Tirdzniecības režīms un produktu vispārējā drošība

Šī lapa kalpo kā atsauces dokuments tikai attiecībā uz ES mēroga prasībām par ražojumiem. Atkarībā no galamērķa ES valsts var piemērot papildu prasības. Sīkāku informāciju skatīt manā tirdzniecības asistentā.

Ņemiet vērā, ka šajā lapā katras pozīcijas vispārīgs apraksts ir sniegts visās ES valodās. Tomēr sīkāka informācija ir pieejama tikai angļu valodā.

Tirdzniecības režīms – importa licences un dokumenti

Šī prasību grupa attiecas uz vairākām ražojumu grupām, jo īpaši nozarēm, kurām muitošanai ir vajadzīgi īpaši dokumenti.

 

Lauksaimniecības produktu importa licence

Lai importētu noteiktus produktus, importētājas dalībvalsts kompetentajai iestādei vispirms ir jāizdod importa licence (“importa sertifikāts”).

 

Importa prasības šaujamieročiem un militārām vajadzībām līdzīgiem materiāliem

Šajā datubāzē īpaši neaplūko šaujamieročus un karam līdzīgus materiālus.

 

Ražojumu vispārējais drošums

Ražojumu vispārējais drošums

Tas ietver vispārējas drošības, veselības un patērētāju aizsardzības prasības ražojumiem, uz kuriem neattiecas konkrētākas drošības prasības citur palīdzības dienesta tīmekļa vietnē.

 
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites