Muitas pamatnodokļi

Ja jūsu uzņēmums apsver iespēju eksportēt, šajā sadaļā varat uzzināt, ar kādiem ievedmuitas nodokļiem un citām izmaksām jums varētu nākties saskarties. Tajā nav sniegta informācija par konkrētu produktu. Šajā nolūkā jums būtu jāizmanto produkta meklēšanas funkcija.

Ja produktu tirgo starptautiskā mērogā, bieži piemēro muitas nodokli vai muitas tarifu.

Tomēr, ja pastāv īpašs tirdzniecības režīms (piemēram, brīvās tirdzniecības nolīgumi vai VPS), dažkārt tarifi ir zemāki vai vispār nav. Tos sauc par preferenciāliem tarifiem.

Iespējams, ka uz jūsu ražojumu attieksies arī antidempinga, kompensācijas maksājumi vai aizsardzības pasākumi.

 

Lai noskaidrotu, kuri no šiem nodokļiem vai pasākumiem attiecas uz jūsu preci, vispirms ir jānosaka pareizais tarifa vai produkta kods.

Lai jau iepriekš būtu juridiska noteiktība par to, ka jūsu precēm piemērojat pareizu klasifikāciju, jūs varat pieteikties saistošas izziņas par tarifu (SIT) lēmuma saņemšanai.

Preferenciālās tarifa kvotas

Saskaņā ar tarifu kvotām noteiktus preču daudzumus noteiktā laikposmā var importēt ar samazinātu vai nulles nodokļa likmi. Tas neietekmē arī spēkā esošos antidempinga maksājumus.

Šādas kvotas parasti ir noteiktas tirdzniecības nolīgumos un preferenciālos nolīgumos starp valstīm vai tirdzniecības blokiem. Sīkāku informāciju par jūsu produktam noteiktajām kvotām skatīt sadaļā “Tirgus”.

Mans tirdzniecības asistents sniedz detalizētu informāciju par tarifiem un pasākumiem, kas piemērojami jūsu precei un tirgum.

Ja tirdzniecības nolīgumos ir paredzēta pakāpeniska nodokļu atcelšana konkrētām preču līnijām, mans tirdzniecības asistents var palīdzēt noteikt, kā jūsu precei turpmāk mainīsies nodokļi. Jūs varat arī tieši tirdzniecības nolīgumā aplūkot tarifu atcelšanas grafikus (ES vai tirdzniecības partnerim) (saites uz juridiskajiem tekstiem ir iekļautas iedaļā “Tirgi”).

Muitas vērtības noteikšana

Muitas novērtējums attiecas uz to preču ekonomiskās vērtības aprēķināšanu, kas deklarētas ievešanai uz robežas. Standarta noteikumu kopumam šo preču vērtības noteikšanai ir liela nozīme vairāku iemeslu dēļ.

Visbūtiskāk muitas nodokļus (un PVN) aprēķina procentos no preču vērtības. Uzņēmumiem un muitas iestādēm ir vajadzīgi skaidri noteikumi par to, kā novērtēt preces.

Kad ir noteikta preču vērtība, var ņemt vērā muitas tarifu un preces izcelsmi, lai aprēķinātu kopējo muitas nodokli, kas jāmaksā par preci.

Sīkāku informāciju par to, kā tiek aprēķināta muitas vērtība ES, skatīt šeit.

Lai gan ES ir ieviesti kopīgi noteikumi par muitas vērtības noteikšanu, vērtēšanas prakse dažādās valstīs var būt atšķirīga. ES tirdzniecības nolīgumos bieži ir tirdzniecības veicināšanas principi, un tie var ietvert saskaņošanu ar ES Muitas kodeksu.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites