REX sistēma

REX sistēma ir īpašs rēķindeklarāciju gadījums, kura pamatā ir ekonomikas dalībnieku pašsertifikācijas princips, kuri paši izdod tā dēvētos “paziņojumus par izcelsmi”.

Paziņojums par izcelsmi ir izcelsmes deklarācija, ko reģistrētais eksportētājs pievienojis rēķinā vai jebkurā citā tirdzniecības dokumentā. Paziņojuma par izcelsmi teksts ir iekļauts SMK IA 22–07. pielikumā (Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (OV L-343 29.12.2015.) (CELEX 32015R2447).

Lai uzņēmēji būtu tiesīgi sagatavot paziņojumu par izcelsmi, tiem jābūt reģistrētiem datubāzē viņu izcelsmes valsts kompetentajām iestādēm. Pēc šīs reģistrācijas ekonomikas dalībnieks kļūs par “reģistrētu eksportētāju”.

Informācija par reģistrētā eksportētāja datiem tiek publicēta ES REX tīmekļa vietnē, kur uzņēmēji var pārbaudīt to reģistrēto eksportētāju reģistrācijas derīgumu, kuri iesniedz paziņojumus par izcelsmi.

Ņemiet vērā, ka sūtījumiem, kuru vērtība ir mazāka par EUR 6000, paziņojumu par izcelsmi var sagatavot bez pienākuma to reģistrēt.

REX sistēmas pakāpeniska īstenošana

REX sistēma pakāpeniski aizstāj pašreizējo sistēmu, kuras pamatā ir valdības iestāžu izdotie izcelsmes sertifikāti un uzņēmēju rēķindeklarācijas.

To pirmo reizi un pakāpeniski piemēro vispārējo preferenču sistēmai (VPS), un ir paredzēts, ka līdz 2020. gada jūnijam to pilnībā piemēros visās VPS valstīs.

Skatīt tās pašreizējo īstenošanas stāvokli un to valstu sarakstu, kuras to piemēro šeit

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites