ES un Marokas asociācijas nolīgums

ES un Marokas Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgums stājās spēkā 2000. gadā un izveidoja brīvās tirdzniecības zonu starp ES un Maroku.

 

Attiecībā uz Maroku izcelsmes noteikumi ir ietverti 4. protokolā, kas grozīts ar Lēmumu Nr. 1/2011.

Sarunas par padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu (DCFTA) starp ES un Maroku tika sāktas 2013. gada 1. martā.

 

Uzzināt vairāk par ES un Marokas tirdzniecības statusu.

Maroka ir PEM saņēmējvalsts — lasiet par to.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites