Internationaal instrument voor overheidsopdrachten

Protectionisme bij overheidsopdrachten neemt wereldwijd toe. In de afgelopen tien jaar hebben studies aangetoond dat het aantal belemmeringen voor overheidsopdrachten met 5 is vermenigvuldigd. Deze belemmeringen voor overheidsopdrachten kunnen vele vormen aannemen. Het kunnen wettelijke bepalingen zijn die de toegang tot de markt voor buitenlandse inschrijvers rechtens beperken, of zij kunnen praktijken zijn die de facto de kans op succes van buitenlandse inschrijvers in openbare aanbestedingsprocedures verkleinen.

Algemeen waargenomen beperkende regelingen of maatregelen die in derde landen zijn vastgesteld, omvatten:

  • Vereisten inzake lokale inhoud
  • Prijspreferentieregelingen ten gunste van binnenlandse inschrijvers bij openbare aanbestedingsprocedures
  • Wettelijke beperking/verbod voor buitenlandse inschrijvers om deel te nemen aan openbare aanbestedingsprocedures

Voor meer informatie over belemmeringen voor overheidsopdrachten heeft de OESO een taxonomie van maatregelen inzake overheidsopdrachten ontwikkeld die de toegang tot de EU-aanbestedingsmarkt beperken.

Bent u in een derde land een barrière tegengekomen?

U kunt via het IPI-klachtformulier rechtstreeks een klacht over het instrument voor internationale overheidsopdrachten ( IPI) indienen bij het centrale toegangspunt.

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen op trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu als u vragen heeft of ondersteuning nodig heeft bij het indienen van de klacht.

Wij beoordelen uw IPI-klacht samen met onze experts. Na afronding informeren wij u over het resultaat van de beoordeling.

U bent geïnteresseerd en wilt informatie verstrekken in het kader van een IPI-onderzoek?

Zie de richtsnoeren voor de indiening van informatie door belanghebbenden.

Verklaring inzake het auteursrecht

Wanneer u informatie bij de Europese Commissie indient, moet u de verklaring over het auteursrecht specificeren.

Deze pagina delen:

Snelle links