REX-systeem

Het REX-systeem is een specifiek geval van factuurverklaringen, gebaseerd op een beginsel van zelfcertificering door marktdeelnemers die zelf zogenoemde „attesten van oorsprong” uitgeven.

Een attest van oorsprong is een verklaring van oorsprong die door de geregistreerde exporteur op de factuur of in een ander handelsdocument wordt toegevoegd. De tekst van het attest van oorsprong is opgenomen in bijlage 22-07 van het UCC (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie (PB L 343 van 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

Om een attest van oorsprong te mogen opstellen, moeten de marktdeelnemers door de bevoegde autoriteiten van hun land van herkomst in een databank worden opgenomen. Na deze registratie wordt de ondernemer een „geregistreerde exporteur”.

Informatie over de gegevens van de geregistreerde exporteur wordt gepubliceerd op de website van de EU (REX) waar de marktdeelnemers de geldigheid kunnen controleren van de registraties van de geregistreerde exporteurs die attesten van oorsprong overleggen.

Voor zendingen met een waarde van minder dan 6,000 EUR kan de oorsprongsverklaring niet worden ingevuld.

Geleidelijke toepassing van het REX-systeem

Het REX-systeem komt geleidelijk in de plaats van het huidige systeem, gebaseerd op door overheidsinstanties afgegeven certificaten van oorsprong en op door marktdeelnemers opgestelde factuurverklaringen.

Het is eerst en geleidelijk toegepast in het kader van het stelsel van algemene preferenties (SAP) en zal naar verwachting in juni 2020 door alle SAP-landen volledig worden toegepast.

Zie de huidige stand van de uitvoering en de lijst van landen die hier gebruik van maken.

Deze pagina delen:

Snelle links