Šveice

Šveices ekonomiskās un tirdzniecības attiecības ar ES galvenokārt reglamentē vairāki divpusēji nolīgumi, kuros Šveice ir piekritusi pārņemt dažus ES tiesību aktu aspektus apmaiņā pret piekļuvi daļai no ES vienotā tirgus.

ES un Šveices attiecību stūrakmens ir 1972. gada brīvās tirdzniecības nolīgums.

Lai varētu pretendēt uz preferenciālu režīmu, jūsu produktam būs jāatbilst izcelsmes noteikumiem saskaņā ar nolīgumu. Pārbaudiet interaktīvoizcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīku (ROSA)vietnē “Mans tirdzniecības asistents”, lai novērtētu, vai jūsu ražojums atbilst izcelsmes noteikumiem, un uzzinātu, kā sagatavot pareizos dokumentus.

Izcelsmes noteikumus reglamentē Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu konvencija.

1999. gadā tika parakstīti septiņi nozaru nolīgumi, saukti par “Divpusējiem nolīgumiem I”. Tie attiecas uz:

  • par personu pārvietošanās brīvību
  • tehniskie šķēršļi tirdzniecībai
  • publiskais iepirkums
  • lauksaimniecība
  • gaisa un sauszemes transports
  • pētniecība.

Citi nozaru nolīgumi, kas parakstīti 2004. gadā (“Divpusējie nolīgumi II”), attiecas uz:

  • pārstrādāti lauksaimniecības produkti
  • statistika
  • krāpšanas apkarošana.

Starp ES un Šveici ir noslēgti vairāk nekā 100 divpusēji nolīgumi, kurus pārvalda vairāk nekā 20 apvienotās komitejas.  Nolīgumos Šveicei ir noteikts pienākums pārņemt attiecīgos ES tiesību aktus attiecīgajās nozarēs.

Apmaiņā pret daļēju integrāciju ES vienotajā tirgū Šveice veic finansiālu ieguldījumu to ES dalībvalstu ekonomiskajā un sociālajā kohēzijā, kuras pievienojās pēc 2004. gada.

Ar tirdzniecību saistīti ES un Šveices nolīgumi

 

Jūsu produktam piemērojamo tarifa likmi atrodiet “Mans tirdzniecības asistents”.

ES ir Šveices galvenā tirdzniecības partnere, un Šveice ir ES ceturtā lielākā tirdzniecības partnere.

Vairāk par ES un Šveices tirdzniecības attiecībām.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites