Sprūdrata klauzula

Saskaņā ar “sprūdrata klauzulu” tirdzniecības nolīguma puses apņemas saglabāt jebkādas turpmākas atvērtības to attiecīgajos tirgos, par kurām tās var vienpusēji lemt. Šāds atvērums būtu “iesprostots”, t. i., nav iespējams spert soli atpakaļ.

Piemērs: ja tirdzniecības nolīgumā kāda puse apņemas atļaut 30 % ārvalstu īpašumtiesību iekšzemes uzņēmumos un vēlāk vienpusēji nolemj atļaut 40 %, šī puse nevar atteikties no 40 % ārvalstu īpašumtiesību.

Tā kā saistības parasti atspoguļo pašreizējo tirgus atvērtības līmeni, “sprūdrata” klauzula nodrošina, ka brīvās tirdzniecības nolīgums ir vērsts uz nākotni un paliek aktuāls, ietverot vienpusējo liberalizāciju, ko otra puse var uzņemties nākotnē.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites