Tirdzniecības režīms un produktu vispārējā drošība

Šī lapa kalpo kā atsauces dokuments tikai ES mēroga ražojumu prasībām. Atkarībā no galamērķa ES valsts var piemērot papildu prasības. Sīkāku informāciju sk. sadaļā Mans tirdzniecības asistents.

Ņemiet vērā, ka šajā lapā katra virsraksta vispārīgs apraksts ir sniegts visās ES valodās. Tomēr sīkāka informācija ir pieejama tikai angļu valodā.

Tirdzniecības režīms — importa licences un dokumenti

Šī prasību grupa attiecas uz vairākām ražojumu grupām, jo īpaši nozarēm, kurām ir vajadzīgi īpaši dokumenti muitošanai.

 

Lauksaimniecības produktu importa licence

Lai importētu atlasītos produktus, importētājas dalībvalsts kompetentā iestāde iepriekš izsniedz importa licenci (importa sertifikātu).

 

Šaujamieroču un militārām vajadzībām līdzīgu materiālu importa prasības

Šaujamieroči un karam līdzīgi materiāli šajā datubāzē netiek īpaši apstrādāti.

 

Produktu vispārējā drošība

Produktu vispārējā drošība

Tas ietver vispārīgas drošības, veselības un patērētāju aizsardzības prasības ražojumiem, uz kuriem neattiecas konkrētākas drošuma prasības citur palīdzības dienesta tīmekļa vietnē.

 
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites