Indeling van kruidengeneesmiddelen

Deze gids zal u helpen inzicht te krijgen in de indeling van kruidengeneesmiddelen, teneinde de op uw producten toepasselijke douanerechten en niet-tarifaire maatregelen vast te stellen.

Deze richtsnoeren hebben betrekking op een reeks producten die kunnen worden aangeduid als

 • kruidengeneesmiddelen of geneesmiddelen
 • homeopathische en kruidengeneesmiddelen
 • supplementen, voeding en voeding
 • tonica

Kruidengeneesmiddelen worden ingedeeld naar

 • hun doel — of het nu om een geneesmiddel of om een algemene gezondheid of om een goed welzijn gaat
 • inhoud en additieven
 • de wijze waarop zij tot stand komen — bijvoorbeeld voor de verkoop in het klein of in afgemeten hoeveelheden voor een bepaald gebruik

Over het algemeen vallen deze producten onder een van de volgende hoofdstukken van het tarief:

 • Hoofdstuk 21 — voor bereidingen voor menselijke consumptie zoals kruidenthee of dieetsupplementen
 • Hoofdstuk 22 — voor dranken met toegevoegde ingrediënten zoals vitaminen — bijvoorbeeld gecutoniseerde wijnen
 • Hoofdstuk 29 — voor vitaminen en soortgelijke organische verbindingen die afzonderlijk worden gedefinieerd
 • Hoofdstuk 30 — voor kruidengeneesmiddelen voor mens en dier
 • Hoofdstuk 23 — voor diervoeding

Sommige producten kunnen echter elders worden ingedeeld, bijvoorbeeld in hoofdstuk 7, hoofdstuk 8, hoofdstuk 9, hoofdstuk 12, hoofdstuk 13, of hoofdstuk 19.

Definitie van kruidengeneesmiddelen, supplementen en tonica

Bij de indeling van geneesmiddelen voor de toepassing van het tarief, in het bijzonder hoofdstuk 30, kunt u bepaalde termen en afkortingen gebruiken. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Gebruikte termen in verband met geneesmiddelen

 • Werkzame stof — een chemisch welbepaalde stof, een chemisch welbepaalde groep stoffen, zoals alkaloïden, polyfenolen of anthocyanen, of een plantenextract, die alle moeten beschikken over geneeskrachtige eigenschappen om specifieke ziekten en aandoeningen of hun symptomen te voorkomen of te behandelen
 • Excipiens — niet-nutritionele stof (zoals magnesiumstearaat) toegevoegd tijdens de vervaardiging van de tabletten
 • Kruidengeneesmiddelen — preparaten zijn preparaten op basis van een of meer werkzame stoffen (zie boven) en verkregen uit een plant, of delen van een plant, volgens een procedé zoals drogen, breken, extraheren of zuiveren
 • Homeopathische geneesmiddelen worden vervaardigd van producten, stoffen of mengsels, die worden verdund, bijvoorbeeld in alcohol of water en waarvan de mate van verdunning moet worden aangetoond (bijvoorbeeld D6).
 • Provitamine — een vitamineprecursor die door het lichaam in actieve vorm als vitamine wordt omgezet
 • Vitaminen of mineraalpreparaten: preparaten op basis van vitaminen die vallen onder code 2936 of zijn gebaseerd op mineralen, inclusief sporenelementen, en mengsels van mineralen. Zij worden gebruikt om specifieke ziekten of aandoeningen of hun symptomen te behandelen of te voorkomen. Dit type preparaat bevat een veel grotere hoeveelheid vitaminen of mineralen, in het algemeen ten minste drie keer zo hoog als de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (zie hierboven).
 • RDA — de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van een vitamine of mineraal die de instantie nodig heeft om gezond te blijven

De volgende tabel van de bijlage bij Richtlijn 90/496/EEG van de Raad — (gewijzigd bij Richtlijn 2008/100/EG) — inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen stelt de RDA voor een reeks vitaminen en mineralen vast.

Vitaminen

ROM

Mineralen

ROM

Vitamine A

800 microgram

Kalium

2 gram

Vitamine D

5 microgram

Chloride

800 mg

Vitamine E

12 mg

Calcium

800 mg

Vitamine K

75 microgram

Fosfor

700 mg

Vitamine C

80 mg

Magnesium

375 mg

Thiamine

1,1 mg

Ijzer

14 mg

Riboflavine

1,4 mg

Zink

10 mg

Niacine

16 mg

Koper

1 milligram

Vitamine B6

1,4 mg

Mangaan

2 mg

Folinezuur

200 microgram

Fluoride

3,5 mg

Vitamine B12

2.5 microgram

Seleen

55 microgram

Biotine

50 microgram

Chroom

40 microgram

Pantotheenzuur

6 mg

Molybdeen

50 microgram

Jood

150 microgram

 

 

Diverse bereidingen voor menselijke consumptie

Producten die ziekten of aandoeningen niet behandelen, genezen of voorkomen, worden over het algemeen ingedeeld onder code 2106 als producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen.

Zeer veel posten worden onder deze code ingedeeld, met inbegrip van:

 • mengsels van planten, of delen van planten, met andere ingrediënten, zoals plantenextracten. Deze mengsels worden niet in deze vorm geconsumeerd, maar worden gebruikt om kruidenthee en kruidenthee te maken. Zij kunnen een bepaald doel hebben, bijvoorbeeld om te worden gebruikt als een laxeermiddel, een purgeerbare of diureticum, of om flatulentie te verlichten. Andere verzoeken om steun te verlenen tegen aandoeningen of om de algemene gezondheid of het algemene welzijn te bevorderen.
 • mengsels van ginseng-extract met andere ingrediënten om ginseng thee of -drank te maken
 • voedings- of voedingssupplementen die zijn gebaseerd op plantaardige extracten, vruchtenconcentraten, honing of fructose en die toegevoegde vitaminen bevatten — de verpakking van deze preparaten geeft vaak aan dat zij gunstig zijn voor het behoud van de gezondheid of het welzijn van de mens

Hoewel veel producten zoals vitaminen in deze rubriek worden ingedeeld, moet rekening worden gehouden met het feit dat er rekening moet worden gehouden met het feit dat

 • de werkelijke inhoud van het product
 • hoe het product is opgemaakt, aangeboden of geëtiketteerd

Dit kan betekenen dat een product onder een andere post is ingedeeld. Bijvoorbeeld vitaminen die vermengd zijn met water en andere ingrediënten en die klaar zijn voor onmiddellijke consumptie, als drank of tonus, vallen niet onder code 2106. Ze worden behandeld in hoofdstuk 22.

Tonische en vloeibare voedingssupplementen

Hoofdstuk 22 heeft betrekking op de tonus en de vloeibare voedingssupplementen die voor onmiddellijke consumptie worden bedoeld. Deze preparaten bevatten toegevoegde vitaminen of ijzerverbindingen en zijn bedoeld om de algemene gezondheid of het algemene welzijn te handhaven. Dit type product valt over het algemeen onder een van de volgende codes van de posten

 • post code 2202 — niet-alcoholische dranken
 • tariefpost 2205 — gearomatiseerde wijnen
 • post 2206 — mengsels van gegiste dranken, mengsels van gegiste dranken met niet-alcoholhoudende dranken en andere gegiste dranken
 • post code 2208 — dranken die gedistilleerde alcohol bevatten, met inbegrip van producten als tonische verrijkt met kruidenextracten en/of vitaminen, en oplossingen voor vloeibare kruiden op basis van gedistilleerde alcohol — deze zijn ook onder deze post begrepen, ook al worden zij in zeer kleine hoeveelheden verwerkt.

Provitaminen en vitaminen

Los van elkaar gedefinieerde organische verbindingen, zoals vitamines, vallen onder hoofdstuk 29. Om in dit hoofdstuk te worden behandeld, moeten zij voldoen aan strikte voorwaarden die de toegestane additieven specificeren. Deze verbindingen kunnen worden opgelost in water of in een ander oplosmiddel, maar de oplossing mag alleen worden gebruikt omdat deze om veiligheidsredenen of om vervoersdoeleinden vereist is. Stabilisatoren, zoals antiklontermiddelen, kunnen ook worden toegevoegd, maar alleen om de verbinding te bewaren of voor vervoersdoeleinden.

Als bijvoorbeeld een essentieel sporenelement als chroompicolinaat wordt bereid als voedingssupplement in de vorm van tabletten of capsules, valt het niet onder dit hoofdstuk. Dit komt doordat de toegevoegde ingrediënten, zoals ordner, de capsuleschaal en de excipiënten niet net zijn toegevoegd met het oog op de conservering of het vervoer. Dit type product valt onder hoofdstuk 21 onder rubriek 2106.

Rubriek 2936 heeft specifiek betrekking op:

 • provitaminen
 • vitaminen
 • derivaten die hoofdzakelijk als vitaminen worden gebruikt
 • provitaminen, vitaminen en vitamine-derivaten

Bepaalde specifieke additieven, zoals antioxidanten, zijn toegestaan mits de toegevoegde hoeveelheid net genoeg is voor de te bewaren of te vervoeren vitaminen.

In het kader van de indeling is het van belang dat alles wat wordt toegevoegd aan een mengsel het resulterende product niet maakt dat het product bijzonder geschikt is voor een specifiek gebruik in plaats van voor algemeen gebruik. Als vitaminen bijvoorbeeld worden bereid als voedingssupplementen in de vorm van tabletten, capsules of kapsels, worden ze niet ingedeeld onder code 2936. Vanwege de manier waarop ze worden gepresenteerd, met een geplande dagelijkse dosering, worden ze geschikt geacht voor een specifiek gebruik. Zij zijn ook van deze code uitgesloten omdat het doel van de additieven is voor meer dan alleen het behoud of het vervoer van de vitaminen. De additieven moeten het product een gemakkelijk en gemakkelijk te gebruiken formulier geven.

Kruidengeneesmiddelen

Geneeskrachtige bereidingen op basis van planten, of van geneesmiddelen, vallen onder hoofdstuk 30 onder de posten 3003 en 3004. Het betreft onder meer preparaten die (intern of extern) worden gebruikt voor de behandeling of het voorkomen van ziekten of aandoeningen bij mens of dier. Producten die de gezondheid en het welzijn in het algemeen in stand houden, zijn uitdrukkelijk van dit hoofdstuk uitgesloten.

Indien een geneesmiddel in afgemeten hoeveelheden, zoals ampjes, spuiten of capsules, wordt bereid, moeten deze worden ingedeeld onder post 3004.

Deze code geldt ook specifiek voor de verkoop in het klein

 • kruiden- en homeopathische geneesmiddelen
 • bepaalde bereidingen die vitaminen, mineralen, essentiële aminozuren of vetzuren bevatten

Deze producten moeten bepaalde informatie voor de consument op hun etiket of verpakking of op de bijbehorende gebruiksaanwijzing vermelden. In deze informatie moeten de volgende gegevens worden vermeld:

 • de specifieke ziekten, aandoeningen of gebreken (of de symptomen daarvan) waarvoor het product moet worden gebruikt
 • de concentratie van de werkzame stoffen waarop het product is gebaseerd
 • dosering
 • wijze van toepassing

Het gehalte aan vitaminen en mineralen in deze producten moet veel hoger zijn dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (RDA) van deze stoffen voor alleen de instandhouding van de algemene gezondheid of het algemeen welzijn.

Deze pagina delen:

Snelle links