Muitas savienības

Muitas savienības

Vai eksportējat uz muitas savienību vai importējat no tās?Šajā sadaļā tiks aplūkotas pasaules muitas savienības un izklāstīta to ietekme uz jūsu tirdzniecību tarifu un muitas procedūru ziņā.

Kas ir muitas savienības?

Muitas savienības ir valstu grupas, kas piemēro vienotu procedūru, noteikumu un tarifu sistēmu visam vai gandrīz visam to importam, eksportam un tranzīta precēm. Parasti valstīm, kas piedalās muitas savienībās, ir kopīga tirdzniecības un konkurences politika.

 

Nodokļus par precēm, kuru izcelsme ir ārpus muitas savienības, maksā vienu reizi, kad preces ieved pirmo reizi. Pēc tam vairs nav nekā, ko maksāt, un preču brīva aprite muitas savienībā.

Muitas savienībā

Ir vienots ārējais tarifs visām precēm un pakalpojumiem, kas importēti no valstīm, kuras nav muitas savienības dalībnieces, jebkurā no tās dalībvalstīm.

Preces brīvi pārvieto starp divām muitas savienības daļām (vai nu pilnībā ražotas Savienībā, vai arī laistas brīvā apgrozībā pēc importēšanas no trešām valstīm) bez muitas nodokļiem pie iekšējām robežām.

Tirdzniecības politika un muitas tiesību akti ir saskaņoti, un valstīm ir kopīgi standarti vairākās jomās, piemēram, intelektuālā īpašuma, konkurences, nodokļu u. c. jomās.

Kas ir muitas savienības pasaulē?

 • Andu Kopiena (CAN)
 • Karību jūras valstu kopiena (CARICOM)
 • Centrālamerikas kopējais tirgus (CACM)
 • Austrumāfrikas valstu kopiena (EAC)
 • Centrālāfrikas Ekonomikas un monetārā kopiena (CEMAC)
 • Eirāzijas Muitas savienība (EACU)
 • Eiropas Savienības muitas savienība (EUCU)
 • ES un Andoras muitas savienība
 • ES un Sanmarīno muitas savienība
 • ES un Turcijas muitas savienība
 • Persijas līča Sadarbības padome (PLSP)
 • Izraēlas-Palestīnas pārvalde
 • Dienvidu kopējais tirgus (MERCOSUR)
 • Dienvidāfrikas muitas savienība (DMS)
 • Šveice-Lihtenšteina (CH-FL)
 • Rietumāfrikas Ekonomikas un monetārā savienība (WAEMU)
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites