ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgums

Īsumā par vienošanos

ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgums stājās spēkā 2020. gada 1. augustā.

ES un Vjetnamas Ieguldījumu aizsardzības nolīgums stāsies spēkā pēc tam, kad visas ES dalībvalstis būs tam devušas oficiālu piekrišanu.

Tirdzniecības nolīgums

 • likvidē muitas nodokļus, birokrātiju un citus šķēršļus, ar kuriem saskaras Eiropas uzņēmumi, eksportējot uz Vjetnamu
 • atvieglo tirdzniecību ar galvenajām precēm, piemēram, elektroniku, pārtikas produktiem un zālēm;
 • atver Vjetnamas tirgu ES pakalpojumu eksportam, piemēram, transporta un telekomunikāciju jomā.

Ieguldījumu nolīgums, kad tas būs stājies spēkā,

 • vēl vairāk uzlabot investīciju vidi
 • piedāvāt lielāku noteiktību Eiropas un Vjetnamas ieguldītājiem.

Kādas ir jūsu uzņēmuma priekšrocības?

Tirdzniecības nolīgums sniedz labumu uzņēmumiem

 • atcelt 99 % no visiem tarifiem un daļēji atcelt atlikušos 1 %, izmantojot ierobežotas nulles nodokļa kvotas;
 • regulatīvo šķēršļu un birokrātijas pārklāšanās mazināšana
 • aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas piešķirtas īpašiem reģionāliem pārtikas produktiem un dzērieniem, piemēram, Cognac, Rioja vīniem vai Feta sieram
 • pakalpojumu un publiskā iepirkuma tirgu atvēršana
 • nodrošināt, ka noteikumus, par kuriem panākta vienošanās, var izpildīt.

Dienā, kad stājās spēkā nolīgums, Vjetnama atcēla 65 % nodokļu ES precēm. Atlikušo daļu pakāpeniski likvidēs līdz 2030. gadam.

ES līdz 2027. gadam pakāpeniski atcels nodokļus importam no Vjetnamas.

Šī atšķirīgā pieeja ir izskaidrojama ar to, ka Vjetnama ir jaunattīstības valsts.

Ar tirdzniecības nolīgumu atceļ tarifus virknei svarīgu ES eksporta produktu

 • lielākajai daļai iekārtu un ierīču vairs nav jāmaksā Vjetnamas ievedmuitas nodoklis līdz 35 % apmērā, bet pārējā daļa to vairs nedarīs līdz 2025. gada augustam.
 • motocikliem ar dzinējiem, kas pārsniedz 150 cm³, līdz 2027. gada augustam tiks pakāpeniski pilnībā atcelti 75 % Vjetnamas ievedmuitas nodokļi.
 • lielākā daļa automobiļu līdz 2030. gada augustam pakāpeniski atcels 78 % Vjetnamas ievedmuitas nodokli
 • līdz 2027. gada augustam tiks pakāpeniski atcelti Vjetnamas ievedmuitas nodokļi līdz 32 % apmērā.
 • aptuveni pusei ES zāļu vairs nav jāmaksā Vjetnamas ievedmuita līdz 8 % apmērā – pārējo ES tekstilizstrādājumu eksportam vairs nebūs jāmaksā Vjetnamas ievedmuita 12 % apmērā.
 • gandrīz 70 % no ES ķīmisko vielu eksporta vairs nav jāmaksā Vjetnamas ievedmuitas nodoklis līdz 5 % apmērā, bet pārējam pēc trim, pieciem vai septiņiem gadiem varēs piemērot tarifus līdz 25 % apmērā.

Papildus tarifu atcelšanai Vjetnama ir piekritusi

 • atcelt spēkā esošos izvedmuitas nodokļus eksportam uz ES
 • nepalielināt dažus atlikušos maksājumus.

Kā tirdzniecības nolīgums sniegs labumu ES lauksaimniecības kopienām?

Eiropas lauksaimniecības pārtikas produktu ražotāji un eksportētāji gūs labumu no Vjetnamas augošā tirgus un pakāpeniskas tarifu atcelšanas.

 

Pašreizējais Vjetnamas
ievedmuitas nodoklis

Ievedmuita
pakāpeniski atcelta ar

Liellopu gaļa un jēra gaļa

20 %

2023. gada augusts

Saldēta cūkgaļa

13 %

2027. gada augusts

Svaiga cūkgaļa, subprodukti un šķiņķi

Līdz 25 %

2029. gada augusts

Mājputni un subprodukti

Līdz 40 %

2030. gada augusts

Piena produkti

Līdz 15 %

2025. gada augusts

Lielākā daļa sieru ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Līdz 15 %

2023. gada augusts

Vīni un stiprie alkoholiskie dzērieni

Attiecīgi 50 % un 48 %

2027. gada augusts

Alus

35 %

2030. gada augusts

Pārtikas izstrādājumi

Līdz 40 %

2027. gada augusts

Maizes un konditorejas izstrādājumi

Līdz 40 %

2025. gada augusts

Šokolāde

30 %

2027. gada augusts

Makaroni

20-38 %

2027. gada augusts

Daži makaronu izstrādājumi ar gaļas pildījumu

20-38 %

2030. gada augusts

Sīks lauksaimniecības pārtikas produktu eksporta nosacījumu apraksts atrodams šajā rokasgrāmatā. Rokasgrāmata eksportētājiem uz Vjetnamu.

Attiecībā uz visjutīgākajiem ražojumiem ES atklās savu tirgu Vjetnamas eksportam tikai ierobežotā apjomā, lai novērstu ES ražotāju negatīvu ietekmi.

ES piešķir Vjetnamai nulles tarifa kvotas ar fiksētu, ierobežotu apjomu bez ikgadēja palielinājuma

 • dekstrīni un citādas modificētās cietes
 • olas un olu dzeltenumi
 • etanols
 • ķiploki
 • manioka ciete
 • mannīts
 • sēnes
 • rīsi
 • sorbīts
 • cukurs un produkti ar augstu cukura saturu
 • cukurkukurūza.

Tirdzniecības nolīgums atzīst un aizsargā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem, kas ražoti ES vai Vjetnamā.

Sanitāro un fitosanitāro pasākumu mērķis ir aizsargāt cilvēku, dzīvnieku un augu dzīvību un veselību. Šie pasākumi ietver:

 • zema/brīva kaitēkļu vai slimību teritoriju atzīšana
 • pārredzamības un informācijas apmaiņas nodrošināšana
 • mehānismi tirdzniecības šķēršļu novēršanai.

Sīkāka informācija ir sniegta nākamajā iedaļā.

Cik liels ir Vjetnamas tirgus? Cik daudz ES tirgojas ar Vjetnamu?

Vjetnama ar vairāk nekā 97 miljoniem iedzīvotāju ir nozīmīgs ES eksporta tirgus Āzijā.

ES uzskata, ka Vjetnama ir 17. lielākā preču tirdzniecības partnere pasaulē un otra lielākā preču tirdzniecības partnere Dienvidaustrumāzijā.

ES uzskata, ka Vjetnama ir svarīgs izejvielu un citu izejvielu avots precēm.

2019. gadā Vjetnamai bija pozitīvs līdzsvars lauksaimniecības pārtikas tirdzniecībā ar ES.

 • Vjetnamas eksports uz ES – 2,16 miljardi eiro
 • ES eksports uz Vjetnamu – 1,14 miljardi eiro.

Tirdzniecības nolīgumā, visticamāk, turpināsies tirdzniecības pieaugums starp ES un Vjetnamu šajā nozarē.

2018. gadā ES bija pozitīvs līdzsvars pakalpojumu tirdzniecībā ar Vjetnamu

 • ES pakalpojumu eksports uz Vjetnamu – 2,1 miljards eiro
 • Vjetnamas pakalpojumu eksports uz ES – 1,8 miljardi eiro.

Tarifi

Eksportam uz Vjetnamu

Pirms tirdzniecības nolīguma Vjetnamas valsts piemēroja ievedmuitas nodokli līdz 50 % apmērā ES lauksaimniecības pārtikas produktu eksportam un līdz 78 % apmērā rūpniecības precēm, piemēram, automobiļiem un iekārtām. Saskaņā ar tirdzniecības nolīgumu Vjetnamai ir juridisks pienākums trīs un 10 gadu laikā pēc 2020. gada augusta pakāpeniski samazināt savus tarifus.

Importam ES

No 2020. gada 1. augusta aptuveni 84 % ES importa no Vjetnamas tiek ievesti bez muitas nodokļa.

Nozares, kas no tā gūst labumu, ir šādas:

• farmaceitiskie līdzekļi

• lielākā daļa naftas ķīmijas produktu (dažus tarifus naftas ķīmijas produktiem pakāpeniski atcels tikai pēc trim gadiem).

ES līdz 2030. gada novembrim pakāpeniski atcels gandrīz visus atlikušos muitas nodokļus, ko piemēro importam no Vjetnamas.

ES turpinās piemērot tarifus dažiem produktiem pat pēc pakāpeniskas pārtraukšanas perioda beigām, tostarp dažiem zivju produktiem (tilapija, svītrainās tunzivis).

Tirdzniecības nolīguma 2.-A pielikumā ir sīki izklāstīti tarifu atcelšanas posmi dažādām preču kategorijām piecu gadu laikā.

 

Detalizētu tarifu atcelšanas grafiku jūsu konkrētajam ražojumam varat atrast manā tirdzniecības asistentā.

 

Izcelsmes noteikumi

Šajā iedaļā ir izklāstīti galvenie izcelsmes noteikumi un tirdzniecības nolīguma izcelsmes procedūras.

Izcelsme ir tirgoto preču “ekonomiskā valstspiederība”. Ja esat jauns tematam, varat atrast ievadu par galvenajiem jēdzieniem sadaļā “Preces”.

Lai pretendētu uz preferenciālo likmi, jūsu precei ir jāatbilst konkrētiem noteikumiem, kas apliecina tā izcelsmi.

Kur es varu atrast noteikumus?

Izcelsmes noteikumi ir izklāstīti ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma Protokolā par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodi (OV L 186, 12.6.2020., 1319. lpp.).

Vai mans ražojums ir “izcelsme” saskaņā ar ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu?

Lai jūsu produkts varētu pretendēt uz zemāku vai nulles preferenciālo tarifu saskaņā ar ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu, tā izcelsmei jābūt ES vai Vjetnamā.

Uzskata, ka produkta izcelsme ir ES vai Vjetnamā, ja

 • pilnībā iegūti ES vai Vjetnamā
 • ko ražo tikai no materiāliem, kuru izcelsme ir ES vai Vjetnamā, vai
 • ražoti ES vai Vjetnamā, izmantojot nenoteiktas izcelsmes materiālus, ar noteikumu, ka šādi materiāli ir pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti, izpildot konkrētiem ražojumiem paredzētus noteikumus, kas izklāstīti II pielikumā. Sk. I pielikumu “Ievadpiezīmes” par konkrētiem ražojumiem piemērojamiem izcelsmes noteikumiem. Izstrādājumam ir jāatbilst arī visām pārējām piemērojamām prasībām, kas norādītas šajā nodaļā, piemēram, nepietiekamai apstrādei vai pārstrādei, vai noteikumam par izmaiņu neveikšanu. Pastāv arī dažas papildu elastības iespējas, kas palīdz nodrošināt atbilstību konkrētiem ražojumiem piemērojamiem noteikumiem, piemēram, pielaides vai kumulācija.

 

Produktam jāatbilst arī visām pārējām piemērojamām prasībām, kas norādītas nodaļā (piemēram, nepietiekama apstrāde vai pārstrāde, noteikums par izmaiņu neveikšanu). Papildu elastība palīdz nodrošināt atbilstību konkrētiem ražojumiem piemērojamiem noteikumiem (piemēram, pielaides vai kumulācija).

 

Piemēri galvenajiem konkrētiem ražojumiem paredzēto noteikumu veidiem ES tirdzniecības nolīgumos

 • Pievienotās vērtības noteikums – visu nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība izstrādājumā nedrīkst pārsniegt noteiktu procentuālo daļu no tā ražotāja cenas
 • Tarifa klasifikācijas maiņa – ražošanas procesa rezultātā mainās tarifa klasifikācija starp nenoteiktas izcelsmes materiāliem un galaproduktu, piemēram, papīra ražošana (Harmonizētās sistēmas 48. nodaļa) no nenoteiktas izcelsmes celulozes (Harmonizētās sistēmas 47. nodaļa)
 • Īpašas darbības – ir nepieciešams īpašs ražošanas process, piemēram, šķiedru vērpšana dzijā – šādus noteikumus galvenokārt izmanto tekstilizstrādājumu, apģērbu un ķīmijas nozarē.

 

Piemērojamos ar konkrēto ražojumu saistītos noteikumus varat atrast manā tirdzniecības asistentā.

 

Ieteikumi, kā jums palīdzēt ievērot konkrētiem produktiem piemērojamos noteikumus

Pastāv papildu elastība, lai jums palīdzētu ievērot konkrētiem produktiem piemērojamos noteikumus, piemēram, pielaidi vai kumulāciju.

Ir paredzēts papildu elastīgums, lai jums palīdzētu ievērot konkrētiem produktiem piemērojamos noteikumus, piemēram, pielaidi vai kumulāciju.

Pielaide

ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumā pielaides noteikums ļauj ražotājam izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālus, kas parasti ir aizliegti ar konkrētu ražojumu, ja to neto svars vai vērtība nepārsniedz

 • 10 % no produkta svara vai ražotāja cenas attiecībā uz lauksaimniecības produktiem un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas ietverti harmonizētās sistēmas 2. un 4.–24. nodaļā un kas nav 16. nodaļā klasificētie pārstrādātie zvejniecības produkti
 • 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas attiecībā uz rūpniecības ražojumiem, izņemot tekstilizstrādājumus un apģērbu tekstilizstrādājumiem un apģērbiem, kas klasificēti HS 50. līdz 63. nodaļā, piemēro īpašas pielaides, kas noteiktas A pielikuma "IIpielikuma saraksta ievadpiezīmes" 6. piezīmē un 7. piezīmē.

Šo pielaidi nevar izmantot, lai pārsniegtu maksimālo robežvērtību (vērtības vai svara izteiksmē) nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kas uzskaitīti īpašajos noteikumos.

Pielaide neattiecas uz pilnīgi iegūtiem produktiem.

Kumulācija

ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumā ir paredzēti četri izcelsmes kumulācijas veidi. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka pašlaik piemēro tikai pirmo (divpusēju kumulāciju)

 • divpusēja kumulācija: Vjetnamas izcelsmes materiālus var uzskatīt par ES izcelsmes materiāliem (un otrādi), ja tos izmanto ražojuma ražošanā ES
 • kumulācija ar ASEAN valsti, kas ir noslēgusi preferenču nolīgumu ar ES, kurā III pielikumā uzskaitītos materiālus var uzskatīt par Vjetnamas izcelsmes materiāliem, ja tos turpmāk pārstrādā vai iekļauj kādā no IV pielikumā uzskaitītajiem izstrādājumiem. Pašlaik šo kumulāciju nepiemēro
 • Korejas Republikas izcelsmes audumus var uzskatīt par Vjetnamas izcelsmes audumiem, ja tos tālāk pārstrādā vai iekļauj V pielikumā uzskaitītajos ražojumos, kas iegūti Vjetnamā, ievērojot konkrētus nosacījumus. Šo kumulāciju piemēro no 2020. gada 23. decembra.
 • Pēc kādas Puses pieprasījuma audumus, kuru izcelsme ir valstī, ar kuru gan ES, gan Vjetnama piemēro preferenciālas tirdzniecības nolīgumu, var uzskatīt par ES vai Vjetnamas izcelsmes audumiem, ja tie tālāk apstrādāti vai iestrādāti kādā no Protokola V pielikumā uzskaitītajiem izstrādājumiem, kas iegūti minētajā Pusē, ievērojot konkrētus nosacījumus. Pašlaik šo kumulāciju nepiemēro.

Citas prasības

Jūsu ražojumam ir jāatbilst arī visām pārējām piemērojamajām protokola prasībām (piemēram, nepietiekama apstrāde vai pārstrāde, vai noteikums par izmaiņu neveikšanu).

Noteikums par izmaiņu neveikšanu

Noteiktas izcelsmes produkti jātransportē no ES uz Vjetnamu (un otrādi) bez tālākas pārstrādes trešā valstī. Dažas darbības var veikt trešā valstī, ja produkti paliek muitas uzraudzībā, piemēram,

 • marķējuma, etiķešu, plombu vai jebkuras dokumentācijas pievienošana vai piestiprināšana, lai nodrošinātu atbilstību importētājvalsts īpašām vietējām prasībām
 • produktu konservēšana labos apstākļos
 • uzglabāšana
 • sūtījumu sadalīšana.

Muitas dienesti var pieprasīt pierādījumus par atbilstību šim noteikumam, piemēram,

 • līgumpārvadājuma dokumenti, piemēram, konosamenti
 • faktiski vai konkrēti pierādījumi, kuru pamatā ir iepakojumu marķēšana vai numerācija
 • jebkādiem pierādījumiem, kas attiecas uz pašām precēm.
Nodokļu atmaksa

Saskaņā ar ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu ir atļauts atmaksāt nodokļus, kas iepriekš samaksāti par nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kuri izmantoti, lai ražotu ražojumu, kuru eksportē saskaņā ar preferenciālu tarifu.

Izcelsmes procedūras

Kā pieprasīt preferenciālu tarifu

Eksportētājiem un importētājiem jāievēro izcelsmes procedūras.

 

Procedūras ir izklāstītas nolīguma Protokola par izcelsmes noteikumiem B iedaļā. Tās precizē, piemēram, kā

 • Produkta izcelsmes deklarēšana
 • Lai pieprasītu preferences vai
 • Muitas dienesti var pārbaudīt produkta izcelsmi.

Lasīt vairāk: Norādījumi par izcelsmes noteikumiem – ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgums.

Importētāji var pieprasīt preferenciāla tarifa režīmu, pamatojoties uz eksportētāja iesniegtu izcelsmes deklarāciju.

Izcelsmes apliecinājums

Eksportētāji no ES var pašdeklarēt savu ražojumu izcelsmi ES, iesniedzot paziņojumu par izcelsmi, ko var sagatavot:

 • Eksportētājs, kas reģistrēts Reģistrēto eksportētāju sistēmā (REX). To pašu REX numuru var izmantot arī dažiem citiem ES preferenciālās tirdzniecības nolīgumiem (piemēram, ES tirdzniecības nolīgumam ar Kanādu).
 • jebkurš eksportētājs, ja sūtījuma kopējā vērtība nepārsniedz EUR 6000.

Vjetnamas izcelsmes ražojumiem eksportētāji var izmantot šādus izcelsmes apliecinājumus:

 • izcelsmes sertifikāts
 • izcelsmes deklarāciju, ko sagatavojusi

jebkurš eksportētājs ar noteikumu, ka ražojumu kopējā vērtība nepārsniedz EUR 6000

pēc tam, kad Vjetnama ir paziņojusi ES par šādu sistēmu (vēl tas tā nav), eksportētājs, kas apstiprināts vai reģistrēts saskaņā ar attiecīgajiem Vjetnamas tiesību aktiem.

Kas jāiekļauj izcelsmes apliecinājumā?

Paziņojums par izcelsmi

Paziņojumam par izcelsmi jābūt faktūrrēķinā vai jebkurā tirdzniecības dokumentā, kas identificē ražojumu.

Izcelsmes deklarācijas tekstu var sagatavot jebkurā no ES oficiālajām valodām, un tas ir atrodams nolīguma Protokola par izcelsmes noteikumiem IV pielikumā. Importētāja valsts nedrīkst pieprasīt, lai importētājs iesniedz paziņojuma par izcelsmi tulkojumu.

Iesniegšana un derīgums

 • Paziņojums par izcelsmi ir derīgs 12 mēnešus no tā sagatavošanas dienas
 • Parasti paziņojums par izcelsmi attiecas uz vienu sūtījumu, bet tas var attiekties arī uz vairākiem identisku produktu sūtījumiem laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus.

Papildu paskaidrojumi sniegti ES un Vjetnamas BTN norādījumos par paziņojumu par izcelsmi attiecībā uz vienu un to pašu produktu vairākiem sūtījumiem.

Izcelsmes sertifikāts

Vjetnamas kompetentās iestādes izdod izcelsmes sertifikātu, izmantojot VII pielikuma paraugu.

Iesniegšana un derīgums

Izcelsmes sertifikātu izsniedz pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 3 darba dienas pēc eksporta dienas (deklarētā nosūtīšanas datuma).

Īpašos gadījumos izcelsmes sertifikātu var izsniegt retrospektīvi.

 • eksporta laikā tas netika izsniegts kļūdu, netīšu izlaidumu vai citu pamatotu iemeslu dēļ.
 • izcelsmes sertifikāts ir izsniegts, bet nav pieņemts importējot tehnisku iemeslu dēļ, vai
 • eksporta laikā attiecīgo produktu galamērķis nebija zināms. Izcelsmes sertifikāta dublikātu var izsniegt, piemēram, zādzības, nozaudēšanas, iznīcināšanas gadījumā. Tas ir derīgs 12 mēnešus.
Izcelsmes pārbaude

Muitas dienesti var pārbaudīt, vai importētajam ražojumam patiešām ir noteiktas izcelsmes statuss vai tas atbilst citas izcelsmes prasībām.

ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma pamatā ir šādi principi:

 • pārbaudes pamatā ir administratīvā sadarbība starp importētājas Puses un eksportētājas Puses muitas dienestiem.
 • produktu izcelsmes pārbaudes veic vietējā muita

Importētājas Puses apmeklējumi pie eksportētāja nav atļauti. Kad pārbaude ir pabeigta, eksportētājas Puses iestādes veic galīgo izcelsmes noteikšanu un informē importētājas Puses iestādes par rezultātiem.

Produktiem piemērojamās prasības

Farmaceitiskie produkti

Attiecībā uz farmaceitiskiem/zālēm un medicīniskām ierīcēm nolīgums nodrošina, ka tiek izmantoti starptautiskie standarti, prakse un pamatnostādnes, ko izstrādājusi

 • Pasaules Veselības organizācija
 • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO)
 • Starptautiskā konference par cilvēkiem paredzēto zāļu reģistrācijas tehnisko prasību saskaņošanu
 • Farmācijas inspekcijas konvencija un Farmaceitiskās inspekcijas sadarbības shēma
 • Starptautiskais Medicīnisko ierīču regulatoru forums.

Šo iestāžu atzīšana par standartu noteikšanas kritēriju ir būtiska, lai uzlabotu sadarbību regulējuma jomā starp ES un Vjetnamu. Saskaņā ar nolīgumu Vjetnama piekrīt nekavējoties publicēt vai savlaicīgi darīt pieejamus savus noteikumus par zāļu/zāļu vai medicīnas ierīču cenu noteikšanu, kompensāciju vai regulējumu. Vjetnama arī vienkāršos prasības tirdzniecības atļaujas saņemšanai. Tas samazinās kavēšanos un izmaksas, padarot produktus pieejamus Vjetnamā, un tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz pētniecībā balstītām zālēm.

Alkoholiskie dzērieni

Vjetnama

 • pakāpeniski atcelt augstos tarifus vīnam (50 %) un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem (48 %) septiņu gadu laikā un alum (35 %) 10 gadu laikā
 • atvieglot ierobežojumus licencēm attiecībā uz dzērienu ražošanu un izplatīšanu
 • aizsargāt ES ģeogrāfiskās izcelsmes norādes.

Veselības aizsardzības un drošības prasības – sanitārie un fitosanitārie noteikumi

Gan ES, gan Vjetnamai ir stingri tiesību akti par pārtikas nekaitīgumu, dzīvnieku un augu veselību. Tirdzniecības nolīguma mērķis ir atvieglot lauksaimniecības produktu eksportu, vienlaikus saglabājot nepieciešamo cilvēku, dzīvnieku un augu veselības aizsardzības līmeni. Pastiprinātam dialogam un tirdzniecībai laika gaitā būtu jāveicina lielāka uzticēšanās starp Pusēm. Tie ir daži no galvenajiem ieguvumiem, ko sniedz šī nolīguma daļa.

ES kā vienota struktūra

Nolīguma noteikumi par sanitārajiem un fitosanitārajiem noteikumiem un to īstenošana veicinās ES saskaņoto sanitāro jautājumu noteikumu pievienoto vērtību. Nolīgums veicinās vienotu un pārredzamu sistēmu, lai apstiprinātu ES pārtikas produktu eksportu uz Vjetnamu. Vjetnama apņemas piemērot vienādas importa prasības līdzīgiem produktiem no visām ES dalībvalstīm. Tas ir svarīgs solis, lai paātrinātu ES eksporta pieteikumu apstiprināšanu un izvairītos no diskriminējošas attieksmes.

Iepriekšēja iekļaušana sarakstā

Tiklīdz Vjetnama būs apstiprinājusi dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu kategoriju un būs pārliecināta, ka attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde spēj pārbaudīt un uzraudzīt ES pārtikas nekaitīguma prasību ievērošanu, Vjetnama automātiski atļaus importu no visiem uzņēmumiem, ko iesniegusi attiecīgā ES dalībvalsts. Šo eksportētājas Puses uzņēmumu apstiprināšanu bez iepriekšējām individuālām pārbaudēm sauc par iepriekšēju iekļaušanu sarakstā. Tas ļaus izvairīties no apgrūtinošām un dārgām atsevišķu ES uzņēmumu pārbaudēm.

Augļu un dārzeņu eksports

Nolīgumā ir iekļauti noteikumi, kas atvieglo augļu un dārzeņu eksportu vai importu.

Kad ES vai Vjetnama veic kaitīgo organismu riska analīzi, tās to dara bez liekas kavēšanās, saņemot pieprasījumu no eksportētājas puses. Grūtību gadījumā ES un Vjetnama vienosies par kaitīgo organismu riska analīzes veikšanas grafiku.

 

Īpašos noteikumus un prasības attiecībā uz jūsu produktu atradīsiet manā tirdzniecības asistentā.

 

Tirdzniecības tehniskie šķēršļi (TBT)

Tehniskās prasības ietekmē lielāko daļu produktu, ko pērkam. Šīs tehniskās prasības var izveidot ar obligātiem tehniskiem noteikumiem un brīvprātīgiem standartiem, kas nosaka ražojuma

 • izmērs un forma
 • konstrukcija
 • etiķetēšana, marķēšana un iepakošana
 • funkcija un veiktspēja.

Procedūras, lai pārbaudītu, vai ražojums atbilst šīm prasībām, var būt arī tehnisks šķērslis tirdzniecībai. Šīs tā dēvētās “atbilstības novērtēšanas procedūras” var ietvert ražojumu testēšanu, pārbaudi un sertifikāciju.

 

Valdības parasti ievieš šādas tehniskas prasības sabiedrības interesēs. Piemēram, lai aizsargātu

 • Veselība un drošība
 • Dzīvnieku un augu dzīvība un veselība
 • Vide
 • Patērētāji no maldinošas prakses.

 

Lai gan ES un Vjetnamai, ieviešot tehniskos noteikumus, var būt līdzīgi mērķi, faktiskie standarti un procedūras produktu pārbaudei var atšķirties, radot šķēršļus tirdzniecībai. Tirdzniecības nolīguma mērķis ir uzlabot ES un Vjetnamas sadarbību tehnisko prasību izstrādē attiecībā uz ražojumiem, samazinot nevajadzīgas izmaksas un atvieglojot piekļuvi informācijai par produktu prasībām.

Tehniskie noteikumi

Vjetnama ir piekritusi

 • izvērtēt alternatīvus risinājumus visiem ierosinātajiem tehniskajiem noteikumiem un veikt to ietekmes novērtējumu;
 • balstīt tehniskos noteikumus uz starptautiskajiem standartiem
 • pārskatīt pašreizējos tehniskos noteikumus, lai tos saskaņotu ar starptautiskajiem standartiem.
Atbilstības novērtējums

Vjetnama ir piekritusi

 • pieņemt Piegādātāja atbilstības deklarāciju (SDoC) kā tādu, kas apliecina atbilstību valsts tiesību aktiem
 • nodrošināt, ka uzņēmumiem ir atbilstības novērtēšanas iespējas
 • nodrošināt, ka akreditācijas struktūras un atbilstības novērtēšanas struktūras ir savstarpēji neatkarīgas un ka tām nav interešu konflikta
 • apsvērt iespēju pievienoties vai mudināt testēšanas, inspekcijas un sertifikācijas struktūras pievienoties starptautiskiem nolīgumiem vai pasākumiem, lai saskaņotu un/vai atvieglotu atbilstības novērtēšanas rezultātu atzīšanu.
Standarti

Nolīgumā ir ietvertas saistības:

 • mudināt standartizācijas iestādes piedalīties starptautisko standartu izstrādē, ko veic starptautiskas standartizācijas iestādes.
 • izmantot starptautiskos standartus kā pamatu iekšzemes standartu izstrādei
 • izvairīties no starptautisko standartizācijas iestāžu darba dublēšanās vai pārklāšanās ar to;
 • regulāri pārskatīt valsts un reģionālos standartus, kas nav balstīti uz starptautiskiem standartiem, lai tos saskaņotu ar starptautiskajiem standartiem;
 • paziņot tehniskos noteikumus un atbilstības novērtēšanas procedūras, kas padara brīvprātīgus standartus obligātus.
Pārredzamība

Nolīgumā ir ietvertas saistības attiecībā uz:

 • nodrošināt, ka visi tehniskie noteikumi un obligātās atbilstības novērtēšanas procedūras ir publiski pieejamas oficiālajās tīmekļa vietnēs bez maksas
 • ļaut uzņēmumiem un citām ieinteresētajām personām no ES un Vjetnamas vienlīdzīgi piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par jauniem tehniskajiem noteikumiem;
 • atbilde uz otras Puses piezīmēm par ierosinātajiem tehniskajiem noteikumiem.
Tirgus uzraudzība

Tirdzniecības nolīgumā ir iekļauti noteikumi, lai nodrošinātu, ka nepastāv interešu konflikts starp:

 • tirgus uzraudzības funkcija un atbilstības novērtēšanas funkcija
 • tirgus uzraudzības iestādes un uzņēmumi, kas pakļauti kontrolei vai uzraudzībai.

Sazinieties ar mums

Automobiļi – beztarifu barjeras

Muitas nodokļu atcelšana nenozīmē automātisku piekļuvi tirdzniecības partnera tirgum: ES precēm joprojām ir jāatbilst Vjetnamas noteikumiem, kas reglamentē automobiļu nozari. Tirdzniecības nolīgumā ir iekļauts pielikums, kas veltīts nevajadzīgu ar tarifiem nesaistītu šķēršļu novēršanai automobiļu nozarē, un tā mērķis ir atvieglot tirdzniecību. Pielikums stājas spēkā 2023. gada augustā.

Muitošanas dokumenti un procedūras

Tirdzniecības nolīgums uzlabo muitas procedūras, atvieglojot un padarot lētāku muitas muitošanu uzņēmumiem.

Lai stiprinātu piegādes ķēdes drošību, ES un Vjetnama uzsāks tirdzniecības partnerības programmu savstarpēju atzīšanu, piemēram, ES “atzīto uzņēmēju” programmu.

Dokumenti

Ceļvežos soli pa solim ir aprakstīti dažādie dokumentu veidi, kas jums jāsagatavo savu produktu muitošanai. Atkarībā no jūsu produkta muitas dienesti var pieprasīt visus vai dažus no turpmāk minētajiem elementiem.

 • komercrēķins (norādiet īpašas prasības attiecībā uz tā formu un saturu manā tirdzniecības asistentā)
 • iepakojumu saraksts
 • importa licences dažām precēm
 • sertifikāti, kas apliecina jūsu produkta atbilstību obligātajiem produktu noteikumiem, piemēram, veselības un drošības prasībām, marķējumam un iepakojumam
 • izcelsmes apliecinājums – izcelsmes deklarācija.

Lielākai noteiktībai jūs, iespējams, vēlaties iepriekš pieteikties saistošai izziņai par tarifu un/vai saistošai informācijai par izcelsmi.

 

Sīkāku informāciju par dokumentiem, kas jāiesniedz muitošanai attiecībā uz jūsu produktu, skatiet uz Manu tirdzniecības asistentu.

 

Procedūras

Lai uzzinātu, kā pierādīt savu produktu izcelsmi, lai varētu izmantot preferenciālo tarifu, lūdzu, skatiet sadaļu par izcelsmes noteikumiem iepriekš. Vispārīga informācija par muitas procedūrām.

Intelektuālā īpašuma tiesības un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

Tirdzniecības nolīgumā ir ietverti arī noteikumi, lai aizsargātu un īstenotu intelektuālā īpašuma tiesības.

Ģeogrāfiskās norādes

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ir zīmes, ko izmanto uz tradicionāliem pārtikas produktiem un dzērieniem, kuriem ir īpašas īpašības vai īpaša reputācija to ražošanas vietas dēļ. Piemēram, Rokforas siers, Rioja vīns un Parmas šķiņķis. Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ļauj patērētājiem zināt, ka produkts ir īsts, nevis viltots.

Saskaņā ar nolīgumu Vjetnama ir pastiprinājusi spēkā esošos noteikumus ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzībai, izveidojot sistēmu to reģistrēšanai Vjetnamā. Tas padara par nelikumīgu viltotu produktu pārdošanu ar tādu pašu nosaukumu kā īstais izstrādājums.

Rezultātā 169 ES un 39 Vjetnamas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un dažiem lauksaimniecības produktiem bauda tādu aizsardzības līmeni no kopēšanas Vjetnamā, kas ir salīdzināms ar ES. Vjetnamas patērētāji būs labāk informēti par autentiskiem kvalitatīviem ES pārtikas produktiem, vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Pilns saraksts ar ES un Vjetnamas ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm

Patenti

Saskaņā ar tirdzniecības nolīgumu Vjetnama ir piekritusi efektīvam mehānismam, lai kompensētu patentu īpašniekiem īsāku patenta termiņu, kas radies nepamatotas kavēšanās pirmās tirdzniecības atļaujas piešķiršanā dēļ.

Autortiesības un blakustiesības

Tirdzniecības nolīgums saskaņo Vjetnamas autortiesību likumus ar ES un citu valstu tiesību aktiem, lai raidorganizācijas un sabiedriskās izpildījuma organizētāji maksātu autoratlīdzību skaņu ierakstu producentiem un izpildītājiem.

Preču zīmes

ES un Vjetnama aizsargās plaši pazīstamas preču zīmes saskaņā ar ieteikumiem, kas izklāstīti

 • Parīzes Rūpnieciskā īpašuma aizsardzības savienība
 • Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija.

Testa datu aizsardzība

Dati par farmaceitiskajiem un agroķīmiskajiem produktiem tiks aizsargāti piecus gadus.

Dizainparaugi

Vjetnama vismaz 15 gadus pievienosies Hāgas nolīgumam par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju un dizainparaugu aizsardzību. Augu šķirnes Vjetnama aizsargās augu šķirņu aizsardzību saskaņā ar Starptautisko jaunu augu šķirņu aizsardzības konvenciju (UPOV). Tas nozīmē, ka tiks aizsargātas jaunas augu šķirnes, piemēram, tās, kas nodrošina labāku ražu vai ir izturīgas pret kaitēkļiem (piemēram, noteiktas rīsu šķirnes, kas ir izturīgas pret puvi).

Izpilde

Nolīgums uzlabo tiesisko regulējumu attiecībā uz izpildi visos līmeņos. Vjetnamas iestādes un muitas ierēdņi iegūst arī lielākas pilnvaras un labākus instrumentus pārkāpumu novēršanai.

Tiesību turētāji varēs lūgt Vjetnamas muitas iestādēm konfiscēt un iznīcināt preces, kas pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības.

Dienvidaustrumāzijas intelektuālā īpašuma tiesību palīdzības dienests piedāvā palīdzības dienestu, lai mazajiem uzņēmumiem sniegtu tiešu atbalstu intelektuālā īpašuma jomā.

Pakalpojumi

Tirdzniecības nolīgums aptver plašu pakalpojumu klāstu un nodrošina papildu piekļuvi tirgum pakalpojumu sniedzējiem un ieguldījumiem ražošanā.

ES un Vjetnama ir vienojušās samazināt vai atcelt dažus ierobežojumus attiecībā uz

 • cik uzņēmumi var sniegt pakalpojumus?
 • pakalpojumu darījumu vai aktīvu vērtība
 • pakalpojumu operāciju skaits vai pakalpojumu izlaides daudzums
 • cik cilvēku var nodarbināt
 • ārvalstu īpašumā esoša meitasuzņēmuma veids, ko var izveidot vietējā līmenī;
 • ārvalstu līdzdalības/pašu kapitāla ierobežojumi.

Tas attiecas uz daudzām nozarēm, tostarp:

 • telekomunikācijas
 • finanšu
 • datori un saistīti
 • transports
 • vides
 • uzņēmējdarbība, tostarp profesionālie pakalpojumi
 • pasta
 • izplatīšana.

ES un Vjetnama ir arī vienojušās nodrošināt, ka uz vietējiem un ārvalstu pakalpojumu sniedzējiem konkrētās nozarēs attiecas vienādi noteikumi un noteikumi, lai radītu paredzamu uzņēmējdarbības vidi un vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Tas attiecas uz

 • pasta pakalpojumi: Dominējošie tirgus dalībnieki neiesaistīsies pret konkurenci vērstās darbībās; Taisnīgas licencēšanas procedūras; Regulatora neatkarība
 • telekomunikāciju pakalpojumi: Galvenajiem pakalpojumu sniedzējiem jānodrošina citiem operatoriem piekļuve konkrētiem tīkla elementiem ar saprātīgiem un pārredzamiem noteikumiem; Regulatora neatkarība; Numuru pārnesamība
 • starptautiskie jūras pārvadājumi
 • datorpakalpojumi
 • iekšzemes regulējums: Visaptveroši noteikumi par licencēšanas procedūrām un profesionālo kvalifikāciju; Pret ieguldītājiem, kuri pieprasa licenci pakalpojuma sniegšanai vai ieguldījumiem, jāizturas taisnīgi un jāaizsargā no patvaļīgiem ierobežojumiem; Pārsūdzības tiesības
 • starptautiskā jūras transporta pakalpojumi: Skaidras sniegto pakalpojumu definīcijas; Taisnīgi nosacījumi attiecībā uz piekļuvi ostām; Un izbeigt kravas dalīšanas pasākumus; Tukšu konteineru pabarošana un pārvietošana noteiktās ostās.

 

ES

Vjetnama

Profesionāli pakalpojumi

 • arhitektūras pakalpojumi
 • uzskaite
 • inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi.
 • pilsētplānošanas un ainavu arhitektūras pakalpojumi
 • vadības konsultāciju pakalpojumi
 • starptautiskie komercšķīrējtiesu pakalpojumi
 • juridiskie pakalpojumi
 • uzskaite
 • nodokļi
 • arhitektūras pakalpojumi
 • integrētie inženiertehniskie
 • pilsētplānošana un pilsētvide
 • medicīnas un zobārstniecības pakalpojumi
 • veterinārie pakalpojumi
 • medmāsu pakalpojumi, fizioterapeiti un medicīnas palīgpersonāls

Datorpakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi

Visi saistītie pakalpojumi šajā jomā

Visi saistītie pakalpojumi šajā jomā

Pētniecība un izstrāde

 • dabaszinātnes un starpdisciplīnu zinātnes, izņemot valsts finansētus pētniecības un izstrādes pakalpojumus
 • sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes
 • dabas zinātnēs

Uzņēmējdarbības pakalpojumi

 • nekustamā īpašuma pakalpojumu reklāma
 • nomas/izpirkumnomas pakalpojumi bez operatoriem
 • tirgus izpēte
 • vadības konsultāciju pakalpojumi
 • konsultācijas un konsultācijas saistībā ar ražošanu
 • iespiešana un izdošana
 • pasākumu rīkošanas pakalpojumi
 • tulkojums
 • dizaina pakalpojumi
 • interjera dizaina un citi īpašā dizaina pakalpojumi
 • iekasēšanas aģentūras pakalpojumi
 • kredītu uzraudzības pakalpojumi
 • pavairošanas pakalpojumi
 • telesakaru konsultāciju pakalpojumi
 • telefona atbildēšanas pakalpojumi
 • reklāma
 • tirgus izpēte
 • vadības konsultāciju pakalpojumi
 • tehniskās testēšanas un analīzes pakalpojumi
 • ar ražošanu saistītie pakalpojumi

Pasta pakalpojumi

Visi saistītie pasta un kurjeru pakalpojumi

Visi pasta pakalpojumi, izņemot sabiedriskos pakalpojumus un rezervētos pakalpojumus

 

Telesakaru pakalpojumi

Pakalpojumi, kas ietver signālu pārraidi un uztveršanu ar elektromagnētiskiem līdzekļiem, izņemot apraidi

Pakalpojumi (izņemot apraidi), piemēram,

 • pamatpakalpojumi un pievienotās vērtības pakalpojumi – gan uz iekārtām, gan ārpus tām balstīti pakalpojumi (fiksētie mobilo satelītsakaru tīkli)

Būvniecības pakalpojumi

 

Visi būvniecības un saistītie inženiertehniskie pakalpojumi (uzskaitīti nozaru klasifikācijas sarakstā W/120)

 • Visi būvniecības pakalpojumi (uzskaitīti nozaru klasifikācijas sarakstā W/120)

 

Izplatīšana

pakalpojumi

 • komisionāru pakalpojumi
 • vairumtirdzniecības pakalpojumi
 • mazumtirdzniecības pakalpojumi
 • franšīzes pakalpojumi
 • komisionāru pakalpojumi
 • vairumtirdzniecības pakalpojumi
 • mazumtirdzniecības pakalpojumi
 • franšīzes pakalpojumi

Vides pakalpojumi

 • ar notekūdeņiem saistītie pakalpojumi
 • cieto/bīstamo atkritumu apsaimniekošana, izņemot bīstamo atkritumu transportēšanu pāri robežām
 • apkārtējā gaisa un klimata aizsardzība un augsnes un ūdeņu attīrīšana
 • grunts un gruntsūdeņu sanācijas un attīrīšanas pakalpojumi
 • trokšņu un vibrācijas samazināšana
 • bioloģiskās daudzveidības un ainavu aizsardzība
 • citi pakalpojumi un palīgpakalpojumi vides jomā
 • notekūdeņu pakalpojumi,
 • atkritumu apglabāšanas pakalpojumi,
 • atkritumu savākšanas un apglabāšanas pakalpojumi, izņemot atkritumu poligonu pakalpojumus
 • bīstamo atkritumu apsaimniekošana
 • sanitārijas un līdzīgi pakalpojumi
 • izplūdes gāzu tīrīšanas pakalpojumi
 • trokšņu samazināšanas pakalpojumi
 • dabas un ainavu aizsardzības pakalpojumi
 • ietekmes uz vidi novērtēšanas pakalpojumi

Finanšu pakalpojumi

 • apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi
 • banku un citi finanšu pakalpojumi
 • apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi
 • banku un citi finanšu pakalpojumi

 

 

 • viesnīcas, restorāni un ēdināšana, izņemot ēdināšanas pakalpojumus gaisa kuģos
 • ceļojumu aģentūru un ceļojumu rīkotāju pakalpojumi (tostarp tūristu grupu vadītāji)
 • tūristu gidu pakalpojumi
 • viesnīcu un restorānu pakalpojumi, tostarp izmitināšanas pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi un dzērienu pakalpojumi
 • pārtikas un dzērienu pasniegšanas pakalpojumi, izņemot ēdināšanas pakalpojumus valdības pārvaldītās ēdināšanas iekārtās
 • ceļojumu aģentūru un tūrisma operatoru pakalpojumi

Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi

 

 • izklaides pakalpojumi (tostarp teātra, dzīvās mūzikas, cirka un diskotēku pakalpojumi)
 • ziņu dienestu un preses aģentūru pakalpojumi
 • bibliotēkas, arhīvi, muzeji un citi kultūras pakalpojumi
 • sporta pakalpojumi
 • atpūtas parku un pludmaļu pakalpojumi
 • izklaides pakalpojumi (tostarp teātra, dzīvās mūzikas un cirka pakalpojumi)
 • elektronisko spēļu darījumdarbība

Transports

 • jūras un jūrlietu palīgpakalpojumi
 • iekšējo ūdensceļu pārvadājumi
 • gaisa transporta pakalpojumi
 • dzelzceļa transporta pakalpojumi
 • autotransports 
 • visa veida transporta papildpakalpojumi
 • citiem transporta veidiem

Citi transporta pakalpojumi

 • jūras un jūrlietu palīgpakalpojumi
 • iekšējo ūdensceļu pārvadājumi
 • gaisa transporta pakalpojumi
 • dzelzceļa transporta pakalpojumi
 • autotransports
 • visa veida transporta papildpakalpojumi

Apstrādes rūpniecība

 • pārtika un dzērieni
 • apģērbs
 • apavi
 • mašīnas
 • papīra izstrādājumi
 • skaitļošanas un elektriskās iekārtas
 • pārtika un dzērieni
 • apģērbs
 • papīra izstrādājumi
 • ķīmiskās vielas
 • dažas mehānismu iekārtas
 • skaitļošanas un telekomunikāciju iekārtas

E-komercija

ES un Vjetnama ir vienojušās

 • muitas nodokļu nepiemērošana elektroniskai nosūtīšanai
 • veicināt savstarpējās elektroniskās komercijas attīstību,
 • uzturēt dialogu par elektroniskās komercijas radītiem regulatīviem jautājumiem;
 • E-komercijai nevajadzētu kaitēt intelektuālā īpašuma tiesībām
 • e-komercijas attīstībai jābūt saderīgai ar starptautiskajiem datu aizsardzības standartiem.

Publiskais iepirkums

Saskaņā ar nolīgumu publiskais iepirkums būs tikpat pārredzams un tā procedūras būs tikpat taisnīgas, kā noteikts tirdzniecības nolīgumos, ko ES ir parakstījusi ar attīstītajām un attīstītākajām jaunattīstības valstīm.

Tas attiecas uz:

 • visas Vjetnamas ministrijas centrālā līmenī, tostarp attiecībā uz infrastruktūru, piemēram, ceļiem un ostām, kā arī Etnisko minoritāšu jautājumu komiteja un Valdības inspekcija.
 • valsts iestādes Hanojā un Ho Chi Minh pilsētā, kas veido 50 % no Vjetnamas necentrālās valdības publiskā iepirkuma
 • valsts elektroenerģijas operatora Vjetnamas elektroenerģijas (EVN) un Vjetnamas dzelzceļa (VNR) filiāles;
 • 34 valsts slimnīcas, kuras kontrolē Veselības ministrija
 • divas lielas universitātes un divi nozīmīgi pētniecības institūti
 • gandrīz visi būvniecības pakalpojumi, tostarp Satiksmes ministrijas veiktie iepirkumi un bagarēšanas pakalpojumi.

Galvenie jautājumi

Vjetnama ir jaunattīstības valsts, tāpēc saskaņā ar nolīgumu tā gūs labumu no atšķirīgas attieksmes un pārejas pasākumiem.

Tai būs 15 gadu pārejas periods, lai pakāpeniski pazeminātu robežvērtības līdz līmenim, kas salīdzināms ar līmeni, ko piedāvā citas valstis, kuras ir starptautiskā Vispārējā iepirkuma nolīguma dalībnieces. Piemēram, sākotnējo robežvērtību 1,5 miljonu standarta aizņēmumtiesību (SDR) apmērā precēm un pakalpojumiem centrālās valdības iestāžu veiktajam iepirkumam pakāpeniski samazina līdz 130 000 SDR.

Vjetnama arī piekrita izveidot centrālu tīmekļa portālu iepirkuma līgumu izsludināšanai. Tai jāsāk darboties ne vēlāk kā 2030. gada augustā.

Tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība

Atbalsts ekonomikas izaugsmei, sociālajai attīstībai un vides aizsardzībai ir trīs galvenie elementi, lai panāktu ilgtspējīgu attīstību. Tirdzniecības politikai var būt plaša ietekme uz ekonomiku, nodarbinātību, darba standartiem, sociālo kohēziju un vidi. ES vēlas nodrošināt, ka tās tirdzniecības politika atbalsta ilgtspējīgu attīstību ES, tās partnervalstīs un pasaulē.

Galvenie mērķi ir šādi:

 • veicināt savstarpēju atbalstu starp tirdzniecības un ieguldījumu, nodarbinātības un vides politiku
 • nodrošināt, lai tirdzniecības un ieguldījumu pieaugums nekaitētu darba ņēmējiem un vides aizsardzībai
 • nodrošināt, ka iekšzemes vides un darba aizsardzības līmenis atbilst starptautiskajiem pamatstandartiem un nolīgumiem.

Darba standarti

ES un Vjetnama apņemas īstenot Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) konvencijas, ko tās ir ratificējušas. Vjetnama arī apņemas ratificēt SDO konvencijas par pamattiesībām, ko tā vēl nav parakstījusi, piemēram,

 • Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomikas un sociālo lietu padomes 2006. gada ministru deklarācija par pilnīgas un produktīvas nodarbinātības radīšanu un pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visiem
 • SDO deklarācija par darba pamatprincipiem un pamattiesībām;
 • SDO pamatkonvencijas.

Vide un klimata pārmaiņas

ES un Vjetnama apņemas efektīvi īstenot daudzpusējus vides nolīgumus, piemēram,

Investīcijas

ES un Vjetnama vienojas uzlabot piekļuvi tirgum ieguldījumiem pakalpojumu nozarēs un nozarēs, kas nav saistītas ar pakalpojumiem, piemēram, ražošanā. Lielākai piekļuvei Vjetnamas tirgum būtu jāpiesaista ārvalstu investori un jārada iespējas attīstīt ražošanu Vjetnamā.

Ārvalstu ieguldījumu ierobežojumi ir atviegloti:

 • pārtikas nozare, piemēram, zivju un akvakultūras produktu pārstrāde
 • mēslojuma nozare
 • keramikas izstrādājumi
 • kuģu dzinēju montāža
 • pakalpojumi, kas saistīti ar vispārējas lietošanas mašīnām
 • lauksaimniecības tehnika
 • mājsaimniecības ierīces
 • velosipēdi
 • bezalkoholisko dzērienu ražošanas licences.

ES un Vjetnama ir parakstījušas ieguldījumu aizsardzības nolīgumu. Tas stāsies spēkā pēc tam, kad visas ES dalībvalstis būs devušas oficiālu piekrišanu.

Tiklīdz ieguldījumu nolīgums būs stājies spēkā, tas vēl vairāk uzlabos investīciju vidi un sniegs ieguldītājiem lielāku noteiktību. Tas aizstās 21 spēkā esošo divpusējo ieguldījumu nolīgumu starp Vjetnamu un ES dalībvalstīm.

Ieguldījumu nolīgums nodrošinās, ka ieguldījumiem ir augsts aizsardzības līmenis, vienlaikus saglabājot ES un Vjetnamas tiesības reglamentēt, lai sasniegtu leģitīmus sabiedriskās politikas mērķus, piemēram, veselības aizsardzību, sabiedrības drošību vai vidi.

Tas nodrošinās Eiropas un Vjetnamas ieguldītājiem pamatgarantijas, ka valdības ievēros konkrētus pamatprincipus par attieksmi pret ārvalstu ieguldītājiem, uz kuriem var paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Šīs garantijas ietver:

 • nediskriminācija
 • nav ekspropriācijas bez tūlītējas un atbilstīgas kompensācijas
 • par iespēju pārskaitīt un repatriēt ar ieguldījumu saistītos līdzekļus
 • vispārēja garantija taisnīgai un vienlīdzīgai attieksmei un fiziskajai drošībai
 • apņemšanās, ka valdības ievēros savas rakstiskās un juridiski saistošās līgumsaistības pret ieguldītāju.

Saskaņā ar ieguldījumu nolīgumu ieguldītājiem būs moderna un reformēta iespēja izšķirt strīdus, kas saistīti ar ieguldījumiem, proti, ieguldījumu tiesu sistēma.

Jaunās ieguldījumu tiesu sistēmas stūrakmeņi ir šādi:

 • pastāvīga Pirmās instances ieguldījumu tiesa
 • apelācijas tiesa.

Ieguldījumu tiesu sistēmas institucionālais raksturs un iespēja pārsūdzēt lēmumus nodrošinās, ka ieguldījumu nolīgums tiek interpretēts juridiski pareizi un paredzami.

Ieguldījumu nolīgums arī padara strīdus izmaksu ziņā efektīvākus un ātrākus lietotājiem un tādējādi arī pieejamākus mazākiem uzņēmumiem. Tajā ir paredzēts:

 • tiesnešu algas, ko maksā ES un Vjetnama (standarts starptautiskajās tiesās), nevis strīdā iesaistītās puses;
 • skaidri procesuālie termiņi
 • brīvprātīgs starpniecības mehānisms strīdu izšķiršanai mierīgā un ātrā ceļā
 • iespēja iesniegt prasības vienīgajam tiesnesim (nevis trīs) gadījumos, kad prasības iesniedz mazāki uzņēmumi vai ja zaudējumu atlīdzības apmērs ir salīdzinoši neliels.
 • iespēja apspriesties, izmantojot videokonferenci, jo īpaši, ja ir iesaistīts mazāks uzņēmums, pirms pirmajiem oficiālajiem strīdu izšķiršanas posmiem.

Ieguldījumu nolīgumā ir iekļauts arī noteikums par pāreju no divpusējās ieguldījumu tiesu sistēmas, kas izveidota saskaņā ar nolīgumu, uz daudzpusēju ieguldījumu tiesu, ja un kad šāda tiesa rodas. Pašlaik Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko tirdzniecības tiesību komisijā (UNCITRAL) notiek diskusijas par ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas daudzpusējo reformu, tostarp par daudzpusējas ieguldījumu tiesas izveidi.

Noderīgas saites un kontakti

Vjetnamas Rūpniecības un tirdzniecības ministrija

Adrese: 54 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

E-pasts: Bbt@moit.gov.vn Tālr. (+ 84) 24 2220 2108

Fakss: (+ 84) 24 2220 2525

Eiropas Savienības delegācija Vjetnamā

Adrese: 24. stāvs, West Wing, Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai street, Ba Dinh district, Hanoi

E-pasts: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Tel: (+ 84) 24 3941 0099

Fakss: (+ 84) 24 3946 1701

Papildu saites:

Īss apraksts

 

Eiropas Savienībai un Vjetnamai ir brīvās tirdzniecības nolīgums un ieguldījumu aizsardzības nolīgums, kas stājās spēkā 2020. gada 1. augustā.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites