ES un Marokas asociācijas nolīgums

ES un Marokas Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgums stājās spēkā 2000. gadā un izveidoja brīvās tirdzniecības zonu starp ES un Maroku.

 

Attiecībā uz Maroku izcelsmes noteikumi ir ietverti 4. protokolā, kas grozīts ar Lēmumu Nr. 1/2011.

2013. gada 1. martā tika sāktas sarunas par padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu (DCFTA) starp ES un Maroku.

 

Lasiet par ES un Marokas tirdzniecības statusu.

Maroka ir PEM saņēmēja valsts — lasiet par to.

Reģionālās tirdzniecības palīdzības dienests

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu tirdzniecības palīdzības dienests

Piekļūt Euromed tirdzniecības palīdzības dienestam, lai apzinātu tirdzniecības iespējas un atrastu informāciju par piekļuvi tirgum un potenciālo partneru kontaktiem 10 Euromed valstīs (Alžīrijā, Ēģiptē, Izraēlā, Jordānijā, Libānā, Lībijā, Marokā, Tunisijā un Turcijā). Tirgotāji to var izmantot, lai palielinātu eksportu un izvērstos papildu tirgos.

Euromed Tirdzniecības palīdzības dienests ir ES finansēta iniciatīva, ko izstrādā un īsteno Starptautiskais tirdzniecības centrs, lai palielinātu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu un Eiropas Savienības mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu tirdzniecības konkurētspēju.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites