā, kuras pievienojās pēc 2004. gada.

ES un Šveices tirdzniecības nolīgumi

 

Atrodiet savai precei piemērojamo tarifa likmi manā tirdzniecības asistentā.

ES ir Šveices galvenā tirdzniecības partnere, un Šveice ir ES ceturtā lielākā tirdzniecības partnere.

Vairāk par ES un Šveices tirdzniecības attiecībām.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites