Pārtraukšanas klauzula

Saskaņā ar “atturēšanās no jebkādas darbības” klauzulu tirdzniecības nolīguma puses apņemas saglabāt tirgu vismaz tikpat atvērtu nākotnē kā nolīguma noslēgšanas brīdī.

Praksē tas nozīmē, ka pēc tirdzniecības nolīguma noslēgšanas, ja puse nolemj vēl vairāk atvērt savu tirgu un pēc tam nolemj atgriezties pie ierobežojošāka regulējuma, šis regulējums nekad nevar būt zemāks par atvērtības līmeni, kas noteikts nolīgumā.

Piemērs: ja tirdzniecības nolīgumā kāda puse apņemas atļaut 30 % ārvalstu īpašumtiesību iekšzemes uzņēmumos un vēlāk vienpusēji nolemj atļaut 40 %, tā var atkārtoti ieviest sākotnējo 30 % līmeni, kad vien vēlas (bet tas nevar būt zemāks par 30 %).

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites