Tirdzniecības nolīgumi

Pašlaik ES ir izveidojusi lielāko tirdzniecības tīklu pasaulē ar vairāk nekā 40 atsevišķiem nolīgumiem ar valstīm un reģioniem. Šie nolīgumi veicina preču un pakalpojumu tirdzniecību starp ES un tās ārējiem partneriem.

Sarakstam joprojām tiek pievienoti jauni nolīgumi, un tiek pārskatīti vecākie nolīgumi un veikti atjauninājumi sarunās ar partnervalstīm.

Tarifa atcelšana

Dažos nolīgumos galvenā uzmanība ir pievērsta tarifu atcelšanai.

  • Asociācijas nolīgumi ar astoņām Vidusjūras reģiona valstīm (Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu, Jordāniju, Libānu, Maroku, palestīniešu okupēto teritoriju un Tunisiju)
  • Nolīgumi ar Meksiku un Čīli
  • Ekonomikas zonas nolīgumi ar Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju
  • Muitas savienības ar Turciju, Andoru un Sanmarīno
  • Stabilizācijas un asociācijas nolīgumi ar sešām Rietumbalkānu valstīm (Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Kosovu, Melnkalni, Ziemeļmaķedoniju un Serbiju), kuros ietverti papildu noteikumi, lai sagatavotos to pakāpeniskai integrācijai ES tirgū
  • Nolīgumi ar Šveici un Fēru salām

Plašāka piekļuve tirgum

Citas ietver daudz plašākas saistības attiecībā uz preču un pakalpojumu tirdzniecības atvēršanu, kā arī attiecībā uz ieguldījumiem, publisko iepirkumu, konkurenci, subsīdijām un regulatīviem jautājumiem.

Šo nolīgumu mērķis ir izstrādāt stingrākus uz noteikumiem un vērtībām balstītus tirdzniecības režīmus ar attiecīgajām tirdzniecības partnervalstīm, un tajos ir iekļauti īpaši noteikumi par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību.

Jaunākajās ir arī īpaši noteikumi, lai risinātu problēmas, ar kurām saskaras mūsdienu ekonomika un sabiedrība, piemēram, Ekonomisko partnerattiecību nolīgums ar Japānu, kurā iekļauta nodaļa par maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī īpaši noteikumi par informācijas un telekomunikāciju pakalpojumiem un e-komerciju.

Tiesību aktu tuvināšana

Īpaša veida nolīgumi ir vērsti uz ekonomisko saišu stiprināšanu starp ES un tās kaimiņvalstīm, tuvinot to tiesisko regulējumu ES tiesību aktiem, jo īpaši ar tirdzniecību saistītās jomās. Tas attiecas, piemēram, uz nolīgumiem ar

Attīstība

Citam īpašam nolīgumu veidam ir skaidrs attīstības mērķis. Tie ir asimetriski tirdzniecības nolīgumi, kuros ĀKK puse liberalizē aptuveni 80 % tirdzniecības laikposmā no 15 līdz 20 gadiem, savukārt ES piešķir beznodokļu un bezkvotu piekļuvi no pirmās dienas.

Pašlaik lielākā daļa šādu nolīgumu attiecas uz preču tirdzniecību un attīstības sadarbību. Ekonomisko partnerattiecību nolīgumā (EPN) ar Karību jūras reģionu ir iekļauti arī noteikumi par pakalpojumiem, ieguldījumiem un citiem ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem.

Saskaņā ar šiem nolīgumiem ES sniedz būtisku ar tirdzniecību saistītu palīdzību, lai palīdzētu partnervalstīm īstenot nolīgumus, stiprināt eksporta konkurētspēju un veidot ekonomikas infrastruktūru. Attiecīgās valstis pieder pie Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna reģiona

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites